Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Catalan

Medxat és la plataforma de comunicació privada en temps real que necessita la teva organització sanitària per treballar de forma ràpida, segura i intel·ligent.

En un hospital, cada minut compta:
La coordinació entre metges, infermeria i personal administratiu és clau per a la correcta atenció del pacient.

Separa l'ús personal i el professional:
Medxat permet que els equips mèdics responguin a alertes i missatges a tot arreu, en qualsevol moment.

Amb Medxat evitaràs utilitzar altres plataformes de missatgeria instantània sobre les quals la teva organització no té control ni pot garantir el seu ús segur i privat.

- Missatges individuals: contacta amb un professional de la teva organització, i evita trucades perdudes o correus no contestats.

- Directori de professionals: utilitza el directori de la teva organització per contactar amb la persona que necessitis, sense conèixer el seu e-mail o telèfon personal.

- Grups: crea un grup per comunicar-te de forma àgil amb el teu equip multidisciplinari.

- Disponibilitat de l'equip: podràs veure a qualsevol moment qui està en línia, qui s'ha connectat recentment i qui no està disponible.

- No disponible: activa aquest mode per indicar als teus contactes que de forma temporal no pots rebre ni enviar missatges.

- Notificacions: rep alertes en el teu smartphone, tablet o navegador web per estar en tot moment informat dels teus missatges.

- Confirmació de lectura: controla si el teu missatge ha estat enviat, rebut i llegit pel destinatari.

- Configura el teu perfil: indica el teu estat, càrrec, departament i foto de perfil perquè et puguin reconèixer fàcilment.

- Multisessió: utilitza la teva sessió de forma simultània en més d'un dispositiu.

Beneficis per a tota l'organització:

- Equips mèdics: connecta't de forma àgil amb altres membres del teu equip i d'altres àrees de suport per poder dedicar més temps a l'atenció de pacients.

- Direcció: aconsegueix millors resultats organitzatius; millors comunicacions porten a un estalvi de temps i diners, i una millora de la qualitat assistencial.

- Departament TIC: agafa el control de les comunicacions de la teva organització mitjançant una plataforma corporativa segura que podràs administrar de forma centralitzada.

Transforma les comunicacions mitjançant una aplicació intuïtiva i segura per al teu smartphone, tablet o ordinador.

Administra les comunicacions de forma centralitzada:
- Controla l'accés: contacta amb els professionals prèviament donats d'alta pel departament d'informàtica de la teva organització.

- Bloqueja usuaris: podràs limitar l'accés dels usuaris que per motius organitzatius no hagin de tenir accés a la plataforma.

- Estadístiques: visualitza les estadístiques d'ús de la plataforma, com els usuaris connectats o els xats o grups creats.

- En el núvol: despreocupat de l'administració del servidor, Medxat és una plataforma 100% Cloud.

- Ús estrictament professional: evita altres plataformes de missatgeria que requereixen el número de telèfon personal del professional.

- Temps real: observa, modifica i mesura l'ús del servei a temps real.

Una plataforma segura i privada:

- Serveis d'emmagatzematge de dades i autenticació d'usuaris certificats per l'AEPD i GDPR.

- Canal de comunicació xifrat SSL/TLS.

- Control de dades des de l'administració.

- Comparteix imatges sense emmagatzemar-les localment en el dispositiu.
Medxat is the platform for private communication in real time that your healthcare organization needs to work quickly, safely and intelligently.

In a hospital, every minute counts:
Coordination between doctors, nursing and administrative personnel is key to the patient's proper care.

Separate personal and professional use:
Medxat allows medical teams to respond to alerts and messages everywhere, at any time.

With Medxat you will avoid using other instant messaging platforms on which your organization has no control or can guarantee its safe and private use.

- Individual messages: Contact a professional in your organization, and avoid missed calls or unanswered emails.

- Directory of professionals: use the directory of your organization to contact the person you need, without knowing your e-mail or personal telephone.

- Groups: Create a group to communicate with you with your multidisciplinary team.

- Availability of the team: you can see at any time who is online, who has recently logged in and who is not available.

- Not available: Activate this mode to indicate to your contacts that you can not receive or send messages on a temporary basis.

- Notifications: receive alerts on your smartphone, tablet or web browser to be informed at all times about your messages.

- Read confirmation: controls whether your message has been sent, received and read by the recipient.

- Set up your profile: indicates your status, position, department and profile photo so you can easily recognize them.

- Multisession: use your session simultaneously in more than one device.

Benefits for the entire organization:

- Medical equipment: Connect quickly with other members of your team and other support areas to be able to dedicate more time to patient care.

- Management: Achieves better organizational results; Better communications lead to savings of time and money, and an improvement in the quality of care.

- TIC Department: take control of the communications of your organization through a secure corporate platform that you can manage centrally.

Transform communications through an intuitive and secure application for your smartphone, tablet or computer.

Manage communications centrally:
- Control access: Contact professionals previously registered by the computer department of your organization.

- Block users: You can limit the access of users who, for organizational reasons, do not have access to the platform.

- Statistics: View platform usage statistics, such as connected users or created chats or groups.

- In the cloud: carefree of the administration of the server, Medxat is a 100% Cloud platform.

- Use strictly professional: Avoid other messenger platforms that require the personal telephone number of the professional.

- Real time: observes, modifies and measures the use of the service in real time.

A secure and private platform:

- Data storage and authentication services for users certified by the AEPD and GDPR.

- SSL / TLS encrypted communication channel.

- Data control from the administration.

- Share images without storing them locally on the device.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Millores generals, de navegació i de tancament de l'applicació.
Detecció del nivell de 'zoom' del dispositiu o configuració dins l'aplicació.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 29, 2021
Size
12M
Installs
1,000+
Current Version
3.3.3
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
athenea solutions & tech
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.