EPI24 - Ewidencja Polowań

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

EPI Mobile w wersji Android przeznaczona jest dla myśliwych, polujących w Kołach Łowieckich i OHZ, które używają oprogramowania EPI. Pakiet programów EPI jest kompleksowym rozwiązaniem, które przyśpiesza prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w Kołach Łowieckich.
Zapisy w ewidencji polowań możliwe są przez aplikację EPI Mobile, web serwis oraz infolinię telefoniczną.

Po pobraniu aplikacji EPI Mobile na swoje urządzenie, w miejsce DEMO - należy wprowadzić identyfikator koła (jeśli w web serwisie wpisujesz adres www.epi24.pl/jelen02 - to Twój identyfikator to jelen02 ), wprowadzić nazwisko i imię, hasło i wybrać właściwy numer obwodu łowieckiego.

Główny panel aplikacji zawiera menu ze skrótami do poszczególnych funkcjonalności

- Nowy wpis na polowanie
- Nowy wpis na polowanie przy użyciu mapy
- Ewidencja polowań
- Komunikaty dla członków koła
- Wykonanie Rocznego Planu Łowieckiego
- Mapa - System NAVI dla myśliwych
- Informacje finansowe
- Prace gospodarcze
- Plan polowań zbiorowych
- Kalendarz polowań/okresy ochronne


Za pomocą dwóch pierwszych ikon można dokonać wpisu na polowanie, trzecia ikona umożliwia w bardzo prosty i przejrzysty sposób przeglądać zarówno aktualne jak i archiwalne wpisy do Ewidencji Polowań.
Zarząd KŁ może komunikować się ze swoimi członkami za pomocą krótkich komunikatów, dostępne są one pod czwartą ikoną 'KOMUNIKATY' i zostały podzielone na komunikaty ważne i zwykłe. Kolejna ikona pozwala na szybkie sprawdzenie wykonania rocznego planu łowieckiego. Na liście pojawiają się wyłącznie ilości i gatunki zwierzyny która nie została jeszcze wykonana.

Ikona 'NAVI' pozwala na udostępnianie swojego położenia, zaznaczania przebytej trasy, a także oznaczania punktów zestrzału, nowych urządzeń itp.

Ikona 'Prace gospodarcze' pozwala na weryfikację zaliczonych prac gospodarczych, a także istnieje możliwość dodania nowej pracy.

w menu bocznym po lewej stronie znajdziemy:

- Polowania Zbiorowe - nowatorska funkcjonalność umożliwiająca zgłaszanie/kasowanie swojej obecności na poszczególnych polowaniach zbiorowych. Dodatkowo można zgłosić obecność zaproszonego gościa.
- Prace gospodarcze - funkcjonalność ułatwiająca zgłaszanie wykonania prac gospodarczych na rzecz KŁ [występuje zamiennie z Planem Polowań zbiorowych w zależności od okresów]
- Kalendarz polowań wraz z okresami ochronnymi na poszczególne gatunki zwierzyny łownej.
- Konfiguracja aplikacji

Więcej informacji na stronie https://www.epi24.pl.
Updated on
Jul 26, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

- Dodano możliwość automatycznej wysyłki informacji dotyczącej pozyskania dzików do systemu ZIPOD
- Dodano możliwość zapisywania obserwacji zwierzyny w łowisku
- Wprowadzono dodatkowe sugestie użytkowników