10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng giao dịch chứng khoán của công ty Agriseco cho phép khách hàng giao dịch trực tuyến thực hiện đặt/hủy/sửa lệnh, truy vấn tài khoản và trạng thái của lệnh, chuyển tiền, UTTB, chuyển khoản chứng khoán, thực hiện quyền.
#agriseco ,#chứng khoán agribank
Updated on
Sep 16, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Cập nhật tính năng, Chỉnh sửa