Софбус 24

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

От няколко месеца насам приложението за градския транспорт в София - Софбус 24, не работеше и беше свалено от Андроид маркета. Oсновната причина за това са "подобренията" (кавичките са много важни) в сайта на Градската Мобилност (СКГТ). Голямо благодаря на всички, които по един или друг начин помогнахте на Софбус отново да заработи. Във видеото по-долу може да намерите кратка инофрмация какво и защо точно се случи:
https://www.youtube.com/watch?v=s5UvaoX2QKY

Новата версия на Софбус 24 е напълно интегрирана с всички "подобрения" в сайта за градска мобилност (СКГТ) и всичките функционалности на апп-а отново работят. Заедно с това са добавени и някои нови неща:
✓ Актуализиране на ВСИЧКИ коли и спирки на Градския Транспорт, заедно с техните координати с максимално голяма точност;
✓ Пълна интеграция на спирките на метрото, както и влаковете, минаващи през тях (кой влак в коя посока е, дали курсът е пълен и т.н.);
✓ Оправени са посоките на движение на колите на СКГТ;
✓ Секцията "Маршрутни проблеми" вече се обновява автоматично;
✓ Многократно подобрение в бързодействието на приложението;
✓ Показване на "часовете на пристигане" и/или "оставащото време" от виртуалните табла за следващите от два до три часа (възможно е да се покажат над 20 времена на пристигане);
✓ Оправени са всички съобщени от потребителите проблеми;
✓ Други;

Софбус 24 предлага възможност за предоставяне на подробна информация на пътниците, свързана с използването на градски транспорт, разписания, маршрути и др. Информацията за пристигането на колите на СКГТ се получава в реално време от мобилната версия на сайта на ЦГМ - http://m.sofiatraffic.bg/bg/ и би трябвало да е максимално близка до реалността. Надявам се, че приложението ще бъде полезно за всеки жител и гост на София.
Харесайте приложението във Facebook: https://www.facebook.com/zdravko.nestorov

Важно:
Моля Ви, когато имате някакви проблеми, свържете се с мен или просто напишете малко повече информация за това как са възникнали, за да успея да ги отстраня максимално бързо. Също така проявете разбиране и не бързайте да слагате отрицателни оценки и мнения - това е продукт, който разработвам с некомерсиална цел само за да ни бъде по-удобно, когато използваме градския транспорт в София.
Моля оценете приложението, ако Ви е харесало и Ви е полезно.


Нужда от съдействие:
Тъй като е възможно да има пропуски или възникнали грешки при добавянето на координатите на спирките на градския транспорт с техните координати, моля помогнете като ми изпратите номера на спирката и координатите ѝ - http://dbsgeo.com/latlon/?Sofia .

Подобни приложения за град София - потребителят трябва да има правото да избира:
✓ Bulgarian Public Transport (Plamen Tanov);
✓ Ако искате и вашето приложение да се появи тук - напишете email или добавете коментар;

Ключови думи:
Кирилица - Софбус, България, София, СКГТ, сайт за градска мобилност, спирка, най-близки спирки, градски транспорт, номер на превозно средство, коли на градския транспорт, автобус, тролей, трамвай, разписание, виртуални табла;
Latinica - Sofbus, Bylgariq, Sofiq, bylgarski, SKGT, sait za gradska mobilnost, spirka, nai-blizki spirki, gradski transport, nomer na prevozno sredstvo, koli na gradskiq transport, avtobus, trolei, tramvai;
English - Sofbus, Bulgaria, Sofia, Bulgarian, SKGT, the Sofia urban mobility, site, station, public transport stations, vehicle number, bus, trolley, tram, timetable, route, virtual boards;
For several months now the app for public transport in Sofia - Sofbus 24 was not working and was removed from the Android Marketa. The core reason for this "improvement" (the quotes are important) to the site of urban mobility (CPTC). A big thanks to all those who in one way or another helped to Sofbus back to work. In the video below you can find a brief inofrmatsiya what and why exactly happened:
https://www.youtube.com/watch?v=s5UvaoX2QKY

The new version of Sofbus 24 is fully integrated with all the "improvements" site on Urban Mobility (CPTC) and all the features of APP-a work again. Along with this added some new things:
 ✓ Update ALL cars and bus stops, along with their coordinates with maximum precision;
 ✓ Full integration of the stops of the subway and trains passing through them (who train in any direction, whether the course is full, etc.);
 ✓ Fixed directions of movement of cars SKGT;
 ✓ the "Shuttle problems" already updated automatically;
 ✓ Multiple improvements in the application's performance;
 ✓ Show "times of arrival" and / or "time remaining" of virtual boards for the next two to three hours (you may check more than 20 days of arrival);
 ✓ Fixed all reported consumer problems;
 ✓ Other;

Sofbus 24 offers the opportunity to provide detailed information to passengers on the use of public transport timetables, routes and more. Information on the arrival of cars SKGT be obtained in real time from the mobile version of our website TSGM - http://m.sofiatraffic.bg/bg/ and should be as close to reality. I hope that the application will be useful for every resident and guest of Sofia.
Like application on Facebook: https://www.facebook.com/zdravko.nestorov

Note:
Please, if you have any problems, please contact me or just write a little more about how they have arisen to be able to remove them as quickly as possible. Also Be understanding and do not rush to put negative ratings and comments - this is a product that develop non-commercial purposes only for our more comfortable when using public transport in Sofia.
Please rate the app if you like it and find it useful.

Need of assistance:
Since there may be omissions or errors occurred when adding the coordinates of the bus stops with their coordinates, please help me send a number of stops and the details thereof - http://dbsgeo.com/latlon/?Sofia.

These applications SOFIA - the user must have the right to choose:
 ✓ Bulgarian Public Transport (Plamen Tanov);
 ✓ If you and your administration to appear here - write an email or a comment;

Keywords:
 ✓ User - Sofbus, Bulgaria, Sofia, CPTC, a site for urban mobility, stop closest stops, public transportation, number of vehicle car public transport bus, trolley, tram, scheduled virtual boards;
 ✓ Latinica - Sofbus, Bylgariq, Sofiq, bylgarski, SKGT, sait za gradska mobilnost, spirka, nai-blizki spirki, gradski transport, nomer na prevozno sredstvo, koli na gradskiq transport, avtobus, trolei, tramvai;
 ✓ English - Sofbus, Bulgaria, Sofia, Bulgarian, SKGT, the Sofia urban mobility, site, station, public transport stations, vehicle number, bus, trolley, tram, timetable , route, virtual boards;
Read more
4.7
3,683 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Подобрения в новата версия на Софбус 24:
✓ Актуализиране на ВСИЧКИ коли и спирки на Градския Транспорт, заедно с техните координати с максимално голяма точност;
✓ Пълна интеграция на спирките на метрото, както и влаковете, минаващи през тях;
✓ Многократно подобрение в бързодействието на приложението;
✓ Показване на "часовете на пристигане" и/или "оставащото време" от виртуалните табла за следващите от два до три часа;
✓ Оправени са всички съобщени от потребителите проблеми;
✓ Други;
Read more

Additional Information

Updated
November 30, 2017
Size
6.0M
Installs
100,000+
Current Version
3.0.2
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Zdravko Nestorov
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.