โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Contemporary Thai astrology, 2 calendars, 3 systems, suitable for both beginners and professionals.

Watch the tutorial clip at this link -> https://youtube.com/playlist?list=PLzRZ45iKHwABZ6UQ3yp8MK6ZAmNANmfW_

"Hora Payakorn" app for Android smartphone users. App of contemporary Thai astrology, 2 calendars, namely Suriyat and 3 astronomy systems: Suriyat, Nirayana, Lahiri, and Saina, international style.

feature

- full big star symbol Arrange them to make them look simple and beautiful.
- Bind according to the Scriptures of the Sun Place an ordinary ascendant anto minute According to Somphus, the sun actually rises and it's 6 o'clock in the morning.
- Bind eyes according to astronomical calculations, Nirayana, cut the eyes of Lahiri Place the ascendant in both zodiac and anto minute
- Bind according to late astronomical calculations The position of the stars corresponds to universal astrology.
- You can choose to display the universal Aries in your horoscope in a specific way.
- In the horoscope in the form of Nirai, Sai Na can choose to turn off and on. Displays the result of the birth or trajectory.
- Choose a place to tie your luck in Thailand and abroad around the world There is a system to search the location according to the coordinates. Calculate the date and time each star moves.
- can save birth horoscope and unlimited travel days
- Calculation of the position of the Triyang Nawang of death
- Choose to display many types.
- Can turn off the generator or cycle
- Show the effect of the origin of the Trai Wai Amulet
- You can tap a star and drag it over another star to create a Midpoint.
- Calculate current circuits or special circuits such as Tinwan (Solar return) Amavasi Puranamee
- can show including calculating crumbs
- Tell the fate of the relationship of birth, Jansajan
- There is a star almanac system, world coordinates.
- has a compass system with star position
- Plot the stars onto the map
- Mahataksa Wimsosetsa
- In the Nirai system Ainang can be set in 4 types: Lahiri, Fagen, Krishnamurti, Chitra.
Updated on
Aug 22, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

V.6.01
- ปรับปรุงการแสดงชื่อเรือนราศีจักร ให้เป็นอัตโนมัติ เมื่อมีการคำนวณดวงกำเนิดใหม่
V.6.00
- เพิ่มปุ่ม Undo ในหน้า ดาวย้ายราศี และหน้าป้อนข้อมูลวันเดือนปีดวงกำเนิดและดวงจร สามารถกด Undo ตั้งดวงเดิม หรือกดอีกครั้งเป็นการ Redo คำนวณดวงที่กดปุ่มดาวย้ายหรือตั้งดวงใหม่
V.5.99
- แก้ไขการแสดงรายละเอียด ดวงกำเนิด ระบุนวางค์ปุเอก โท สลับกัน
V.5.97
- ปรับปรุงการสำรอง และนำเข้าข้อมูล สำหรับ Android 11+
V.5.95
- เพิ่มการจัดเก็บหมวดหมู่แฟ้มข้อมูลที่ใช้บ่อย
-แก้ไขวิมโสตรีทศาที่แสดงผลไม่ถูกต้องในบางดวง