OLX.ba

70,383
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

PIK.ba postao OLX.ba

Sredinom februara 2015. godine, centralno kupoprodajno mjesto u BiH, PIK.ba - Svijet kupoprodaje, postaje dijelom OLX mreže i nastavlja da djeluje pod lokalnom domenom OLX.ba, tako čineći globalnu mrežu OLX oglasnika, prisutnih u više od 40 zemalja.

Oficijelna OLX.ba Android aplikacija

Ispunili smo našu misiju, postali centralno kupoprodajno mjesto u BiH. Od momenta predstavljanja prve verzije Android aplikacije u aprilu 2012. godine, nastojali smo uvesti razna poboljšanja koja bi olakšala korištenje OLX-a. Smatramo da smo ovog puta lansirali verziju koja nudi mnoštvo traženih opcija, a koja je rezultat višemjesečnog rada i slušanja korisničkih zahtjeva.

Novu verziju karakterišu:

3.2.7/b>
✓ Opcija slanja ponuda korisnicima (samo za OLX shopove)
✓ Novi način dopune OLX kredita preko kartičnog plaćanja (Monri)
3.1.7
✓ Opcija slanja lokacije u privatnim porukama
3.1.0
✓ Besplatni OLX pozivi 🤙
3.0.4
✓ Slanje ponuda za dostavu artikala kroz privatne poruke
3.0.0
✓ Novi dizajn
✓ Lakša navigacija kroz aplikaciju
2.6.4
✓ Novi paketi za OLX Shopove
2.6.0
✓ Besplatna dostava 🚚
✓ Upravljanje zalihama artikala
2.5.8
✓ Nova kategorija "Pokloni"
2.5.7
✓ Blokiranje korisnika
✓ Kreiranje i uređivanje OLX radnje
2.5.5
✓ Dopuna OLX kredita preko xBon-a
✓ Stikeri u porukama 😎
2.5.4
✓ Verifikacija adrese
2.5.3
✓ Brža i jednostavnija objava za sve kategorije
✓ Postavke profila
2.5.2
✓ Filtriranje artikala u blizini
2.5.1
✓ Premium dostava
2.5.0
✓ Nova kategorija za poslove
2.4.9
✓ Historija cijena na artiklima
✓ Servisi i usluge
2.4.8
✓ Napredni text editor u detaljnom opisu kod objave/uređivanja artikala
2.3.6
✓ Statistika na artiklima
✓ Novi tabelarni prikaz artikala na pretrazi
2.3.5
✓ Automatsko spašavanje nezavršenih poruka
2.3.2
✓ OLX PRO opcije
2.2.7
✓ Kupovina OLX kredita putem kartice
2.2.4
✓ Brži upload slika na objavi/uređivanju
✓ Odabir više gradova u filterima na pretrazi
✓ Klik na proizvođač/model vozila otvara pretragu
2.2.3
✓ Historija otvorenih artikala
✓ Artikli u vašoj blizini

Prijašnje verzije
✓ Novi i bolji dizajn po posljednjim Google-ovim standardima
✓ Korištenje aplikacije bez prijave na OLX profil
✓ Napredna objava artikla
✓ Sugeriranje kategorije pri objavi artikla
✓ Izmjena svih detalja artikla
✓ Obnova artikla
✓ Promjena kategorije
✓ Puno brže učitavanje podataka
✓ Pretraga po svim filterima (kao i full desktop verzija)
✓ Preglednija galerija slika
✓ Promjena izgleda pretrage (lista/grid)
✓ Navigiranje do odabrane nekretnine na mapi
✓ Spašavanje pretrage, artikala i korisnika
✓ Automatska provjera i obavještenja o novim rezultatima u spašenim pretragama
✓ Notifikacije za privatne poruke, javna pitanja, zahtjeve za prodaju
✓ Potpuna promocija artikla (izdvajanje i hitna prodaja)
✓ Mogućnost dopune OLX kredita (Kartica, Vaučer, SMS, xBon, Uplatnica)
✓ Kategorije hitno i najnovije
✓ Interaktivna mapa nekretnina
✓ Prodaja/kupovina artikala
✓ Razmjena dojmova

Želimo čuti vaše komentare, kritike i prijedloge, te na taj način u narednoj verziji ponuditi još mnogo olakšica za što lakše, mobilnije i uspješnije poslovanje.

Vaš OLX.ba

POJEDINOSTI DOPUŠTENJA

IDENTITET: Potrebno za push, besplatne notifikacije za privatne poruke i javna pitanja.

LOKACIJA: Koristi se za prikaz artikala po blizini. Da bismo Vas uputili do lokacije nekretnine ili OLX radnje potrebno je da dozvolite aplikaciji da pročita Vašu lokaciju.

MEMORIJA: Neke opcije u aplikaciji zahtijevaju pristup memoriji da bi sačuvali potrebne podatke.

MREŽNI PRISTUP: Da bi aplikacija funkcionisala, potreban je pristup mreži.

KAMERA: Koristi se za slikanje prilikom objave/uređivanja artikala, i za slanje slika u privatnim porukama.

MIKROFON: Koristi se za besplatne OLX pozive.
PIK.ba became OLX.ba

In mid-February 2015, BiH's central buying point, PIK.ba - The world of buying and selling, becomes part of the OLX network and continues to operate under the local OLX.ba domain, thus creating a global network of OLX advertisers, present in more than 40 countries.

The official OLX.ba Android application

We have fulfilled our mission, becoming the central selling point in BiH. Since the launch of the first version of the Android app in April 2012, we have sought to introduce various enhancements that would make OLX easier to use. We believe that this time we have launched a version that offers many requested options, which is the result of months of work and listening to customer requests.

The new version features:

3.2.7 / b>
Ponuda Option to send offers to customers (OLX shops only)
✓ New way to replenish OLX credit via card payment (Monri)
3.1.7
Lokacije Option to send location in private messages
3.1.0
OL Free OLX calls 🤙
3.0.4
✓ Send quotes for delivery of items through private messages
3.0.0
✓ New design
✓ Easier navigation through the application
2.6.4
✓ New packages for OLX Stores
2.6.0
✓ Free Shipping 🚚
✓ Inventory management of items
2.5.8
✓ New Category "Gifts"
2.5.7
Ranje Blocking users
✓ Create and edit an OLX action
2.5.5
OL Replenishment of OLX credits via xBon
U Messaging stickers 😎
2.5.4
Adrese Address verification
2.5.3
Ob Faster and easier publication for all categories
Profila Profile settings
2.5.2
✓ Filter items nearby
2.5.1
✓ Premium shipping
2.5.0
✓ New job category
2.4.9
Cijena Price history on items
✓ Services and services
2.4.8
Text Advanced text editor in detailed description when publishing / editing items
2.3.6
✓ Stats on items
✓ New spreadsheet view of items on search
2.3.5
Spaš Automatically save unfinished messages
2.3.2
✓ OLX PRO options
2.2.7
✓ Buy OLX credit through a card
2.2.4
✓ Faster upload of images on post / edit
✓ Select multiple cities in search filters
✓ Clicking on the make / model of the vehicle opens the search
2.2.3
✓ History of open items
✓ Items near you

Previous Versions
✓ New and better design by the latest Google standards
✓ Using the application without logging into the OLX profile
✓ Advanced article posting
✓ Suggest a category when posting an article
✓ Modify all item details
✓ Product Recovery
Kategorije Change category
Avanje Load data much faster
✓ Search by all filters (as well as the full desktop version)
Nija More transparent picture gallery
✓ Change search look (list / grid)
✓ Navigate to the selected property on the map
Avanje Rescue search, items and users
✓ Automatic check and notification of new results in saved searches
✓ Notifications for private messages, public issues, sales requests
✓ Full Product Promotion (Highlight and Urgent Sales)
OL Option to recharge OLX credit (Card, Voucher, SMS, xBon, Payment slip)
✓ Categories urgent and latest
✓ Interactive Real Estate Map
✓ Selling / buying items
✓ Exchange of impressions

We want to hear your comments, criticisms and suggestions, and in this way, in the next version, offer many more facilities for easier, more mobile and successful business.

Your OLX.ba

PERFORMANCE DETAILS

IDENTITY: Needed for push, free notifications for private messages and public issues.

LOCATION: Used to display items nearby. To direct you to a real estate location or OLX store, you need to allow the application to read your location.

MEMORY: Some options in the application require memory access to store the necessary data.

NETWORK ACCESS: Networking is required for the application to work.

CAMERA: Used for taking pictures when posting / editing items, and for sending pictures in private messages.

MICROPHONE: Used for free OLX calls.
Read more
Collapse
4.7
70,383 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
July 28, 2020
Size
Varies with device
Installs
1,000,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Pik d.o.o.
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.