5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Rakuten Insight là công ty nghiên cứu thị trường với hơn 20 năm kinh nghiệm, phục vụ các tổ chức và đơn vị kinh doanh từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu từ Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á.
Các thương hiệu lớn muốn biết bạn nghĩ gì. Tiếng nói của bạn sẽ được truyền tải và tổng hợp để phát triển các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Updated on
Jan 12, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Personal info
This app may collect these data types
Personal info, Financial info and 3 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Đã thêm khả năng tương thích cho Android 12