โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

โหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน 3 ระบบ เหมาะทั้งผู้เริ่มศึกษาและนักโหราศาสตร์อาชีพ

แอป "โหรา พยากรณ์" (Hora Payakorn) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ แอปโหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน คือ สุริยยาตร์ และดาราศาสตร์ 3 ระบบ คือ สุริยยาตร์ นิรายนะตัดอายนางศ์แบบลาหิรี และ สายนะ แบบโหราศาสตร์สากล ความสามารถมากมาย เพียงพอสำหรับผู้เริ่มศึกษา ไปจนถึงนักโหราศาสตร์อาชีพ รวมถึงผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการโหราศาสตร์ก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กว้างไกลมากขึ้น

คุณสมบัติของแอป "โหรา พยากรณ์"

- สัญลักษณ์ดาวใหญ่เต็มดวง จัดเรียงให้ดูง่าย สวยงาม
- ผูกดวงตามหลักคัมภีร์สุริยาตร์ วางลัคนาอันโตนาทีสามัญ ตามสมผุสอาทิตย์ขึ้นจริง และ 6 โมงเช้า
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์ นิรายนะ ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี วางลัคนาได้ทั้งแบบเวลานักษัตร และอันโตนาทีสามัญ
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์แบบสายนะ ตำแหน่งดาวตรงกับโหราศาสตร์สากล
- เลือกแสดงจุดเมษสากลในดวงแบบนิรายนะได้
- ในดวงแบบนิรายนะและสายนะ สามารถเลือกปิดเปิด แสดงผลภวจักรกำเนิด หรือภวจักรจร
- เลือกสถานที่ผูกดวงได้ทั้งในไทย และต่างประเทศทั่วโลก มีระบบสืบค้นตำแหน่งตามพิกัด geo search
- คำนวณวันเวลาดาวแต่ละดวงย้ายราศ๊ทั้งเดินหน้า และย้อนหลัง พร้อมสามารถผูกดวง ณ วันเวลานั้นให้ทันที
- สามารถบันทึกดวงชะตากำเนิด และดวงชะตาวันจรของแต่ละดวงได้ไม่จำกัด
- เลือกแสดงผลภาพดวงได้ทั้งแบบราศีจักร(ดวงอีแปะ) และจักรราศีวิภาคซึ่งแสดงผลทั้ง ตรียางค์ นวางค์ และฤกษ์ในภาพดวง พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งระบุตามองศาลิปดาจริงลงในภาพดวง 2 นอกให้ด้วย
- ในจักรราศีวิภาค คำนวณตำแหน่งตรียางค์มรณะ และนวางค์มรณะ
- เลือกแสดงได้หลายประเภท ได้แก่ ดวงราศีจักร นวางค์จักร สิบลัคน์ นวางค์สิบลัคน์ โดยเลือกแสดงประเภทได้โดยอิสระในดวงกำเนิด หรือดวงจร
- สามารถปิดเปิดดวงกำเนิด หรือดวงจรได้
- ในหน้าจอหลักแสดงสมผุสดาวดวงกำเนิด และดวงจรให้ทันที
- หน้าจอหลักแสดงผล ทักษากำเนิด ทักษาจร และตรีวัย โดยทักษาสามารถเลือกเข้าตากลาง หรือไม่ก็ได้
- เมื่อแตะที่ดาวจะคำนวณการทำมุมของดาวให้ในหน้าจอหลักทันที และเลือกให้แสดงจุดสาหัม(midpoint) ด้วยหรือไม่ก็ได้ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลดาวนั้นโดยละเอียด บอกวันที่ดาวย้ายราศี และวันที่ดาวเปลี่ยนวิถีโคจร
- สามารถแตะที่ดาวแล้วลากมาทับดาวอีกดวงเพื่อสร้างจุดสาหัม(Midpoint)
- หน้าจอหลักเลือกให้แสดงผลดาวทำมุมกันทั้งชุด ดวงกำเนิดหรือดวงจรทำมุมกันเอง หรือ ดวงกำเนิดทำมุมกับดวงจร ก็ได้
- คำนวณดวงจร ณ ขณะนั้น หรือดวงจรพิเศษได้แก่ ดวงทินวรรษ(Solar return),ดวงอมาวสี, ปูรณมี, กึ่งเพ็ญ, กึ่งแรม
- มีตารางสมผุสดาวดวงกำเนิด ดวงจร ดวงสิบลัคน์กำเนิด และสิบลัคน์จร
- สามารถแสดงชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน รวมทั้งคำนวณตนุเศษจร
- บอกเรือนชะตาสัมพันธ์ของดวงกำเนิด ชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน
- แสดงผลเส้นมุมสัมพันธ์ดาว ในภาพดวงจักรราศีวิภาค
- มีตารางมุมสัมพันธ์ดาว(Aspect Table)
- มีระบบปูมดาว พิกัดโลก(Astro Earth Map)
- มีระบบเข็มทิศ วัดตำแหน่งดาว (Astro Compass)
- พล็อตดาวลงแผนที่ Google Map
- มหาทักษา, วิมโสตรีทศา
- ในระบบนิรายนะ สามารถเลือกตั้งค่าอัยนางศ์ได้ 4 แบบ คือ ลาหิรี, ฟาเกน, กฤษณะมูรติ, จิตรา(อาทิตย์ยกเข้าราศีตุล ตรงกับดาวรวงข้าว(Spica))
- สามารถเลือกผูกดวงได้ทุกพิกัดในโลกจากแผนที่ พร้อมคำนวณ time zone จริง ตามเวลาผูกดวง
Thailand contemporary prophetess Biopharmaceutical 2 3 Calendar system is suitable for both beginners and professional astrologers.

App "Prophetess prophesied" (Hora Payakorn) for users of smart phones Android. App prophetess Biopharmaceutical contemporary Thailand 2 is a solar calendar and astronomical drug solar system is the third drug for new edited cut embarrassed Mrs. Royce model series, and calls it a la Lahiri Astrology. Many talents Sufficient for early education To professional astrologers Including the academic study of astrology can help open new perspectives. A far more

Features of the app "astrology predictions."

- The full moon big star Arrange a simple, beautiful
- ผokdwg by Suriya's Bible. An ascendant ordinary Aanotnati According Smผus Sunday and 6 am.
- ผokdwg according to astronomical calculations, the new edited cut embarrassed Mrs. Royce Marine in La Lahiri. Ascendant Zodiac place both times. General and Aanotnati
- ผokdwg according to astronomical calculations too late. The stars with Astrology
- Select a point on the international Aries I have a new profile.
- Count on it and call it a new profile. Can turn off The rendering engine generator or security guards with machine cycle.
- Select a place ผokdwg either in Thailand. And foreign countries With location-based coordinate geo search.
- calculated at each star moves both forward and backward ice mold can ผokdwg ready at that time to now.
- You can save a fortune birth Each day of destiny and ride unlimited.
- Display pictures in both the old machine (the Aiแpa) and Zodiac, which makes the display both a bachelor's and Spike Tire Spike placing yourself in the picture. Show the position indicated by degrees, minutes into the real image provided by the Sun 2.
- the distribution of the Zodiac Mike's Tire calculate the mortality And put me Death
- Select multiple display types such as placing the old church planting ten Lacns Mike's Place Mike Lacns ten. The display type or origin freely in the circuit.
- You can turn off the generator or the circuit.
- In the main show Smผus star birth. And the circuit immediately
- Home screen display, parental skills, skills, and Rove's age and skills can choose the eye or not.
- By tapping the star will calculate the angle of the stars in the main screen immediately. And select to show the public the rooms (midpoint) or not. The stars show the detail. Saying that the stars move zodiac And the stars to change the trajectory.
- Tap the star to star and drag it over one another to create a spot for the rooms (Midpoint).
- Home Screen Select to display the stars do the series. The generator circuit or the angle of the stem at an angle to each other or the cycle time.
- Calculate the circuit at that time or include a special circuit. The thin-century (Solar return), the moon, are paving equipment, semi-Phen, semi-RAM.
- a table Smผus planet generator circuit's ten Lacns origin. Rove and ten Lacns
- can age Rove Rove year, month and day, including Rove Rove calculated mydas debris.
- said the fate of the house's original birth certificate Rove Rove year, month and day cycle.
- display the angle between the stars. In the distribution of the Zodiac
- a corner table relation stars (Aspect Table).
- With a star almanac coordinates World (Astro Earth Map).
- With compass Astrometry (Astro Compass).
- Plot a star map Google Map.
- The skills, Wim Title Series Tsa.
- In New edited A woman can choose to set up the 4-cu la Marine Lahiri, Fast Gain, Krishna, compassionate, humane, Jitra (Sun quoted him Libra. Match Star Spike (Spica)).
- Choose ผokdwg anywhere in the world from the map coordinates are calculated in real-time ผokdwg time zone.
Read more
Collapse
4.8
40 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

V.5.52
- เพิ่มความสามารถในหน้าจอ มุมสัมพันธ์ดาวรายเดือน
- เพิ่มเมนู ปฏิทินดาวรายเดือน เพื่อคำนวณมุมดาวในอีกรูปแบบ มีตารางเรียงตามวันที่บอกระยะวันที่ดาวทำมุม
V.5.51
-ปรับการแสดงมุมสัมพันธ์ดาว ให้แสดงเครื่องหมายตกใจ! ไว้หลังดาวที่มุมระยะวังกะไม่เกิน 1 องศา ในหน้าจอหลัก และหน้ามุมสัมพันธ์รายเดือน
V.5.50
- เพิ่มการตรวจสอบว่าเกิดคราสหรือไม่ เมื่อกดปุ่ม อมาวสี หรือปูรณมี และเพิ่ม เมนู "อมาวสี ปูรณมี คราส" แสดงผลเป็นตารางรายปี
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
March 26, 2019
Size
4.3M
Installs
100+
Current Version
5.53
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Payakorn
Developer
14/6 Ladprao 111 , Ladprao Road Klongjun Bangkapi Bangkok 10240
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.