Sun Seeker - Sunrise Sunset Times Tracker, Compass

238
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Sun Seeker is a comprehensive sun tracker & compass app that lets you track sunrise sunset times. You can find the sun, check sun position & solar path. Sunseeker, the sun surveyor app, has a flat compass & a 3D AR view to show sun exposure, equinox, solstice paths, sunrise sunset times, twilight times & more.

It can be used by-

* Photographers- to plan shoots & videos in accordance with the magic hour & golden hour. Use sun view feature to find the sun and sunrise sunset times. The best sun exposure & sun position for photos can be checked using Sunseeker - the sun tracker app.
* Architects & Surveyors- to view the spatial variability of solar angle all year long. Use this sun dial like compass app as a sun tracker & sun surveyor to find the sunlight exposure, sun direction & sun path.
* Real Estate Buyers- buy properties using this sun surveyor app to check the sunlight exposure & to find the sun.
* Cinematographers- The sun surveyor view shows the solar direction for each daylight hour. With Sun Seeker you can find the sunrise sunset, solar path & sun position for any location.
* Drivers- This sunrise sunset app, lets you track the solar path and sun position throughout the day. Drivers can use this sun tracker to find the perfect parking spot by seeing the sunlight exposure and sunrise sunset times.
* Campers & Picnickers- Finding a great campsite is easy with Sun Seeker’s sun tracker. With this compass and sunset app, you can check the sunlight exposure at all times & locate the sun position.
* Gardeners- Sunseeker is a comprehensive sun tracker and compass app which helps you find optimal planting locations & sunlight exposure hours.

Main Features

* Sunseeker compass app is a sun tracker app to find the sun. It uses GPS, magnetometer & gyroscope to find the correct sun position and solar path for any location.
* Flat compass view shows, the solar path, sun position, diurnal sun angle & elevation (divided into day & night segments), shadow length ratio, atmospheric path thickness.
* 3D AR camera overlay sun view shows the sun's current position, its path with hour points marked.
* Camera view has a pointer to guide you to find the sun. With this sun surveyor app, you can know the sunrise sunset times & sunlight exposure.
* Map view in this sunrise sunset app shows solar direction arrows & sun path for each hour of the day.
* The sunrise sunset app enables you to choose any date to view sun position & path on that day. With this sun locator and sun path app, you can also view sunrise and sunset time for each day.
* Ability to choose any location on earth (includes 40,000+ cities or custom locations available offline, & a detailed online map search capability)
* The sunrise sunset & sun locator app gives details of sunrise sunset times, sun direction, elevation, civil, nautical & astronomical twilight times of the sun.
* Optional device notifications for all sun-related periods & events, such as various twilight periods at a given compass heading or above a given elevation.
* It allows the user to include equinox, solstice paths on both flat compass view & camera view. Sunseeker sun direction app shows you the sunlight exposure, sun direction, sunrise and sunset time.

Sun Seeker has been featured in numerous high-profile publications, like the Wall Street Journal, Washington Post, Sydney Morning Herald etc. "Truly amazing", "Incredible", "Brilliant" - the most useful application of augmented reality - ever!

Watch our YouTube video here. https://bit.ly/2Rf0CkO
Search YouTube for "Sun Seeker app" videos, websites & blogs created by our enthusiastic users.

See FAQs - from the app's info screen. https://bit.ly/2FIPJq2

Note:
The compass accuracy depends on having an undistorted magnetic field around your device. If you use it close to metallic objects or electrical equipment, directional accuracy may be impaired. The device’s compass accuracy can be optimised by calibrating it prior to use.
Sun Seeker is een uitgebreide sun tracker & kompas-app waarmee je zonsopkomst-zonsondergangstijden kunt bijhouden. Je kunt de zon vinden, de positie van de zon en het zonnepad bekijken. Sunseeker, de app van de zonmeter, heeft een vlak kompas en een 3D AR-weergave om blootstelling aan de zon, equinox, zonnewende paden, zonsopkomsttijden, schemeringstijden en meer te laten zien.
 
Het kan gebruikt worden door-
 
* Fotografen - om opnamen en video's te plannen in overeenstemming met het magische uur en gouden uur. Gebruik de functie voor zonweergave om de tijden van zonsondergang en zon te vinden. De beste belichting van de zon en de positie van de zon voor foto's kunnen worden gecontroleerd met Sunseeker - de Sun Tracker-app.
* Architects & Surveyors- om de ruimtelijke variabiliteit van de zonhoek het hele jaar door te bekijken. Gebruik deze zonwielende kompas-app als een zontracker en zonneapparaat om de blootstelling aan zonlicht, de zonrichting en het zonnepad te vinden.
* Makelaars in onroerend goed - koop onroerend goed met deze zonmeter app om de blootstelling aan zonlicht te controleren en om de zon te vinden.
* Cinematografen - Het overzicht van de zonnepaneelnemer toont de zonnerichting voor elk daglichtuur. Met Sun Seeker vindt u de zonsopkomst zonsondergang, zonne-pad en zon positie voor elke locatie.
* Drivers- Met deze app voor zonsopkomst-zonsondergang kun je de hele dag lang het zonnepad en de positie van de zon volgen. Bestuurders kunnen deze suntracker gebruiken om de perfecte parkeerplaats te vinden door de blootstelling aan zonlicht en de zonsondergangstijden te zien.
* Campers & picknickers - Het vinden van een geweldige camping is eenvoudig met Sun Seeker's sun tracker. Met dit kompas en de zonsondergang-app kunt u te allen tijde de blootstelling aan zonlicht controleren en de positie van de zon bepalen.
* Gardeners- Sunseeker is een uitgebreide Sun Tracker- en kompas-app die je helpt bij het vinden van optimale plantlocaties en blootstelling aan zonlicht.
 
Hoofdfuncties
 
* Sunseeker kompas-app is een suntracker-app om de zon te vinden. Het maakt gebruik van GPS, magnetometer en gyroscoop om de juiste positie van de zon en het zonnepad voor elke locatie te vinden.
* Vlakke kompasweergave toont, het zonnepad, de zonnestand, de dagzonhoek en -hoogte (verdeeld in dag- en nachtsegmenten), schaduwlengteverhouding, atmosferische paddikte.
* 3D AR-camera-overlay-zonweergave toont de huidige positie van de zon, het pad met aangegeven uurpunten.
* Cameraweergave heeft een wijzer om u te begeleiden om de zon te vinden. Met deze zonneapparatuur-app kun je de zonsopgangstijden en de blootstelling aan zonlicht kennen.
* Kaartweergave in deze zonsopkomst-zonsondergangapp toont pijlen voor de zonrichting en het zonnepad voor elk uur van de dag.
* Met de app Sunrise-zonsondergang kun je elke datum kiezen om de zonnestand en het pad op die dag te bekijken. Met deze sun locator en sunpath-app kun je ook de zonsopgang- en zonsondergangstijd voor elke dag bekijken.
* Mogelijkheid om een ​​locatie op aarde te kiezen (inclusief 40.000 steden of aangepaste locaties offline beschikbaar, en een gedetailleerde online kaartzoekfunctie)
* De app Zonopkomst zonsondergang & zonnestilte geeft details over zonsopkomsttijden, zonrichting, hoogte, civiele, nautische en astronomische schemeringstijden van de zon.
* Optionele apparaatmeldingen voor alle zongerelateerde perioden en gebeurtenissen, zoals verschillende schemerperioden bij een bepaalde kompaskoers of boven een gegeven hoogte.
* Hiermee kan de gebruiker equinox-, zonnewendelpaden opnemen in zowel platte kompasweergave en cameraweergave. Sunseeker-zonrichtingapp toont u de zonlichtblootstelling, de zonrichting, de zonsopgang en de zonsondergangtijd.
 
Sun Seeker is opgenomen in tal van spraakmakende publicaties, zoals de Wall Street Journal, Washington Post, Sydney Morning Herald, etc. "Truly amazing", "Incredible", "Brilliant" - the most useful applicatie of augmented reality - ever!
 
Bekijk hier onze YouTube-video. https://bit.ly/2Rf0CkO
Zoek op YouTube naar "Sun Seeker app" video's, websites & blogs gemaakt door onze enthousiaste gebruikers.
 
Zie veelgestelde vragen - op het informatiescherm van de app. https://bit.ly/2FIPJq2
 
Notitie:
De nauwkeurigheid van het kompas hangt af van het hebben van een onvervormd magnetisch veld rond uw apparaat. Als u het gebruikt in de buurt van metalen voorwerpen of elektrische apparatuur, kan de richtnauwkeurigheid verminderd zijn. De nauwkeurigheid van het kompas van het apparaat kan worden geoptimaliseerd door het vóór gebruik te kalibreren.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
3,6
238 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

v4.8
* Optimised for latest Android versions
* Improved efficiency and stability
* Fixes crash when entering map view - sorry for those who had crashes!
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Bijgewerkt
8 oktober 2018
Grootte
3,7M
Installaties
10.000+
Huidige versie
4.8
Android vereist
4.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
ozPDA
Distributieovereenkomst
26 Cranbrook Ave, Cremorne NSW 2090, Australia
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.