beautybox - dla freelancerów

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Planowanie i organizacja wizyt jeszcze nigdy nie była taka łatwa!
Beautybox to aplikacja, umożliwiająca rezerwację online dla specjalistów w branży Beauty. Pozwoli Ci ona skupić się na tym, co robisz najlepiej.
Platforma beautybox łączy specjalistów i klientów.
Zarabiaj na swoim talencie! Aplikacja została zaprojektowana, aby zapewnić Ci pełną kontrolę nad rezerwacją wizyt i pomóc zaoszczędzić czas. Możesz skorzystać z wielu funkcji, które ułatwią Ci życie zawodowe. Z beautybox możesz pracować dla swojej przyjemności!

Platforma beautybox jest dostępna dla Twoich klientów 24/7. Wypełnij łatwo i szybko swój kalendarz wizyt, a następnie Twoi klienci mogą zarezerwować wizytę w dowolnym czasie i miejscu.

Platforma beautybox pozwoli Ci skupić się na tym, co robisz najlepiej. Spędzaj więcej czasu pracując ze swoimi klientami.
Dołącz do beautybox i zacznij czerpać korzyści z jego zalet już dziś! Otwórz dla siebie nowy poziom biznesu!


Beautybox dla profesjonalistów – korzyści/zalety:

6. Samoobsługa klienta - Twój kalendarz jest dostępny dla klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu mogą zarezerwować wizytę, nawet jeżeli jest późno w nocy. Zadowól się wolnym czasem
7. Zarządzanie kalendarzem wizyt - wystarczy spojrzeć na komórkę, aby dowiedzieć się, co na ciebie czeka. Funkcje beautybox sprawiają, że organizacja i zarządzanie kalendarzem jest łatwe
8. Zarządzanie klientami - wszystkie informacje o klientach przechowywane w jednym miejscu i dostępne w każdej chwili - historia rezerwacji, przypomnienia o wizytach, oceny, opinii i wiele innych
9. Proces robienia zakupów – możesz za pośrednictwem aplikacji robić zakupy za przyjemną cenę. Udostępniamy ekskluzywne oferty dla użytkowników aplikacji
10. Narzędzia marketingowe – zapraszaj do korzystania z aplikacji swoich lojalnych i potencjalnych klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty e-mail, wiadomości, mnóstwa wideo i zdjęć.

• Subskrypcja beautybox

Pobierz bezpłatną wersję próbną aplikacji. Podczas okresu próbnego możesz korzystać ze wszystkich funkcji beautybox przez ograniczony czas (14 dni). Zostaniesz powiadomiona za pośrednictwem aplikacji o zakończeniu okresu próbnego i zostaniesz poproszona o zakup subskrypcji beautybox w celu dalszego korzystania z aplikacji. Możesz subskrybować beautybox przez: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy. Subskrypcja beautybox zapewnia dostęp do wszystkich funkcji aplikacji na wszystkich urządzeniach. Zakup subskrypcji dokonany przed końcem okresu próbnego powoduje utratę niewykorzystanej części darmowej wersji próbnej.

Opłata za subskrypcję zostanie pobrana z konta PayU w momencie potwierdzenia zakupu. Twoja subskrypcja automatycznie odnowi się i powiadomi ciebie w ciągu 24 godzin przed końcem bieżącego okresu.
Więcej informacji na temat naszej platformy beautybox, przerabiania danych osobowych i bezpieczeństwa, można znaleźć w Regulaminie beautybox.

Szanujemy i bierzemy pod uwagę Twoją opinię! Jeśli masz pytania lub idei na ulepszenie naszej aplikacji i usług, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: annabeautyboxpro@gmail.com

• Nowości

Zespół beautybox dodaje funkcje, które pomogą Ci wynieść swój biznes na nowy poziom, zdobyć nowych klientów, wypromować swoją markę osobistą i zaoszczędzić czas. Jak my działamy:
tworząc konta z bezpośrednim dostępem do zdjęć i portfolio, zwiększamy dostęp klientów do profesjonalistów i ich usług.
Także wprowadzamy drobne poprawki błędów i ulepszamy aplikację.
Planning and organizing visits has never been easier!
Beautybox is an application that allows online booking for specialists in the Beauty industry. It will allow you to focus on what you do best.
The beautybox platform connects specialists and clients.
Earn on your talent! The application has been designed to give you full control over booking appointments and help you save time. You can use many functions that will make your professional life easier. With beautybox you can work for your pleasure!

The beautybox platform is available to your clients 24/7. Complete your visit calendar easily and quickly, and then your customers can book an appointment anytime, anywhere.

The beautybox platform will allow you to focus on what you do best. Spend more time working with your clients.
Join the beautybox and start enjoying the benefits of it today! Open a new level of business for yourself!


Beautybox for professionals - benefits / advantages:

6. Customer self-service - your calendar is available to customers 24 hours a day, 7 days a week, so they can book an appointment even if it is late at night. Settle for free time
7. Managing your appointment calendar - just look at your cell to find out what's waiting for you. Beautybox features make organizing and managing your calendar easy
8. Customer management - all customer information stored in one place and available at any time - booking history, appointment reminders, ratings, reviews and much more
9. Shopping process - you can shop for a nice price via the app. We provide exclusive offers for application users
10. Marketing tools - invite your loyal and potential customers to use the app via social media, email, messages, lots of video and photos.

• Beautybox subscription

Download a free trial version of the application. During the trial period, you can use all the beautybox functions for a limited time (14 days). You will be notified via the app that the trial period has ended and you will be asked to purchase a beautybox subscription to continue using the application. You can subscribe to a beautybox for: 1 month, 3 months, 6 months, 12 months. The beautybox subscription provides access to all application functions on all devices. Purchase of a subscription before the end of the trial period will result in the loss of the unused portion of the free trial version.

The subscription fee will be charged to your PayU account upon confirmation of purchase. Your subscription will automatically renew and notify you within 24 hours before the end of the current period.
More information about our beautybox platform, processing personal data and security can be found in the Beautybox Regulations.

We respect and take your opinion into account! If you have questions or ideas to improve our application and services, please contact us at annabeautyboxpro@gmail.com

• What's New?

The beautybox team adds features that will help you take your business to a new level, gain new customers, promote your personal brand and save time. How we operate:
By creating accounts with direct access to photos and portfolio, we increase clients' access to professionals and their services.
We also introduce minor bug fixes and improve the application.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
December 17, 2021
Size
36M
Installs
1,000+
Current Version
1.11.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$12.99 - $119.99 per item
Permissions
Offered By
beautybox
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.