Sun Seeker - Sunrise Sunset Times Tracker, Compass

291
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Sun Seeker® is a comprehensive sun tracker & compass app that lets you track sunrise sunset times. You can find the sun, check sun position & solar path. Sunseeker, the sun surveyor app, has a flat compass & a 3D AR view to show sun exposure, equinox, solstice paths, sunrise sunset times, twilight times & more.

It can be used by-

* Photographers- to plan shoots & videos in accordance with the magic hour & golden hour. Use sun view feature to find the sun and sunrise sunset times. The best sun exposure & sun position for photos can be checked using Sunseeker - the sun tracker app.
* Architects & Surveyors- to view the spatial variability of solar angle all year long. Use this sun dial like compass app as a sun tracker & sun surveyor to find the sunlight exposure, sun direction & sun path.
* Real Estate Buyers- buy properties using this sun surveyor app to check the sunlight exposure & to find the sun.
* Cinematographers- The sun surveyor view shows the solar direction for each daylight hour. With Sun Seeker you can find the sunrise sunset, solar path & sun position for any location.
* Drivers- This sunrise sunset app, lets you track the solar path and sun position throughout the day. Drivers can use this sun tracker to find the perfect parking spot by seeing the sunlight exposure and sunrise sunset times.
* Campers & Picnickers- Finding a great campsite is easy with Sun Seeker’s sun tracker. With this compass and sunset app, you can check the sunlight exposure at all times & locate the sun position.
* Gardeners- Sunseeker is a comprehensive sun tracker and compass app which helps you find optimal planting locations & sunlight exposure hours.

Main Features

* Sunseeker compass app is a sun tracker app to find the sun. It uses GPS, magnetometer & gyroscope to find the correct sun position and solar path for any location.
* Flat compass view shows, the solar path, sun position, diurnal sun angle & elevation (divided into day & night segments), shadow length ratio, atmospheric path thickness.
* 3D AR camera overlay sun view shows the sun's current position, its path with hour points marked.
* Camera view has a pointer to guide you to find the sun. With this sun surveyor app, you can know the sunrise sunset times & sunlight exposure.
* Map view in this sunrise sunset app shows solar direction arrows & sun path for each hour of the day.
* The sunrise sunset app enables you to choose any date to view sun position & path on that day. With this sun locator and sun path app, you can also view sunrise and sunset time for each day.
* Ability to choose any location on earth (includes 40,000+ cities or custom locations available offline, & a detailed online map search capability)
* The sunrise sunset & sun locator app gives details of sunrise sunset times, sun direction, elevation, civil, nautical & astronomical twilight times of the sun.
* Optional device notifications for all sun-related periods & events, such as various twilight periods at a given compass heading or above a given elevation.
* It allows the user to include equinox, solstice paths on both flat compass view & camera view. Sunseeker sun direction app shows you the sunlight exposure, sun direction, sunrise and sunset time.

Sun Seeker has been featured in numerous high-profile publications, like the Wall Street Journal, Washington Post, Sydney Morning Herald etc. "Truly amazing", "Incredible", "Brilliant" - the most useful application of augmented reality - ever!

Watch our YouTube video here. https://bit.ly/2Rf0CkO
Search YouTube for "Sun Seeker app" videos, websites & blogs created by our enthusiastic users.

See FAQs - from the app's info screen. https://bit.ly/2FIPJq2

Note:
The compass accuracy depends on having an undistorted magnetic field around your device. If you use it close to metallic objects or electrical equipment, directional accuracy may be impaired. The device’s compass accuracy can be optimised by calibrating it prior to use.
Sun Seeker® is een uitgebreide app voor het volgen van zonnestralen en kompassen waarmee u de zonsondergangstijden bij zonsopkomst kunt volgen. U kunt de zon vinden, de positie van de zon en het zonnepad controleren. Sunseeker, de app voor zonmeting, heeft een vlak kompas en een 3D AR-weergave om blootstelling aan de zon, equinox, zonnewendepaden, zonsopkomsttijden, schemeringstijden en meer weer te geven.
 
Het kan worden gebruikt door-
 
* Fotografen - om shoots en video's te plannen in overeenstemming met het magische uur en het gouden uur. Gebruik de zonzichtfunctie om de zon- en zonsopkomstzonsondergangtijden te vinden. De beste blootstelling aan de zon en de zonpositie voor foto's kan worden gecontroleerd met Sunseeker - de app voor het volgen van de zon.
* Architects & Surveyors- om de ruimtelijke variabiliteit van de zonnehoek het hele jaar door te bekijken. Gebruik deze zonnewijzer-achtige kompas-app als een zonvolger en zonmeter om de blootstelling aan zonlicht, de zonrichting en het zonnepad te vinden.
* Onroerend goed kopers - koop eigenschappen met behulp van deze app voor zonmeting om de blootstelling aan zonlicht te controleren en de zon te vinden.
* Cinematografen - De weergave van de zonmeter toont de zonnerichting voor elk daglichtuur. Met Sun Seeker kun je voor elke locatie de zonsopkomst, het zonnepad en de zonpositie vinden.
* Stuurprogramma's - Met deze zonsopkomst-zonsondergang-app kunt u het zonnepad en de zonpositie gedurende de dag volgen. Bestuurders kunnen deze zonnetracker gebruiken om de perfecte parkeerplaats te vinden door de blootstelling aan zonlicht en zonsondergangstijden bij zonsopgang te zien.
* Campers en picknickers - Het vinden van een geweldige camping is eenvoudig met de Sun Tracker van Sun Seeker. Met deze kompas- en zonsondergang-app kun je te allen tijde de blootstelling aan zonlicht controleren en de zonpositie bepalen.
* Gardeners- Sunseeker is een uitgebreide app voor het volgen van zonnestralen en kompassen die u helpt optimale plantlocaties en urenlang zonlicht te vinden.
 
Hoofdfuncties
 
* Sunseeker kompas-app is een app voor het volgen van de zon om de zon te vinden. Het maakt gebruik van GPS, magnetometer en gyroscoop om de juiste zonpositie en het zonnepad voor elke locatie te vinden.
* Vlakke kompasweergave, het zonnepad, de zonpositie, de dagelijkse zonhoek en hoogte (verdeeld in dag- en nachtsegmenten), de lengte-schaduwverhouding, de dikte van het atmosferische pad.
* 3D AR-camera-overlay zonzicht toont de huidige positie van de zon, het pad met gemarkeerde uurpunten.
* Cameraweergave heeft een wijzer om u te begeleiden bij het vinden van de zon. Met deze app voor zonmeting kun je de zonsondergangstijden bij zonsopkomst en blootstelling aan zonlicht kennen.
* Kaartweergave in deze zonsopkomst zonsondergang app toont zonne-richting pijlen & zon pad voor elk uur van de dag.
* Met de Sunrise Sunset-app kunt u elke datum kiezen om de zonpositie en het pad op die dag te bekijken. Met deze zonzoeker en zonnepad-app kun je ook de zonsopgang- en zonsondergangtijd voor elke dag bekijken.
* Mogelijkheid om elke locatie op aarde te kiezen (inclusief 40.000 steden of aangepaste locaties die offline beschikbaar zijn, en een gedetailleerde online kaartzoekfunctie)
* De zonsopkomst zonsondergang & zon locator app geeft details van zonsopgang zonsondergang tijden, zonrichting, hoogte, burgerlijke, nautische & astronomische schemeringstijden van de zon.
* Optionele apparaatmeldingen voor alle zongerelateerde perioden en gebeurtenissen, zoals verschillende schemerperioden bij een bepaalde kompasrichting of boven een bepaalde hoogte.
* Hiermee kan de gebruiker equinox, zonnewendepaden opnemen op zowel het platte kompasbeeld als het camerabeeld. Sunseeker zonrichting app toont u de blootstelling aan zonlicht, zonrichting, zonsopgang en zonsondergang tijd.
 
Sun Seeker is te zien in tal van spraakmakende publicaties, zoals de Wall Street Journal, Washington Post, Sydney Morning Herald etc. "Echt geweldig", "Ongelooflijk", "Briljant" - de meest nuttige toepassing van augmented reality - ooit!
 
Bekijk hier onze YouTube-video. https://bit.ly/2Rf0CkO
Zoek op YouTube naar video's van de "Sun Seeker-app", websites en blogs die zijn gemaakt door onze enthousiaste gebruikers.
 
Zie veelgestelde vragen - vanuit het informatiescherm van de app. https://bit.ly/2FIPJq2
 
Notitie:
De kompasnauwkeurigheid is afhankelijk van een niet-vervormd magnetisch veld rond uw apparaat. Als u het in de buurt van metalen voorwerpen of elektrische apparatuur gebruikt, kan de richtnauwkeurigheid worden aangetast. De kompasnauwkeurigheid van het apparaat kan worden geoptimaliseerd door deze vóór gebruik te kalibreren.
Meer informatie
Samenvouwen
3,7
291 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

v5.1.3
* Fix for small variations in maximum elevation values due to use of approximations
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Bijgewerkt
25 april 2021
Grootte
4,0M
Installaties
10.000+
Huidige versie
5.1.3
Android vereist
4.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
ozPDA
Distributieovereenkomst
26 Cranbrook Ave, Cremorne NSW 2090, Australia
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.