OLX.ba

86,416
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

PIK.ba postao OLX.ba

Sredinom februara 2015. godine, centralno kupoprodajno mjesto u BiH, PIK.ba - Svijet kupoprodaje, postaje dijelom OLX mreže i nastavlja da djeluje pod lokalnom domenom OLX.ba, tako čineći globalnu mrežu OLX oglasnika, prisutnih u više od 40 zemalja.

Oficijelna OLX.ba Android aplikacija

Ispunili smo našu misiju, postali centralno kupoprodajno mjesto u BiH. Od momenta predstavljanja prve verzije Android aplikacije u aprilu 2012. godine, nastojali smo uvesti razna poboljšanja koja bi olakšala korištenje OLX-a. Smatramo da smo ovog puta lansirali verziju koja nudi mnoštvo traženih opcija, a koja je rezultat višemjesečnog rada i slušanja korisničkih zahtjeva.

Novu verziju karakterišu:

3.3.0/b>
✓ Promocija OLX shopova na naslovnici
3.2.7/b>
✓ Opcija slanja ponuda korisnicima (samo za OLX shopove)
✓ Novi način dopune OLX kredita preko kartičnog plaćanja (Monri)
3.1.7
✓ Opcija slanja lokacije u privatnim porukama
3.1.0
✓ Besplatni OLX pozivi 🤙
3.0.4
✓ Slanje ponuda za dostavu artikala kroz privatne poruke
3.0.0
✓ Novi dizajn
✓ Lakša navigacija kroz aplikaciju
2.6.4
✓ Novi paketi za OLX Shopove
2.6.0
✓ Besplatna dostava 🚚
✓ Upravljanje zalihama artikala
2.5.8
✓ Nova kategorija "Pokloni"
2.5.7
✓ Blokiranje korisnika
✓ Kreiranje i uređivanje OLX radnje
2.5.5
✓ Dopuna OLX kredita preko xBon-a
✓ Stikeri u porukama 😎
2.5.4
✓ Verifikacija adrese
2.5.3
✓ Brža i jednostavnija objava za sve kategorije
✓ Postavke profila
2.5.2
✓ Filtriranje artikala u blizini
2.5.1
✓ Premium dostava
2.5.0
✓ Nova kategorija za poslove
2.4.9
✓ Historija cijena na artiklima
✓ Servisi i usluge
2.4.8
✓ Napredni text editor u detaljnom opisu kod objave/uređivanja artikala
2.3.6
✓ Statistika na artiklima
✓ Novi tabelarni prikaz artikala na pretrazi
2.3.5
✓ Automatsko spašavanje nezavršenih poruka
2.3.2
✓ OLX PRO opcije
2.2.7
✓ Kupovina OLX kredita putem kartice
2.2.4
✓ Brži upload slika na objavi/uređivanju
✓ Odabir više gradova u filterima na pretrazi
✓ Klik na proizvođač/model vozila otvara pretragu
2.2.3
✓ Historija otvorenih artikala
✓ Artikli u vašoj blizini

Prijašnje verzije
✓ Novi i bolji dizajn po posljednjim Google-ovim standardima
✓ Korištenje aplikacije bez prijave na OLX profil
✓ Napredna objava artikla
✓ Sugeriranje kategorije pri objavi artikla
✓ Izmjena svih detalja artikla
✓ Obnova artikla
✓ Promjena kategorije
✓ Puno brže učitavanje podataka
✓ Pretraga po svim filterima (kao i full desktop verzija)
✓ Preglednija galerija slika
✓ Promjena izgleda pretrage (lista/grid)
✓ Navigiranje do odabrane nekretnine na mapi
✓ Spašavanje pretrage, artikala i korisnika
✓ Automatska provjera i obavještenja o novim rezultatima u spašenim pretragama
✓ Notifikacije za privatne poruke, javna pitanja, zahtjeve za prodaju
✓ Potpuna promocija artikla (izdvajanje i hitna prodaja)
✓ Mogućnost dopune OLX kredita (Kartica, Vaučer, SMS, xBon, Uplatnica)
✓ Kategorije hitno i najnovije
✓ Interaktivna mapa nekretnina
✓ Prodaja/kupovina artikala
✓ Razmjena dojmova

Želimo čuti vaše komentare, kritike i prijedloge, te na taj način u narednoj verziji ponuditi još mnogo olakšica za što lakše, mobilnije i uspješnije poslovanje.

Vaš OLX.ba

POJEDINOSTI DOPUŠTENJA

IDENTITET: Potrebno za push, besplatne notifikacije za privatne poruke i javna pitanja.

LOKACIJA: Koristi se za prikaz artikala po blizini. Da bismo Vas uputili do lokacije nekretnine ili OLX radnje potrebno je da dozvolite aplikaciji da pročita Vašu lokaciju.

MEMORIJA: Neke opcije u aplikaciji zahtijevaju pristup memoriji da bi sačuvali potrebne podatke.

MREŽNI PRISTUP: Da bi aplikacija funkcionisala, potreban je pristup mreži.

KAMERA: Koristi se za slikanje prilikom objave/uređivanja artikala, i za slanje slika u privatnim porukama.

MIKROFON: Koristi se za besplatne OLX pozive.
PIK.ba became OLX.ba

In mid-February 2015, the central buying and selling point in BiH, PIK.ba - Svijet kupoprodaje, became part of the OLX network and continued to operate under the local domain of OLX.ba, thus forming a global network of OLX classifieds, present in more than 40 countries.

Official OLX.ba Android application

We have fulfilled our mission, become a central point of sale in BiH. Since the introduction of the first version of the Android application in April 2012, we have sought to introduce various improvements that would make it easier to use OLX. We believe that this time we have launched a version that offers a multitude of required options, and which is the result of months of work and listening to user requests.

The new version is characterized by:

3.3.0
✓ Promotion of OLX shops on the cover
3.2.7
✓ Option to send offers to customers (only for OLX shops)
✓ New way to top up OLX credit via card payment (Monri)
3.1.7
✓ Option to send location in private messages
3.1.0
Free OLX calls
3.0.4
✓ Sending offers for delivery of items through private messages
3.0.0
✓ New design
✓ Easier navigation through the app
2.6.4
✓ New packages for OLX Shops
2.6.0
✓ Free shipping 🚚
✓ Manage inventory of items
2.5.8
✓ New category "Gifts"
2.5.7
✓ Blocking users
✓ Create and edit an OLX action
2.5.5
✓ Recharge OLX credit via xBon
✓ Stickers in messages 😎
2.5.4
✓ Address verification
2.5.3
✓ Faster and easier publication for all categories
✓ Profile settings
2.5.2
✓ Filter items nearby
2.5.1
✓ Premium delivery
2.5.0
✓ New job category
2.4.9
✓ Price history on items
✓ Services
2.4.8
✓ Advanced text editor in detailed description when publishing / editing articles
2.3.6
✓ Statistics on items
✓ New tabular display of items in the search
2.3.5
✓ Automatic rescue of unfinished messages
2.3.2
✓ OLX PRO options
2.2.7
✓ Purchase OLX credit via card
2.2.4
✓ Faster image upload on post / edit
✓ Select multiple cities in search filters
✓ Clicking on the vehicle manufacturer / model opens the search
2.2.3
✓ History of open items
✓ Items near you

Previous versions
✓ New and better design according to the latest Google standards
✓ Use the application without logging in to the OLX profile
✓ Advanced article publication
✓ Suggest a category when publishing an item
✓ Change all item details
✓ Item renewal
✓ Change category
✓ Much faster data loading
✓ Search by all filters (as well as full desktop version)
✓ A clearer image gallery
✓ Change the look of the search (list / grid)
✓ Navigate to the selected property on the map
✓ Saving searches, articles and users
✓ Automatic checking and notifications of new results in rescued searches
✓ Notifications for private messages, public issues, sales requests
✓ Full promotion of the item (separation and urgent sale)
✓ Possibility to top up OLX credit (Card, Voucher, SMS, xBon, Payment slip)
✓ Categories urgent and latest
✓ Interactive real estate map
✓ Sale / purchase of items
✓ Exchange of impressions

We want to hear your comments, criticisms and suggestions, and in this way in the next version offer many more benefits for easier, more mobile and successful business.

Your OLX.ba.

PERMIT DETAILS

IDENTITY: Required for push, free notifications for private messages and public issues.

LOCATION: Used to display items by proximity. In order to direct you to the location of the property or OLX store, you need to allow the application to read your location.

MEMORY: Some options in the application require memory access to save the required data.

NETWORK ACCESS: Network access is required for the application to work.

CAMERA: Used for taking pictures when publishing / editing articles, and for sending pictures in private messages.

MICROPHONE: Used for free OLX calls.
Read more
Collapse
4.6
86,416 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
October 14, 2021
Size
Varies with device
Installs
1,000,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Pik d.o.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.