โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

โหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน 3 ระบบ เหมาะทั้งผู้เริ่มศึกษาและนักโหราศาสตร์อาชีพ

ดูคลิ๊ปแนะนำการใช้งาน ที่ลิ้งค์นี้ -> https://youtu.be/WkQ8IYYHO94

แอป "โหรา พยากรณ์" (Hora Payakorn) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ แอปโหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน คือ สุริยยาตร์ และดาราศาสตร์ 3 ระบบ คือ สุริยยาตร์ นิรายนะตัดอายนางศ์แบบลาหิรี และ สายนะ แบบโหราศาสตร์สากล ความสามารถมากมาย เพียงพอสำหรับผู้เริ่มศึกษา ไปจนถึงนักโหราศาสตร์อาชีพ รวมถึงผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการโหราศาสตร์ก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กว้างไกลมากขึ้น

คุณสมบัติของแอป "โหรา พยากรณ์"

- สัญลักษณ์ดาวใหญ่เต็มดวง จัดเรียงให้ดูง่าย สวยงาม
- ผูกดวงตามหลักคัมภีร์สุริยาตร์ วางลัคนาอันโตนาทีสามัญ ตามสมผุสอาทิตย์ขึ้นจริง และ 6 โมงเช้า
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์ นิรายนะ ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี วางลัคนาได้ทั้งแบบเวลานักษัตร และอันโตนาทีสามัญ
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์แบบสายนะ ตำแหน่งดาวตรงกับโหราศาสตร์สากล
- เลือกแสดงจุดเมษสากลในดวงแบบนิรายนะได้
- ในดวงแบบนิรายนะและสายนะ สามารถเลือกปิดเปิด แสดงผลภวจักรกำเนิด หรือภวจักรจร
- เลือกสถานที่ผูกดวงได้ทั้งในไทย และต่างประเทศทั่วโลก มีระบบสืบค้นตำแหน่งตามพิกัด geo search
- คำนวณวันเวลาดาวแต่ละดวงย้ายราศ๊ทั้งเดินหน้า และย้อนหลัง พร้อมสามารถผูกดวง ณ วันเวลานั้นให้ทันที
- สามารถบันทึกดวงชะตากำเนิด และดวงชะตาวันจรของแต่ละดวงได้ไม่จำกัด
- เลือกแสดงผลภาพดวงได้ทั้งแบบราศีจักร(ดวงอีแปะ) และจักรราศีวิภาคซึ่งแสดงผลทั้ง ตรียางค์ นวางค์ และฤกษ์ในภาพดวง พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งระบุตามองศาลิปดาจริงลงในภาพดวง 2 นอกให้ด้วย
- ในจักรราศีวิภาค คำนวณตำแหน่งตรียางค์มรณะ และนวางค์มรณะ
- เลือกแสดงได้หลายประเภท ได้แก่ ดวงราศีจักร นวางค์จักร สิบลัคน์ นวางค์สิบลัคน์ โดยเลือกแสดงประเภทได้โดยอิสระในดวงกำเนิด หรือดวงจร
- สามารถปิดเปิดดวงกำเนิด หรือดวงจรได้
- ในหน้าจอหลักแสดงสมผุสดาวดวงกำเนิด และดวงจรให้ทันที
- หน้าจอหลักแสดงผล ทักษากำเนิด ทักษาจร และตรีวัย โดยทักษาสามารถเลือกเข้าตากลาง หรือไม่ก็ได้
- เมื่อแตะที่ดาวจะคำนวณการทำมุมของดาวให้ในหน้าจอหลักทันที และเลือกให้แสดงจุดสาหัม(midpoint) ด้วยหรือไม่ก็ได้ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลดาวนั้นโดยละเอียด บอกวันที่ดาวย้ายราศี และวันที่ดาวเปลี่ยนวิถีโคจร
- สามารถแตะที่ดาวแล้วลากมาทับดาวอีกดวงเพื่อสร้างจุดสาหัม(Midpoint)
- หน้าจอหลักเลือกให้แสดงผลดาวทำมุมกันทั้งชุด ดวงกำเนิดหรือดวงจรทำมุมกันเอง หรือ ดวงกำเนิดทำมุมกับดวงจร ก็ได้
- คำนวณดวงจร ณ ขณะนั้น หรือดวงจรพิเศษได้แก่ ดวงทินวรรษ(Solar return),ดวงอมาวสี, ปูรณมี, กึ่งเพ็ญ, กึ่งแรม
- มีตารางสมผุสดาวดวงกำเนิด ดวงจร ดวงสิบลัคน์กำเนิด และสิบลัคน์จร
- สามารถแสดงชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน รวมทั้งคำนวณตนุเศษจร
- บอกเรือนชะตาสัมพันธ์ของดวงกำเนิด ชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน
- แสดงผลเส้นมุมสัมพันธ์ดาว ในภาพดวงจักรราศีวิภาค
- มีตารางมุมสัมพันธ์ดาว(Aspect Table)
- มีระบบปูมดาว พิกัดโลก(Astro Earth Map)
- มีระบบเข็มทิศ วัดตำแหน่งดาว (Astro Compass)
- พล็อตดาวลงแผนที่โลก
- มหาทักษา, วิมโสตรีทศา
- ในระบบนิรายนะ สามารถเลือกตั้งค่าอัยนางศ์ได้ 4 แบบ คือ ลาหิรี, ฟาเกน, กฤษณะมูรติ, จิตรา(อาทิตย์ยกเข้าราศีตุล ตรงกับดาวรวงข้าว(Spica))
- สามารถเลือกผูกดวงได้ทุกพิกัดในโลกจากแผนที่ พร้อมคำนวณ time zone จริง ตามเวลาผูกดวง
Contemporary Thai astrologer, 2 calendars, 3 systems, suitable for both beginners and professional astrologers.

See the tutorial click at this link -> https://youtu.be/WkQ8IYYHO94

An app "Astrologer" (Hora Payakorn) for Android smartphone users. A contemporary Thai astrology app with 2 calendars: the solar system and the three astronomy systems, namely the Niriyat Nirana, the Lahiri style, and the universal astrology style. Many abilities Enough for beginners To the professional astrologer Including those who study astrology to help open up new perspectives Wider

Features of the app "Astrologer"

- Full star symbol Arrange to look easy and beautiful.
- Belonging according to Suriyat scriptures Place an ordinary ascendant According to the real sunrise and 6 o'clock in the morning
- Doubt according to the calculations of astronomy, Nirana, cut the eyes of Lahiri. Can place ascendant in both zodiac time And ordinary debates
- Binds according to the astronomical calculations in line. The position of the stars corresponds to the universal astrology.
- You can choose to show the universal Aries point in your horoscope style.
- In your luck like Nirai and Sai Can choose to close open Show the result of the origin or the locale
- Choose a place to tie up both in Thailand And abroad around the world There is a location search system based on geo search coordinates.
- Calculate the date and time of each star, move both forward and backward, ready to be able to tie at that time immediately
- Able to save the birth horoscope And the destiny of each horoscope is unlimited
- Choose to display the image of the horoscope in both zodiac signs (horoscope) and zodiac signs, which display both the triangular and the auspicious images in the horoscope image Along with showing the position specified by the actual degree of digits in the outer 2 image as well
- In the zodiac Calculate the death tire position And death
- Choose to display many types, including zodiac horoscope, ten luck, ten luck, ten luck By choosing to display the type independently in the generator or disconnect
- Able to turn off the generator or disconnect
- In the main screen shows the origin of the star. And turn off the circuit immediately
- The main screen shows the results of the talisman, the talisman and the trajectory, with the talisman can choose to match the middle eye or not.
- By tapping on the star, the angle of the star will be calculated instantly on the home screen. And choose to show the point (midpoint) as well or not Along with showing the star information in detail Tells the date the stars move. And the day the stars change their trajectory
- You can tap on a star and drag it over another star to create a midpoint.
- The main screen is selected to display the stars at an angle. The generator or the circuit at an angle, or the generator at the angle of the circuit.
-Calculate the cycle at that moment or the special disc, including Duangtinwatthana (Solar return), moon, moonee, semi-full, semi-ram
- There is a table And Ten Luck
- Able to show the year, year, month and day, as well as calculate the cost of living
- Tell the house of fate, relationship of birth, life, year, month and day
- Display the angle of the star relationship. In the picture of the zodiac sign
- There is a star relative angle table (Aspect Table)
- There is a log system for the world coordinates (Astro Earth Map).
- With a compass system Star Position Measure (Astro Compass)
- Plot the stars down the world map
- Maha Thaksa, Wimsotreeta
- In the Nirai system You can choose from 4 types of Ayanang, Lahiri, Faken, Krishna Murati, Chitra (Sun raised in Libra Corresponds to the rice star (Spica))
- Able to choose to tie every coordinate in the world from the map and calculate the real time zone according to the tie time.
Read more
Collapse
4.8
67 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

V.5.88
- แก้ไขการคำนวณชันษาจร และทักษา
V.5.87
-แก้ไขการคำนวณทักษา และอายุชำระ
V.5.86
- เพิ่มการแสดงลายน้ำในภาพดวง
V.5.82
- แก้ไขการคำนวณดาวพักร์ย้ายราศี , จันทร์ ลัคนา ย้ายฤกษ์,นวางค์
- เพิ่มเช็คลดขนาดภาพดวง สำหรับมือถือจอโค้ง
V.5.80
- ปรับปรุงการแสดงผลดาวจร กรณีปิดดวงกำเนิด จะย้ายดาวจรมาแสดงผลในดวงราศีจักร
V.5.79
-แก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดแฟ้มข้อมูล
V.5.78
-แก้การแสดงผลดาวกำเนิดในราศีตุล แสดงผลผิดพลาดกรณีมีดาวในราศีตุลมากกว่า 6 ดวงขึ้นไป
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
December 15, 2020
Size
5.8M
Installs
500+
Current Version
5.88
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Payakorn
Developer
14/6 Ladprao 111 , Ladprao Road Klongjun Bangkapi Bangkok 10240
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.