EPI24 - Elektroniczna Ewidencja Polowań

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

EPI Mobile w wersji Android przeznaczona jest dla myśliwych, polujących w Kołach Łowieckich i OHZ, które używają oprogramowania EPI. Pakiet programów EPI jest kompleksowym rozwiązaniem, które przyśpiesza prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w Kołach Łowieckich.
Zapisy w ewidencji polowań możliwe są przez aplikację EPI Mobile, web serwis oraz infolinię telefoniczną.

Po pobraniu aplikacji EPI Mobile na swoje urządzenie, w miejsce DEMO - należy wprowadzić identyfikator koła (jeśli w web serwisie wpisujesz adres www.epi24.pl/jelen02 - to Twój identyfikator to jelen02 ), wprowadzić nazwisko i imię, hasło i wybrać właściwy numer obwodu łowieckiego.

Główny panel aplikacji zawiera menu ze skrótami do poszczególnych funkcjonalności

- Nowy wpis na polowanie
- Nowy wpis na polowanie przy użyciu mapy
- Ewidencja polowań
- Komunikaty dla członków koła
- Wykonanie Rocznego Planu Łowieckiego
- Mapa - System NAVI dla myśliwych
- Informacje finansowe
- Prace gospodarcze
- Plan polowań zbiorowych
- Kalendarz polowań/okresy ochronne


Za pomocą dwóch pierwszych ikon można dokonać wpisu na polowanie, trzecia ikona umożliwia w bardzo prosty i przejrzysty sposób przeglądać zarówno aktualne jak i archiwalne wpisy do Ewidencji Polowań.
Zarząd KŁ może komunikować się ze swoimi członkami za pomocą krótkich komunikatów, dostępne są one pod czwartą ikoną 'KOMUNIKATY' i zostały podzielone na komunikaty ważne i zwykłe. Kolejna ikona pozwala na szybkie sprawdzenie wykonania rocznego planu łowieckiego. Na liście pojawiają się wyłącznie ilości i gatunki zwierzyny która nie została jeszcze wykonana.

Ikona 'NAVI' pozwala na udostępnianie swojego położenia, zaznaczania przebytej trasy, a także oznaczania punktów zestrzału, nowych urządzeń itp.

Ikona 'Prace gospodarcze' pozwala na weryfikację zaliczonych prac gospodarczych, a także istnieje możliwość dodania nowej pracy.

w menu bocznym po lewej stronie znajdziemy:

- Polowania Zbiorowe - nowatorska funkcjonalność umożliwiająca zgłaszanie/kasowanie swojej obecności na poszczególnych polowaniach zbiorowych. Dodatkowo można zgłosić obecność zaproszonego gościa.
- Prace gospodarcze - funkcjonalność ułatwiająca zgłaszanie wykonania prac gospodarczych na rzecz KŁ [występuje zamiennie z Planem Polowań zbiorowych w zależności od okresów]
- Kalendarz polowań wraz z okresami ochronnymi na poszczególne gatunki zwierzyny łownej.
- Konfiguracja aplikacji

Więcej informacji na stronie https://www.epi24.pl.
The Android version of EPI Mobile is intended for hunters hunting in Hunting Association and OHZ that use EPI software. The EPI program package is a comprehensive solution that speeds up documentation and reporting in Hunting Groups.
Entries in the hunting records are possible through the EPI Mobile application, web service and telephone hotline.

After downloading the EPI Mobile application on your device, in place of DEMO - enter the wheel ID (if you enter the address www.epi24.pl/jelen02 on the web service - your ID is jelen02), enter your name, first name, password and select the correct circuit number hunting.

The main application panel contains a menu with shortcuts to individual functionalities

- New hunting entry
- New entry for hunting using the map
- Hunting records
- Announcements for wheel members
- Implementation of the Annual Hunting Plan
- Map - NAVI system for hunters
- Financial information
- Economic works
- Collective hunting plan
- Hunting calendar / conservation periods


By using the first two icons you can make an entry for hunting, the third icon allows you to view both current and archival entries in the Hunt Records in a very simple and transparent way.
The Management Board of KŁ can communicate with its members by means of short messages, they are available under the fourth icon 'MESSAGES' and have been divided into important and ordinary messages. Another icon allows you to quickly check the implementation of the annual hunting plan. Only quantities and species of game that have not yet been made appear on the list.

The 'NAVI' icon allows you to share your location, mark the route traveled, as well as mark down points, new devices, etc.

The 'Economic jobs' icon allows verification of completed economic jobs, and it is also possible to add a new job.

in the side menu on the left you will find:

- Collective Hunting - an innovative functionality that allows you to report / delete your presence on individual collective hunts. Additionally, you can report the presence of an invited guest.
- Economic works - functionality that facilitates reporting economic work for the KŁ [interchangeable with the Collective Hunting Plan depending on periods]
- Calendar of hunts with protection periods for individual game species.
- Application configuration

More information on https://www.epi24.pl.
Read more
Collapse
4.6
228 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- zmieniono formę prezentacji Wykonania Rocznego Planu Łowieckiego
- zmieniono formę prezentacji Okresów Polowań
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 4, 2021
Size
19M
Installs
10,000+
Current Version
60
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
Systemy Informatyczne Krzesiński.pl
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.