Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Aplikácia Karta DOXX v mobile

Moderná aplikácia na používanie elektronických zamestnaneckých benefitov od slovenskej spoločnosti DOXX - Stravné lístky.
• Aplikácia je určená pre držiteľov fyzickej Karty DOXX a pre užívateľov DOXX lístkov a poukážok.
• Po stiahnutí a aktivácii aplikácie sa mobil stáva virtuálnou Kartou DOXX, s rovnakými parametrami ako fyzická Karta DOXX.
• Kedykoľvek je možné použiť aj fyzickú Kartu DOXX, aj aplikáciu.
• Aplikácia slúži na aktívne platby, vyhľadávanie prevádzok všetkých DOXX produktov a kontrolovanie zostatkov elektronických benefitov.
• Aplikácia je bezplatná.

Ako začať používať aplikáciu Karta DOXX v mobile


• Krok 1: Stiahnite si aplikáciu „Karta DOXX v mobile“ do Android mobilu
• Krok 2: V online účte držiteľa karty https://doxxlistky.sk/#drzitel-karty s je k dispozícii jedinečný aktivačný kód pre aplikáciu.
• Krok 3: Zadajte aktivačný kód do otvorenej mobilnej aplikácie.
• Krok 4: Priložte fyzickú Kartu DOXX k mobilu a nahrajte ju do aplikácie podľa pokynov v mobile. ALEBO použite na aktiváciu PIN kód.
• Krok 5a: Teraz môžete kedykoľvek pohodlne zaplatiť priamo mobilom (Android s NFC)
• Krok 5b: Teraz si môžete kedykoľvek skontrolovať zostatky na Karte DOXX (Android bez NFC)
Minimálna verzia Androidu pre beh aplikácie je 6 (Marshmallow).
Na aktívne platby vyžaduje aplikácia aktívnu funkciu NFC.
Na pasívne kontrolovanie zostatkov nevyžaduje aplikácia funkciu NFC.


Výhody aplikácie Karta DOXX v mobile


• Pohodlné a rýchle používanie všetkých elektronických benefitov DOXX - Stravné lístky.
• Nie je potrebné nosiť zo sebou fyzickú Kartu DOXX.
• Aktívne platby aplikáciou sú realizované priložením odblokovaného mobilu k POS terminálu prevádzky, ktorá akceptuje Karty DOXX.
• Na pasívne kontrolovanie zostatkov nevyžaduje aplikácia funkciu NFC.
• Vyhľadávanie a filtrovanie akceptačných miest, vrátane lokalizácie podľa aktuálnej polohy.
• Možnosť zablokovania Karty DOXX v prípade jej straty, krádeže.
• Umožňuje vzájomný prevod zostatku e-Stravných lístkov medzi kartami, prehľad šablón.
• Aplikácia ponúka v prípade potreby rýchle prepnutie na uloženú bankovú kartu v mobile.
• Jednu Kartu DOXX je možné aktivovať aj do viacerých mobilov s aplikáciou.
• Kompletná história transakcií vždy po ruke.
• Novinky, dôležité informácie v správach.

Multifunkčná Karta DOXX• Karta DOXX je nosičom všetkých moderných elektronických benefitov od spoločnosti DOXX - Stravné lístky: e-Stravné lístky, e-Benefitné darčekové poukážky a Rekreačné poukazy.
• Na správu a kontrolu Karty DOXX je k dispozícii bezplatný online účet na webe https://doxxlistky.sk/#drzitel-karty s možnosťami: aktuálny zostatok a platnosť elektronických produktov, prehľad platieb a transakcií, možnosť zmeny PIN, blokácia karty, nastavenie e-mailovej notifikácie, prevod medzi kartami a ďalšie.
• O pohyboch na Karte DOXX je držiteľovi zasielaná e-mailová notifikácia, pri jej nastavení cez online účet ku karte.
• Pri používaní POS terminál sám rozozná, či držiteľ karty platí za jedlo alebo za iné produkty a služby.

Každý mesiac pribúdajú reštaurácie, prevádzky, obchody a ubytovacie zariadenia, kde je možné zaplatiť napríklad za obedy alebo za rekreáciu.

V prípade, že potrebujete pomoc, kontaktujte nás v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00:
• telefonicky na čísle: 0800 166 556
• emailom: infoservis@doxx.sk alebo
• na online chate na www.doxxlistky.sk
DOXX Mobile tab

Modern application for using electronic employee benefits from Slovak company DOXX - Meal tickets.
• The application is intended for holders of physical DOXX Card and for users of DOXX tickets and vouchers.
• After downloading and activating the application, the phone becomes a virtual DOXX Card, with the same parameters as the physical DOXX Card.
• Both the physical DOXX Card and the app can be used at any time.
• The application is used for active payments, searching for all DOXX products and checking the balance of electronic benefits.
• The app is free.

Getting started with the DOXX Card app on your mobile


• Step 1: Download the “DOXX Card on your mobile” app to your Android phone
• Step 2: A unique activation card is available in the https://doxxlists.com/#cardholder s account application code.
• Step 3: Enter the activation code into the open mobile app.
• Step 4: Attach the physical DOXX Card to your mobile and upload it to the app according to the instructions on your mobile. OR use a PIN code to activate it.
• Step 5a: Now you can conveniently pay directly with your phone at any time (Android with NFC)
• Step 5b: You can check your DOXX card balances at any time (Android without NFC)
The minimum version of Android to run the application is 6 (Marshmallow).
For active payments, the app requires an active NFC feature.
The application does not require NFC to passively check balances.


DOXX Card on mobile

benefits
• Convenient and fast use of all DOXX electronic benefits - Meal tickets.
• There is no need to carry a physical DOXX Card with you.
• Active application payments are made by tapping the unblocked mobile phone to the POS terminal of the operation, which accepts DOXX Cards.
• Application does not require NFC to passively check balances.
• Search and filter acceptance sites, including localization by current location.
• Possibility of blocking the DOXX Card in case of loss, theft.
• Allows the transfer of the balance of e-Meal tickets between cards, templates overview.
• The application offers a quick switch to a saved bank card in your mobile if necessary.
• One DOXX Card can also be activated on multiple phones with the application.
• Complete transaction history at hand.
• News, important news information.

DOXX Multifunction Card• The DOXX Card is the carrier of all modern electronic benefits from DOXX - Meal tickets: e-Meal tickets, e-Benefit gift vouchers and Holiday vouchers.
• A free online account is available for administration and control of the DOXX Card at https://doxxlists/#cardholder with options: current balance and validity of electronic products, overview of payments and transactions, PIN change option, card blocking, e-mail notification setting, card transfer and more.
• Movements on the DOXX Card are sent to the Holder by e-mail notification when they are set up via the online account to the Card.
• When using the POS terminal, it will recognize whether the cardholder pays for food or other products and services.

Every month, there are more restaurants, operations, shops and accommodations, where you can pay for lunch or for recreation .

For assistance, please contact us on business days from 7:30 am to 4:00 pm:
• by telephone: 0800 166 556
• by email: infoservis@doxx.sk or
• online chat at www.doxxlistky.sk
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Novinka z rodiny fpoho výhod - pre získanie odmeny 1 € stačí za týždeň päť 4-eurových obedov zaplatených kartou DOXX.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 22, 2021
Size
13M
Installs
50,000+
Current Version
2.7.3
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.