KUIK - Dërgo para menjëherë

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Nëpërmjet KUIK mund të jepni e merrni para në kohë reale…FALAS. Ju duhet vetëm numri i telefonit të marrësit të parave. Dërgoni dhe merrni para nga njerëzit që njihni nëpërmjet KUIK, përmes bankës tuaj. Paratë dërgohen direkt në llogarinë bankare të marrësit dhe mund të përdoren menjëherë.

I thjeshtë, i shpejtë dhe 100% i sigurtë.

Ju mund të regjistroheni në KUIK në bankë ose online.

Si funksionon:
Merr dhe jep para me KUIK në pak hapa:
1 - Vendos shumën
2 - Zgjidh kontaktin që do i dërgosh para
3 - Shkruaj një mesazh për marrësin e parave, nëse dëshiron
4 - Vendos PIN ose Fingerprint
U KRYE!

Gjithashtu, përmes KUIK ju mund të kontrolloni balancën e llogarisë, historikun e transaksioneve, etj.
Transfertat përmes KUIK kryhen në kohë reale, dhe paratë e transferuara janë menjëherë të disponueshme në llogarinë bankare të marrësit. Për çdo transfertë të suksesshme, si dërguesi ashtu edhe marrësi, do të marrin konfirmim nga aplikacioni.

Të dhënat tuaja ruhen në mënyrë të sigurtë, transaksionet janë të gjurmueshme në çdo hap dhe të garantuara në terma cilësie. Ju informoheni për çdo hap të kryerjes së transaksionit.


- - -

With KUIK you can send and receive money instantly…and it’s FREE. All you need is the recipient’s phone number. Money is sent to and received from people you know through KUIK, and most importantly through your bank. Money are sent directly to the bank account of the receiver and can be used immediately.

Simple, fast, and 100% secure.

You can enrol for KUIK at the bank or online.

How it works

Pay and be paid, in a few clicks with KUIK:
1 - Insert amount
2 - Select the contact who will receive the money
3 - Include a message for the recipient, if you wish
4 - Insert your PIN or Fingerprint
DONE!

Also, through KUIK, you can check your bank balance, transactions history, etc.

Transfers through KUIK are executed in real time, and the transferred funds are readily available at the recipient’s bank account. For each successful transfer, both sender and recipient shall receive a confirmation form the application.

Your data is stored safely, the transactions are traceable in every step and quality guaranteed. You are informed on each step during the execution of the transaction.
Updated on
Dec 7, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Personal info, Financial info, and Device or other IDs
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Ky përditësim sjell përmirësime teknike dhe mundësinë për të kërkuar para nga miqtë tuaj.
- - -
This update comes with under the hood improvements and the ability to request money from your friends.