Audiolibrix - audioknihy

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

"Sečteno a podtrženo, audioknihy jsou super zábava! Nyní přichází systém Audiolibrix s bohatou knihovnou audioknih a konzumace zábavy je v tomto případě hodně jednoduchá."
- Ondrej Macko, šéfredaktor PC REVUE

HLAVNÍ VLASTNOSTI APLIKACE :
- aplikace je ZDARMA 
- nabízí všechny zakoupené audioknihy na jednom místě a v nejpřehlednější formě
- pamatuje si pozici v každé audioknize, což umožní snadné pokračování i při poslechu několika titulů najednou 
- automaticky synchronizuje aktuální pozici poslechu mezi jednotlivými zařízeními uživatele a také webem
- dovoluje přidávaní záložek a psaní poznámek během poslechu
- umožňuje jednoduchý přechod mezi audio stopami a návrat o stanovený počet sekund v rámci rozposlouchané stopy
- povoluje individuální stahování a mazání jednotlivých zvukových stop
- podporuje funkci automatického časovače vypnutí po stanoveném čase
- dává možnost prohlížet kompletní katalog a poslouchat ukázky k jednotlivým titulům
- je lokalizována do slovenštiny, češtiny a angličtiny

Máte rádi knihy, ale nemáte čas číst? Audioknihy budete milovat!

S audioknihami můžete číst kdykoliv a kdekoliv. I tam, kde klasické papírové knihy číst nelze.

Řídíte auto? Cestujete do práce? Sportujete? Uklízíte? Vaříte? Zpříjemněte si tyto všední aktivity poslechem dobré audioknihy! Už nemusíte číst knihu jen náhodně a jednou za čas. Audioknihy jsou nový druh čtení!

Aplikace Audiolibrix - audioknihy slouží k poslechu audioknih ve vašem mobilu nebo tabletu. Audioknihy pro vás namlouvají profesionálové se skvělým hlasem a intepretací, což vám zaručí fantasický zážitek.

V naší nabídce naleznete přes 2000 titulů, zejména v českém a slovenském jazyce, ale nechybí ani tituly v angličtině, němčině nebo i ruštině.

Audioknihy jsou přehledně zařazeny do kategorií a do kolekcí, abyste rychleji našli to, co vás zajímá. Přímo v aplikaci si můžete prohlédnout naši nabídku, vyhledávat podle klíčových slov, názvů či jmen a poslechnout ukázky jednotlivých audioknih.

Chcete se vzdělávat? Nemusíte poslouchat jen beletrii! V nabídce máme množství naučných titulů, které vám pomohou zlepšit vaše jazykové schopnosti, soft-skills nebo váš obchodní či podnikatelský potenciál.

Všechny u nás zakoupené audioknihy vidíte ve své knihovně v aplikaci a můžete si libovolnou z nich stáhnout do zařízení a začít poslouchat. Jakmile se stáhne první soubor, můžete se zaposlouchat, audiokniha se vám zatím bude stahovat na pozadí.

Aplikace si pamatuje vaši pozici v každé audioknize a tak můžete mít rozposlouchaných více audioknih najednou. Tato pozice se vám synchronizuje mezi všemi vašimi zařízeními, pokud na nich máte aplikaci instalovánu. Rozposloucháte něco na mobilu? Večer klidně pokračujte na svém tabletu. Žádný problém.

Něco vás v audioknize zaujalo? Přidejte si záložku, ke které si můžete zaznamenat text a kdykoliv se k ní vrátit.

Posloucháte v autě? Režim použití jedním prstem (one-finger mode) vám umožní jednoduché ovládaní v době, kdy na vaši koncentraci hodně záleží. Nebo kdy je trefit malé tlačítko na obrazovce skutečný problém.

Posloucháte před spaním? Jednoduše si nastavte časovač vypnutí na stanovený časový limit nebo na konec zvolené kapitoly. Aplikace ve stanovený okamžik automaticky zastaví přehrávání.

Někdo vám volá, nebo voláte někomu vy? Aplikace automaticky pozastaví přehrávání a bude v přehrávání pokračovat, až si telefonát vyřešíte.

Aplikace vám ukáže, kolik hodin a minut jste již poslechem strávili, kolik vám zbývá a kolik minut máte ještě staženo.

Doposlouchli jste audioknihu? Archivujte ji. Nemusíte procházet vždy znovu a znovu přes všechny zakoupené tituly.

Audiolibrix jako jediný nabízí klubové členství, které přináší nejpohodlnější a nejvýhodnější nakupování audioknih pro všechny. Předplaťte si jednu nebo dvě audioknihy měsíčně, nakupujte super výhodně, získejte dodatečné slevy a exkluzivní přístup k nejfantastictějším novinkám.

Audioknihy vám vrátí ztracenou možnost čtení. Tak, jako ji vrátily i nám.
"Bottom line, audiobooks are super fun! Now comes Audiolibrix system with a rich library of audiobooks and consumption of entertainment in this case is very simple."
- Ondrej Macko, chief editor of PC REVUE

MAIN FEATURES APPLICATIONS:
- The application is FREE
- Offers all audiobooks purchased in one place and in the clearest form
- Remembers position in each audiobook, which will enable the continuation of easy listening even when multiple titles all at once
- Automatically synchronizes the current position of listening to users across devices and the web
- Allows to add bookmarks and writing notes while listening
- Allows for easy transition between audio tracks and go back a specified number of seconds within rozposlouchané tracks
- Allows individual downloading and deleting individual audio tracks
- Supports auto-timer after a specified time
- Gives the ability to view the complete catalog of demos and listen to individual titles
- Localized in Slovak, Czech and English

Do you love books but do not have time to read? Audiobooks you will love it!

With audiobooks, you can read anytime, anywhere. Even where traditional paper books can not be read.

You drive a car? Traveling to work? Sports? Cleaning up? Do you cook? Sweeten these mundane activities listen to good audiobooks! You no longer have to read the book at random and only once in a while. Audiobooks are a new kind of reading!

Applications Audiolibrix - audiobook used to listen to audiobooks on your phone or tablet. Audiobooks for you delude professionals with a great voice and interpretation, ensuring you fantasický experience.

We offer over 2000 titles, mainly in the Czech and Slovak language, but there are also titles in English, German or Russian.

Audiobooks are neatly categorized into collections and to quickly find what interests you. Directly in the application, you can view our range, search by key words, names or names and listen to samples of each audiobook.

Do you want to learn? You do not listen to just fiction! We offer the amount of educational titles that will help you improve your language skills, soft skills or your business or business potential.

All audiobooks purchased from us can see in my library in the application and you can download any of them to the device and start listening. Once you downloaded the first set, you can listen, audiobook while you will download in the background.

The app remembers your position in each audiobook and so you have rozposlouchaných multiple audiobook simultaneously. This position will be synchronized between all your devices, and provided that you have installed the application. Rozposloucháte something on mobile? Evening calmly continue on your tablet. No problem.

Something you interested in audiobook? Add a bookmark to which you can record text at any time to return to it.

You're listening to in your car? Mode using one finger (one-finger mode) allows you to easily control the time your concentration much depends. Or when it hit a small button on the screen the real problem.

Listening to bedtime? Simply set the sleep timer to set time limit or end of the selected chapter. Application at specified time automatically stops playing.

Someone calls you, or someone calling you? Aplikace automatically pauses playback and will resume playing when the call to resolve.

App shows you how many hours and minutes you have spent listening to how much you have left and how many minutes you have downloaded.

You doposlouchli you an audiobook? Archive it. You do not go through again and again through all purchased titles.

Audiolibrix offers the only club membership, which provides the most convenient and the best shopping audiobooks for all. Subscribe to one or two audiobooks per month buy super convenient, get additional discounts and exclusive access to the most fantastic news.

Audiobooks will return the lost opportunity of reading. Just as it returned to us.
Read more
4.4
837 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Bluetooth přehrávání to chvíli dávalo na rozmrzelé dítko, ale už jsme ho dali do latě a vzorně poslouchá. A protože rádi plníme vaše sny (dobře, i naše), náš přehrávač už umí měnit rychlosti. Šnek nebo blesk? Volba je teď na vás!
Read more

Additional Information

Updated
May 19, 2018
Size
9.4M
Installs
50,000+
Current Version
8.1.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Audiolibrix
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.