10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Fayyadamni (Application) kun waa'ee Sirna Gadaa karaa salphaa ta’een, amaloota bu’uuraa fi maalummaa Sirna Gadaa uummata Oromoo irratti odeeffannoofi hubannoo kennuuf yaadame kan qophaa’eedha.

Mataduree/qabduu barbaaddan cuqaasuun/tuquun odeeffannoo (ibsa) bu'uura waa’ee Sirna Gadaa, Sona Ijoowwan Isaa, Caasaa, Sadarkaa, Dhaabbata (Jaarmiyaa), Odaawwan Gurguddoo, Irreecha fi Seerota Bu’uuraa Sirna Gadaa gabaabinaan dhiyaatee jira.

This App is made for a quick and easy way to understand the Gada System of the Oromo people. It highlights all the basic characteristic and features of Gada system by providing the information you need to know, on the subject of, the Gada system of the Oromo people .

By tapping on a specific button/titles, you can quickly access more detailed information about Gada System, its Core Values, Structures, Ranks (Grades), Institutions, the major Oda's, Irrecha, and the Basic laws of the Gada System.
Updated on
Feb 2, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection