CONTOUR DIABETES app (SE)

10 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

Den lättanvända CONTOUR™DIABETES app är framtagen för vuxna i alla åldrar med diabetes.(1) Sedan 2016 har den laddats ned mer än 1,2 miljoner gånger.(2) Starta nedladdningen och påbörja din resa.

Personer som använder systemet säger att de:(1,3)
• fått bättre förståelse för sin diabetes
• i hög grad minskat HbA1c-värdena
• inte tycker att det är krångligt eller har negativ inverkan på deras livskvalitet

CONTOUR™DIABETES app synkroniseras med en CONTOUR™-ansluten mätare för smidig blodglukosövervakning. Denna lättanvända app kan ge dig bättre förståelse för hur dina dagliga aktiviteter påverkar blodglukosresultaten och kan hjälpa dig att hantera din diabetes. I tillägg till att använda CONTOUR™DIABETES app bör du alltid rådgöra med sjukvårdspersonal innan du gör ändringar i din diet, träning eller behandling.

CONTOUR™DIABETES app visar dina blodglukosresultat på ett enkelt och överskådligt sätt som är anpassat speciellt för dig. Ladda ned CONTOUR™DIABETES app idag och börja få meningsfull information om dina framsteg med några av de senaste funktionerna ...
• Mina mönster – kan ge information om trender i blodglukosvärdena genom att visa möjliga orsaker och tips på hur du kan förbättra dem
• Påminnelser om testningsplaner – låter dig optimera ditt testförfarande för mer insiktsfulla resultat
• Registrera – låter dig registrera händelser som kost, aktiviteter och medicinering och även lägga till foton, anteckningar eller röstmeddelanden som kan hjälpa dig att sätta resultaten i sitt sammanhang
• Visa – om du använder insulin och/eller antecknar dina kolhydrater är det nu möjligt att se dina insulindoser, kolhydratintag och blodglukosresultat i en enda vy
• Dela – ge din sjukvårdspersonal större insikt med den lättlästa dagboksrapporten – skicka rapporten i förväg eller ta med dig den till ditt besök
• Apple Health™ – är nu integrerat med CONTOUR™DIABETES app

Läs mer om CONTOUR™DIABETES app och CONTOUR™-anslutna mätare på:
www.diabetes.ascensia.com
compatibility.contourone.com

Obs: Skärmbilderna visas i illustrationssyfte. Blodglukosmätarmodellens tillgänglighet baserat på inköpsland. Måttenheterna i appen matchar dem i din synkade mätare. Mer information finns i bruksanvisningen för din CONTOUR™-anslutna mätare.

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.

Tillverkare
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Schweiz
www.diabetes.ascensia.com

Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

1. Fisher W et al. User Experience with a New Smartphone Application for Blood Glucose Monitoring (BGM) in an Information-Motivation-Behavioral Skills (IMB) Model Study. Poster presented at the 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments For Diabetes (ATTD); February 20-23, 2019; Berlin, Germany.
2. Data on file. Ascensia Diabetes Care. DCAM-147-5682.
3. Fernandez-Garcia D et al. The ICONE Study: A multicenter evaluation of the impact of CONTOUR™NEXT ONE and CONTOUR™DIABETES app on Self-Management and Adherence in Insulin-Treated Patients with Diabetes. ePoster presented at European Endocrinology Society Congress (ECE), 5-9 September 2020.
Uppdaterades den
13 nov. 2023

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Den här appen kan dela data av följande typ med tredje part
Plats, Personliga uppgifter och 2 till
Ingen data samlades in
Läs mer om hur utvecklare deklarerar insamling
Data krypteras när den skickas
Du kan begära att datan raderas

Nyheter

Åtgärder av fel och prestandaförbättringar