Kotelna pihrt.com

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace nezpracovává žádné osobní údaje.

Pro signalizaci a monitoring teplot v domácí kotelně (vytápění dřevem, krbová vložka, akumulační nádrže) vzniklo toto zařízení, kterému jsem dal výstižný název "kotelna". O zpracování teplot ze 7 čidel DS18B20 a čidla PT100 se stará procesor Atmega 328 (stejný jako v Arduino UNO), který je připojen přes sběrnici I2C k druhému "master" procesoru ESP8266. ESP si periodicky načítá teploty a zobrazuje je na: OLED displeji, webové stránce, zasílá notifikace přes službu push upozornění o změně pod (nad) limit teplot. Od verze ESP 1.0.2 je možné využívat na vzdálený monitoring tuto mobilní aplikaci.

Více podrobností o kotelně: https://pihrt.com/elektronika/389-moje-wifi-esp8266-arduino-uno-kotelna

Parametry zařízení:
- napájení - průmyslový zdroj 230V/ 5V 2A
- měření - 7x čidlo teploty DS18B20 (stíněný kabel až 50m ke každému čidlu na svůj konektor - nelze použít společnou sběrnici mezi čidly DS18B20!), 1x čidlo PT100
- zobrazení - OLED displej 0,96" 128x64 bodů, webová stránka (připojení pomocí Wi-Fi jako klient k Wi-Fi routeru v síti), mobilní aplikace Android.

- LED RUN (bliká pokud běží loop v Atmega 328, po zapnutí napájení svítí a pokud zhasne je init OK, jinak bliká rychle).
- LED I2C (blikne pokud ESP8266 chce načíst teploty z Atmega 328).

- monitoring - zasílání push notifikací na mobilní telefon, odesílání emailu...
- výstup - možnost vzdáleně přes webovou stránku sepnout relé (oběhové čerpadlo a zatopit si do radiátorů z akumulačních nádrží). Při překročení teploty kotle sepne na danou dobu oběhové čerpadlo.

Rozmístění teplotních čidel:
- teplota v akumulačních nádržích - AKU1, AKU2, AKU3 (3x DS18B20)
- teplota kotle - KOTEL (1x DS18B20)
- venkovní teplota - VENKU (1x DS18B20)
- teplota v obývacím pokoji - OBYVAK (1x DS18B20)
- teplota v ložnici - LOZNICE (1x DS18B20)
- teplota spalin v komínu - SPALINY (1x PT100)

Rozsah měření:
DS18B20 (čidlo)
- rozsah měření: -55°C až 125°C
- přesnost měření: v rozsahu od -10°C až 85°C: ± 1°C

PT100 (čidlo) - dle provedení čidla made in China
Rozsah teplot: -20°C až 550 ℃ ± 10°C

Zobrazení údajů na OLED displeji:
Na OLED displeji se zobrazují následující informace (v oknech 1/3 - 3/3):
- datum - čas (načítán automaticky přes NTP ze sítě)
- teplota ze všech čidel
- IP adresa serveru
- síla Wi-Fi signálu
- stav notifikace push (povoleno, zakázáno)
- stav relé pro čerpadlo (zap, vyp)
Application process any personal data.

For signaling and monitoring of temperatures in domestic boiler room (wood heating, fireplace, storage tanks) created the device, which I gave the apt title of "boiler room". The processing temperature of the sensor 7, and PT100 DS18B20 cares ATmega 328 (same as in Arduino UNO) which is connected via the I2C bus to a second "master" processor ESP8266. ESP can periodically reads the temperature and displays it on: OLED display, web page, sends a notification through push notification service on the amendment below (above) the limit temperatures. Since version 1.0.2 ESP can be used for remote monitoring of this mobile application.

More details about the boiler room: https://pihrt.com/elektronika/389-moje-wifi-esp8266-arduino-uno-kotelna

Parameters:
- Power - industrial source 230V / 5V 2A
- measuring - 7x DS18B20 temperature sensor (shielded cable of 50m to each sensor to its connector - can not use the common bus between sensors DS18B20), 1x PT100 sensor
- Display - OLED Display 0.96 "128x64 pixels, the website (connection via Wi-Fi as a client to the Wi-Fi router in the network), mobile application Android.

- LED RUN (flashes when running in loop ATMEGA 328, after power lights and turns off when init is OK, otherwise it flashes quickly).
- I2C LED (blinks when ESP8266 wants to retrieve temperatures of ATMega 328).

- Monitoring - sending push notifications to mobile phone, sending email ...
- output - Remotely via the website switch relay (circulation pump and flood the radiators of storage tanks). If the temperature exceeds the boiler switches on the circulation pump the time.

Placement of temperature sensors:
- temperature of storage tanks - AKU1, AKU2, AKU3 (3x DS18B20)
- boiler temperature - BOILER (DS18B20 1)
- Outside temperature - OUTDOOR (1 DS18B20)
- temperature in the living room - the living room (1x DS18B20)
- temperature in the bedroom - a bedroom (1x DS18B20)
- Flue gas temperature in the chimney - flue (1x PT100)

Measuring range:
DS18B20 (sensor)
- measuring range: -55 ° C to 125 ° C
- measurement: range from -10 ° C to 85 ° C ± 1 ° C

PT100 (sensor) - according to the embodiment of a sensor made in China
Temperature range: -20 ° C to 550 ℃ ± 10 ° C

OLED display on the screen:
The OLED display shows the following information (in windows 1/3 - 3/3)
- Date - Time (automatically loaded from the network via NTP)
- the temperature of all sensors
- IP address of the server
- the power of Wi-Fi signal
- Push notification status (enabled, disabled)
- state relays for pump (On, Off)
Read more
Collapse
5.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Výchozí verze aplikace
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 2, 2018
Size
2.8M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
2.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Martin Pihrt
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.