Varord.am

4.6
437 reviews
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

The mobile app is specifically created to aid driving school students who want to master traffic rules with ease. It comes with various features and tools that can help support their learning journey.


The app contains all 1096 questions that are used in real driving exams, giving students a realistic experience of what to expect during their test.
Updated on
Apr 21, 2024

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Personal info and App info and performance
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

Ratings and reviews

4.6
437 reviews
Shogher Galstyan
April 12, 2024
This is a handy application, but it crashes frequently and you have to uninstall and install the program to keep learning. Moreover, the theoretical part is interrupted by random questions not necesarrily related directly to it. I hope this review will help you to improve the application. Thank you)
2 people found this review helpful
Azat Tananyan
March 19, 2024
Շնորհակալություն կարծիքի համար։ Հավելվածը թույլատրվում է օգտագործել միայն մեկ սարքի վրա։ Երբ դուք փորձում եք նույն օգտահաշվով հավելվածը բացել երկրորդ սարքի վրա, առաջինի վրա այն պարզապես չի աշխատում։ Սա էլ ձեր նկարագրած խնդրի պատճառը։
Artak Martirosyan
April 8, 2024
I learned all the theoretical knowledge․ Thanks to the creators of this app program for creating an opportunity to prepare for exams remotely.
Azat Tananyan
April 8, 2024
Շնորհակալ ենք մեր աշխատանքը գնահատելու համար։
james rank
April 19, 2024
The content and the questions are not always connected, and overpriced app for Armenia you guys have to be ashamed of yourselves
Azat Tananyan
April 22, 2024
Իսկապես հոգնեցրել եք ձեր դատարկ պահաջատիրությամբ։ Բացի այն մարդկանցից, ովքեր վճարել են մեր ծառայության համար, մենք որևէ մեկի նկատմամբ պարտավորություն չունենք։ Հարմար չի մի օգտվեք, գտեք ավելի լավը։ Չկա մարդ որ մեր ծառայությունից օգտվի ու դժգոհ մնա։