100+
shkarkime
Vlerësimi i përmbajtjes
Adoleshentë
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit
Imazhi i pamjes së ekranit

Rreth këtij aplikacioni

Dora e Pare është një platformë në internet e menaxhimit të listimit të pasurive të paluajtshme dhe automjeteve. Qëllimi ynë kryesor është të krijojmë një urë të qëndrueshme që lidh blerësit dhe shitësit dhe të ofrojmë një përvojë sipas kërkesës për opsionet e shitjes dhe blerjes dhe financimit me transparencë dhe shërbim të pandërprerë nga fillimi në fund.


Përmes aplikacionit DoraePare, përdoruesit do të jenë në gjendje të kërkojnë dhe të gjejnë prona/automjete duke filtruar ato bazuar në veçoritë, vendndodhjen dhe çmimet. Në të njëjtën kohë, perdoruesit do të mund të aplikojnë për një kredi në BKT Kosova, si një forme alternative dhe një mundësi të lehtë për të marrë financime të miratuara paraprakisht dhe të sigurta për blerjet tuaja. Nëpërmjet aplikacionit, përdoruesit do të dorëzojnë një formular me informacionin e tyre bazë dhe më pas do të kontaktohen nga stafi i BKT-së për të vazhduar me procesin e marrjes se kredisë. Theksojmë që nuk ka asnjë proces blerjeje që bëhet përmes kësaj platforme.


Platforma Dora e Pare përmban përzgjedhjen më të mirë të partnerëve tregtarë, agjentëve të pasurive të paluajtshme, tregtarëve të automjeteve dhe individëve të përfshirë në procesin e blerjes dhe shitjes së pronave dhe automjeteve. . Ata do të jenë në gjendje të shtojnë/menaxhojnë listimet e tyre përmes panelit të administratorit dhe t'u ofrojnë përdoruesve pronat dhe automjetet më të mira të zgjedhura.

Ne po e zhvillojmë vazhdimisht teknologjinë dhe komunikimin për të siguruar që përdoruesit tanë të bëjnë zgjedhjet më të mira në shitjen ose blerjen e aseteve të tyre dhe përfundimisht të marrin përvojën më të mirë të blerjes.

------------

Dora e Pare is an online Real Estate & Vehicle listing management platform. Our main goal is to create a sustainable bridge connecting buyers and sellers and offer an on-demand experience for selling and buying and financing options with transparency and seamless end-to-end service.

Through DoraePare app, users will be able to search and find properties/vehicles using advanced filter options based on features, location and prices and in the same time be able to pre - apply for a loan at BKT Kosova, as an easy option to get pre-approved and secure financial support for the pre-selected property/vehicle. Through the app, users will submit a form with their basic information and after that will be contacted by BKT staff to proceed with loan. There is no purchasing process done through this platform.

Furthermore, Dora e Pare Platform features the best selection of merchant partners, real estate agents, auto dealers and individuals involved in the process of buying and selling properties and vehicles. They will be able to add/manage their listings through admin dashboard and offer to users best selected properties and vehicle.

We are continuously evolving the technology and communication to ensure that our users make the best choices in selling or buying their assets and ultimately receiving the best buying experience.
Përditësuar më
11 dhj 2023

Siguria e të dhënave

Siguria fillon me njohjen e mënyrës se si i mbledhin dhe i ndajnë zhvilluesit të dhënat e tua. Praktikat për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave mund të variojnë bazuar në përdorimin, rajonin dhe moshën tënde. Këto informacione janë dhënë nga zhvilluesi dhe ato mund të përditësohen me kalimin e kohës.
Nuk ndahen të dhëna me palë të treta
Mëso më shumë për mënyrën se si e deklarojnë zhvilluesit ndarjen e të dhënave
Ky aplikacion mund të mbledhë këto lloje të dhënash
Informacionet personale, Skedarët dhe dokumentet dhe Informacionet e aplikacioneve dhe cilësia e funksionimit
Të dhënat janë enkriptuar gjatë transferimit
Mund të kërkosh që të dhënat të fshihen

Ç'të reja ka

Permiresime te pergjithshme