โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

โหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน 3 ระบบ เหมาะทั้งผู้เริ่มศึกษาและนักโหราศาสตร์อาชีพ

มี Playlist แนะนำการใช้งาน โหรา พยากรณ์ บน Youtube คลิ๊กที่นี่ >> https://goo.gl/7xmteV

แอป "โหรา พยากรณ์" (Hora Payakorn) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ แอปโหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน คือ สุริยยาตร์ และดาราศาสตร์ 3 ระบบ คือ สุริยยาตร์ นิรายนะตัดอายนางศ์แบบลาหิรี และ สายนะ แบบโหราศาสตร์สากล ความสามารถมากมาย เพียงพอสำหรับผู้เริ่มศึกษา ไปจนถึงนักโหราศาสตร์อาชีพ รวมถึงผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการโหราศาสตร์ก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กว้างไกลมากขึ้น

คุณสมบัติของแอป "โหรา พยากรณ์"

- สัญลักษณ์ดาวใหญ่เต็มดวง จัดเรียงให้ดูง่าย สวยงาม
- ผูกดวงตามหลักคัมภีร์สุริยาตร์ วางลัคนาอันโตนาทีสามัญ ตามสมผุสอาทิตย์ขึ้นจริง และ 6 โมงเช้า
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์ นิรายนะ ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี วางลัคนาได้ทั้งแบบเวลานักษัตร และอันโตนาทีสามัญ
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์แบบสายนะ ตำแหน่งดาวตรงกับโหราศาสตร์สากล
- เลือกแสดงจุดเมษสากลในดวงแบบนิรายนะได้
- ในดวงแบบนิรายนะและสายนะ สามารถเลือกปิดเปิด แสดงผลภวจักรกำเนิด หรือภวจักรจร
- เลือกสถานที่ผูกดวงได้ทั้งในไทย และต่างประเทศทั่วโลก มีระบบสืบค้นตำแหน่งตามพิกัด geo search
- คำนวณวันเวลาดาวแต่ละดวงย้ายราศ๊ทั้งเดินหน้า และย้อนหลัง พร้อมสามารถผูกดวง ณ วันเวลานั้นให้ทันที
- สามารถบันทึกดวงชะตากำเนิด และดวงชะตาวันจรของแต่ละดวงได้ไม่จำกัด
- เลือกแสดงผลภาพดวงได้ทั้งแบบราศีจักร(ดวงอีแปะ) และจักรราศีวิภาคซึ่งแสดงผลทั้ง ตรียางค์ นวางค์ และฤกษ์ในภาพดวง พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งระบุตามองศาลิปดาจริงลงในภาพดวง 2 นอกให้ด้วย
- ในจักรราศีวิภาค คำนวณตำแหน่งตรียางค์มรณะ และนวางค์มรณะ
- เลือกแสดงได้หลายประเภท ได้แก่ ดวงราศีจักร นวางค์จักร สิบลัคน์ นวางค์สิบลัคน์ โดยเลือกแสดงประเภทได้โดยอิสระในดวงกำเนิด หรือดวงจร
- สามารถปิดเปิดดวงกำเนิด หรือดวงจรได้
- ในหน้าจอหลักแสดงสมผุสดาวดวงกำเนิด และดวงจรให้ทันที
- หน้าจอหลักแสดงผล ทักษากำเนิด ทักษาจร และตรีวัย โดยทักษาสามารถเลือกเข้าตากลาง หรือไม่ก็ได้
- เมื่อแตะที่ดาวจะคำนวณการทำมุมของดาวให้ในหน้าจอหลักทันที และเลือกให้แสดงจุดสาหัม(midpoint) ด้วยหรือไม่ก็ได้ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลดาวนั้นโดยละเอียด บอกวันที่ดาวย้ายราศี และวันที่ดาวเปลี่ยนวิถีโคจร
- สามารถแตะที่ดาวแล้วลากมาทับดาวอีกดวงเพื่อสร้างจุดสาหัม(Midpoint)
- หน้าจอหลักเลือกให้แสดงผลดาวทำมุมกันทั้งชุด ดวงกำเนิดหรือดวงจรทำมุมกันเอง หรือ ดวงกำเนิดทำมุมกับดวงจร ก็ได้
- คำนวณดวงจร ณ ขณะนั้น หรือดวงจรพิเศษได้แก่ ดวงทินวรรษ(Solar return),ดวงอมาวสี, ปูรณมี, กึ่งเพ็ญ, กึ่งแรม
- มีตารางสมผุสดาวดวงกำเนิด ดวงจร ดวงสิบลัคน์กำเนิด และสิบลัคน์จร
- สามารถแสดงชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน รวมทั้งคำนวณตนุเศษจร
- บอกเรือนชะตาสัมพันธ์ของดวงกำเนิด ชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน
- แสดงผลเส้นมุมสัมพันธ์ดาว ในภาพดวงจักรราศีวิภาค
- มีตารางมุมสัมพันธ์ดาว(Aspect Table)
- มีระบบปูมดาว พิกัดโลก(Astro Earth Map)
- มีระบบเข็มทิศ วัดตำแหน่งดาว (Astro Compass)
- พล็อตดาวลงแผนที่ Google Map
- มหาทักษา, วิมโสตรีทศา
- ในระบบนิรายนะ สามารถเลือกตั้งค่าอัยนางศ์ได้ 4 แบบ คือ ลาหิรี, ฟาเกน, กฤษณะมูรติ, จิตรา(อาทิตย์ยกเข้าราศีตุล ตรงกับดาวรวงข้าว(Spica))
- สามารถเลือกผูกดวงได้ทุกพิกัดในโลกจากแผนที่ พร้อมคำนวณ time zone จริง ตามเวลาผูกดวง
Contemporary Thai Horoscope 2 Calendar 3 System Suitable for both beginners and professional astrologers

There is a playlist for how to use horoscopes on Youtube. Click here >> https://goo.gl/7xmteV

The "Hora Payakorn" app for Android smartphone users. The contemporary Thai horoscope app. 2 calendars which are Suriyat and Astronomy. 3 systems are Suriyat Nirina, Lai Nang Lahiri and Sai Na as international astrology. Many talents Enough for beginners To professional astrologers Including those who study astrology help open new perspectives. To be wider

Features of the app "Prophecy Horoscope"

-The symbol of the big star, full moon Arranged to look easy, beautiful
- Bound in accordance with the Suriyan Scriptures Laying an ordinary Antoni ascendant According to the actual sunrise and 6 o'clock in the morning
- Bound in accordance with the Astronomy calculation Can be placed either as a constellation time And ordinary antoni
- Binding according to the line astronomy calculation The star position corresponds to international astrology.
- can choose to show the international Aries in the horoscope like
- In the form of naira and sai horoscope Can choose to turn off Display the state of origin or state of existence
- Can choose the place of binding in both Thailand And foreign countries around the world Has a geo search system
- Calculate the time and date for each star, moving both forward and backward, ready to tie in the date and time immediately
- able to save the origin horoscope And the fate of each day is unlimited
- can choose to display the image of the horoscope both the Chakra (Oise) and the zodiac which shows both Trianganyang and Auspicious images in the horoscope As well as showing the specified position in degrees, minutes, in the image of the outside 2 as well
- In the zodiac Calculate the position of Tri Yang And the dead gang
- can choose to display many types, including horoscopes By choosing to display the type freely in the horoscope or circuit
- Can be switched on or off the circuit
- In the main screen, show the star-shaped moon of the birth star. And cut the circuit immediately
- The main screen shows Taksa origin, Taksa Rachawara and Triya, which Taksa can choose to look in the middle or not
- When tapping on a star, the angle of the star will be calculated instantly on the home screen And choose to show midpoint as well or not And show the star information in detail Tell the date on which the stars move And the day the star changes its trajectory
- You can tap on the star and drag it over another star to create a point (Midpoint).
- Main screen, select to show the star at the same angle The origin or the angle of the circuit itself or the origin of the angle with the circuit
- Calculate the circuit at that time or special circuit such as The lunar month (Solar return), moon, moon, half full, half moon
- with the Indus Star Table, the origin of the cycle, the Tenth Luck cycle, the origin And ten Luck Rachon
- Able to display annual cycles, dates, months, and days, including calculations
- tell the relationship of the fortune, birth, year, month, and day of birth
- show the angle relation of the stars In the image of the zodiac horoscope
- with Aspect Table
- There is a system for the coordinates of the stars (Astro Earth Map).
- There is a compass system. Star Position Measurement (Astro Compass)
- Plotting stars into Google Map
- Maha Taksa, Wimsotreesa
- In the Naira system Can choose 4 types of Aiyang, which is Lahiri, Fagen, Krishna Murati, Chitra (Athit raises into Libra Match with Spica
- Can choose to bind every coordinates in the world from the map and calculate the real time zone according to the time of the bind
Read more
Collapse
4.9
52 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

V.5.65
- ในหน้ากราฟดาวจร-กำเนิด เพิ่มการคำนวณดาวจรรายเดือน
- อัพเกรดการใช้งานระบบสำรองข้อมูลใน Android 10
V.5.64
- ในหน้าจอโหราศาสตร์สากล ปรุบปรุงการคำนวณจุดองคลาภ แบ่งเป็นภาคกลางวัน กับกลางคืน
V.5.63
- ปรับปรุงการคำนวณเวลาอาทิตย์อุทัย และการจัดการ Timezone
V.5.62
- ในหน้าจอโหราศาสตร์สากล เพิ่มจุดองคลาภ และมุมสัมพันธ์ 72, 144 องศา
V.5.61
- ปรับปรุงการคำนวณดวงโลกหมุน (ปูมดาว พิกัดโลก) และการพล็อตดาวลง Google Map
V.5.60
-ในหน้าจอ โหราศาสตร์สากล เพิ่มตัวเลือกการแสดงผลแบบ 3 ดวง (กำเนิด,โปรเกรส,จร)
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 19, 2020
Size
5.2M
Installs
500+
Current Version
5.65
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Payakorn
Developer
14/6 Ladprao 111 , Ladprao Road Klongjun Bangkapi Bangkok 10240
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.