1 N+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Thanh thiếu niên
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Bindy giúp các thương hiệu bán lẻ và khách sạn thực hiện các tiêu chuẩn và chương trình kịp thời, đầy đủ, tại mọi địa điểm. Thúc đẩy hiệu suất với danh sách kiểm tra, ảnh và chữ ký tùy chỉnh cũng như quy trình khắc phục vòng kín.
Lần cập nhật gần đây nhất
29 thg 11, 2023

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Có thể ứng dụng này sẽ chia sẻ những loại dữ liệu này với bên thứ ba
Thông tin cá nhân
Có thể ứng dụng này sẽ thu thập những loại dữ liệu này
Vị trí, Thông tin cá nhân và 3 loại dữ liệu khác
Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển
Không thể xóa dữ liệu

Tính năng mới

Bindy core release