Elvis.bg - мениджър в джоба

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Elvis.bg е комплексна, но супер лесна и удобна система за управление във вашата фирма. Връзки с партньори и клиенти, проследяване на плащания, парични потоци, задължения и активи. Издаване на фактури и други счетоводни документи. И естествено - възможност за печат през мобилния Bluetooth printer на elvis.bg.


МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ Е БЕЗПЛАТНО, НО ДОСТЪПЪТ ДО ПЛАТФОРМАТА ЗАВИСИ ОТ ВАШИЯ АБОНАМЕНТЕН ПЛАН


Основни функции и възможности:

Личен профил

В основата на системата е Вашият личен профил. С него създавате профили на Вашата компания (Вашите компании) или участвате в други, в които сте включени.

Организации

Можете да регистрирате неограничен брой Ваши фирми (фирми, на които сте управител).

Партньори

Възможност да регистрирате всички Ваши партньори – доставчици и клиенти. Можете да ги категоризирате в 3 основни групи, според това дали те са Ваши надеждни или рискови партньори. В допълнение – можете да ги разпределяте по райони, в зависимост от това в кой Ваш търговски район те са зачислени.

Колеги

Да регистрирате Ваши колеги (засега само с профил Търговски представител (с ограничени права), или администратор (с пълни права) и да им назначавате райони на действие и складове със стоки или услуги, с които те да оперират. Освен това може да ги добавяте с различни права на достъп в повече от една от Вашите фирми.

Продукти / Услуги

Регистър на Вашите продукти и услуги. С техните индивидуални характеристики и ценова политика.

Складове

Да, Вашите продукти могат да бъдат разпределяни по складове, към които различните Ваши служители имат права. Можете да прехвърляте количества от склад в склад.

Приходи

В този раздел Вие, или Ваш служител от неговия район регистрирате доставки към клиенти, elvis.bg автоматично изпраща Стокова Разписка за извършената доставка на електронната поща на Вашия партньор, а сумата по доставката влиза в текущия баланс като очаквано плащане с крайна дата. В този раздел можете и да захранвате фирмата си със средства без да сте сключили сделка с партньор. В момента, в който получите плащане по сделка, регистрирайте го и то влиза във Вашия текущ баланс.

Разходи

За да си водите вярно текущите парични потоци, регистрирайте си и разходите, които правите. Те автоматично влизат в текущия баланс на фирмата.

Календар

Разполагате с нагледен календар, в който се отразяват по дати всички приходи от продажби, които Вие или Ваши служители са реализирали, както и всички плащания и задължения, които трябва да направите.

Търговски райони

Вашият бизнес е разпределен по райони, в които действат различни служители? Няма проблем. Създайте си вашите райони и разпределете вашите складове и служители по тях. Вие виждате цялата картинка, те само района, в който са разпределени.

Мобилен печат

Навсякъде, където вашият бизнес се намира - при срещи с клиенти, при обслужване на доставки, при работа със складови наличности, вие имате удобната и лесна функция да изпечатате мобилно вашите документи с нашия мобилен принтер (устройство, което се закупува допълнително, на най-добра пазарна цена).
Elvis.bg is complex, but super easy and convenient management system in your company. Relationships with partners and customers, track payments, cash flow, debts and assets. Issuance of invoices and other accounting documents. And of course - possibility of printing in mobile Bluetooth printer to elvis.bg.


The mobile app is free, but access the platform DEPENDS ON YOUR SUBSCRIPTION PLAN


Key features and capabilities:

personal account

At the heart of the system is your personal profile. With it you create a profile of your company (your company) or participate in others in which you are involved.

organizations

You can register an unlimited number of your companies (companies that are manager).

Partners

You can register all your partners - suppliers and customers. You can categorize them into three main groups according to whether they are your hopes or risk partners. In addition - you can distribute in areas depending on who in your shopping district they are assigned.

colleagues

To register your colleagues (so far only account Sales Representative (with limited rights) or administrator (with full rights) and to assign areas of operation and storage of goods or services with which they operate. You can also add them with different access rights in more than one of your companies.

Products / Services

Register your products and services. With their individual characteristics and pricing policy.

Warehouses

Yes, your products can be distributed in stores to which your employees have different rights. You can transfer amounts of storage in a warehouse.

Income

In this section you or your employee from his area register deliveries to clients, elvis.bg automatically sends Commodity Receipt of delivery of mail to your partner and the amount of the supply enters the current balance as the expected payment date of termination. In this section you can also power the company's funds without being made a deal with a partner. The moment you receive payment on a deal, sign it and enter it into your current balance.

expenses

To waters true current cash register and costs that do. They automatically enter the current balance of the company.

calendar

You have a visual calendar, which dates reflect all sales that you or your employees have made, and all payments and obligations that have to do.

shopping district

Your business is spread in areas where there are different employees? No problem. Create your areas and distribute your warehouses and employees on them. You see the whole picture, they only area in which they are distributed.

mobile printing

Wherever your business is located - in meetings with clients in service delivery when working with stocks, you have convenient and easy function to mobile Print your documents with our mobile printer (device purchased additionally the most good market price).
Read more
Collapse
5.0
7 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Оправени проблеми.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 23, 2021
Size
8.9M
Installs
100+
Current Version
2.0.5
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Unrestricted Internet
Permissions
Offered By
Towdah Ltd
Developer
Country: Bulgaria City: Plovdiv Street: Komatevsko Shose 188 Zip: 4004
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.