Saldeo SMART

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Prezentujemy aplikację mobilną SaldeoSMART przeznaczoną dla Użytkowników korzystających z SaldeoSMART w wersji online.
SaldeoSMART to innowacyjny program dla firm oraz księgowych. Umożliwia odczytywanie papierowych i elektronicznych dokumentów, wyciągów bankowych, generowanie elektronicznych przelewów, wystawianie faktur przez firmy czy przesyłanie przez księgowych rozliczeń księgowych dla firm. Funkcjonalność SaldeoSMART jest dostosowana do potrzeb zarówno księgowych, jak i firm.
Aby korzystać z aplikacji mobilnej SaldeoSMART konieczne jest posiadanie dostępu do programu SaldeoSMART. Logowanie jest dostępne zarówno dla Użytkowników Panelu Księgowego, jak i Panelu Firmy. Konto dla firmy możesz uzyskać w ramach współpracy ze swoim biurem rachunkowym lub kupując wybrany Pakiet SaldeoSMART dla swojej firmy.
W aplikacja mobilnej są dostępne funkcje:
- DOSTĘP DO LISTY FIRM
Dotyczy to wyłącznie Użytkowników Panelu Księgowego. Po wyborze Firmy mogą korzystać z pozostałych funkcji aplikacji.
- DODAWANIE DOKUMENTÓW W PDF
Dodawanie dokumentów jeszcze nigdy nie było takie szybkie – wystarczy zrobić zdjęcie i dodać je przez aplikację mobilną zainstalowana na Twoim telefonie. Dokument będzie natychmiast widoczny w Twoim koncie SaldeoSMART zarówno dla Ciebie, jak i Twojego księgowego. Podczas dodawanie dokumentu można także wpisać komentarz, który będzie widoczny w programie
- ODCZYTYWANIE DOKUMENTÓW
Dodawany dokumentów można także automatycznie odczytać przy użyciu OCR w SaldeoSMART. W ten sposób faktura, po dodaniu do archiwum dokumentów, będzie od razu opisana (numer, daty, kwoty czy nazwa kontrahenta).
- WYSZUKIWANIE I WYSYŁANIE DOKUMENTÓW
Potrzebujesz sprawdzić coś w dokumencie, który oddałeś do księgowości, a nie masz pod ręką komputera. Teraz dokumenty wyszukasz w aplikacji mobilnej. Wyszukiwarka pozwala wyszukiwać dokumenty po różnych parametrach. Gdy już znajdziesz potrzebny dokument, wyświetlisz podgląd skanu oraz będziesz mógł wysłać go mailem.
- WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH
Nową fakturę sprzedażową wystawisz w aplikacji – wystawianie faktur działa analogicznie jak w programie. Bazy kontrahentów i towarów są pobierane automatycznie, wystarczy w odpowiednim polu wpisać początek nazwy i wybrać z listy właściwą. W aplikacji mobilnej możesz także dodać nowego kontrahenta lub nowy towar. Wystawioną tak fakturę wyślesz od razu do swojego kontrahenta.
- WYSZUKIWANIE FAKTUR
Wystawiłeś fakturę, jednak musisz ją sprawdzić. Już nie musisz logować się do programu w komputerze, możesz wyszukiwać wystawione faktury w aplikacji mobilnej. Dzięki wyszukiwarce faktur błyskawicznie odnajdziesz potrzebną fakturę i zobaczysz jej pogląd.
- PRZEGLĄDANIE ROZLICZENIA KSIĘGOWEGO
W podsumowaniu rozliczenia księgowego Firmy są informacje na temat przychodu, kosztów, zysku/straty narastająco. Użytkownik może zobaczyć także szczegóły rozliczenia z ostatniego uzupełnionego miesiąca, czyli rodzaje podatków/ ZUS do zapłaty oraz informacje czy są one już zapłacone.
Dodatkowo, w aplikacji mobilnej SaldeoSMART Użytkownik ma także dostęp do:
- sumy niezapłaconych dokumentów kosztowych Firmy,
- sumy niezapłaconych faktur sprzedażowych Firmy,
- listy niezapłaconych faktur sprzedażowych i dokumentów.
Dbamy o bezpieczeństwo i dostęp do informacji zgodnie z nadanymi uprawnieniami – widoczność poszczególnych elementów oraz dostęp do funkcjonalności zależy od uprawnień przypisanych do danego użytkownika. Uprawnienia użytkowników może zmienić Administrator Konta.
Faktury sprzedażowe i funkcje z nimi związane są dostępne wyłącznie w Pakiecie SaldeoSMART Komunikacja z Klientem.
Z SaldeoSMART korzysta już 100 000 firm w całej Polsce. Miesięcznie przetwarzane jest blisko 2 000 000 stron dokumentów i wystawiane ponad 100 000 faktur sprzedażowych. Teraz do dokumentów kosztowych i faktur swoich (firma) lub swoich Klientów (Księgowy) masz dostęp z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej w Twoim telefonie.
We present the SaldeoSMART mobile application designed for Users using SaldeoSMART online.
SaldeoSMART is an innovative program for companies and accountants. It allows you to read paper and electronic documents, bank statements, generate electronic transfers, issue invoices by companies or send by accounting accountants for companies. The SaldeoSMART functionality is tailored to the needs of both accountants and companies.
To use the SaldeoSMART mobile application, you must have access to the SaldeoSMART program. Logging in is available for both Users of the Account Panel and the Company Panel. You can get an account for the company as part of cooperation with your accounting office or by buying the selected SaldeoSMART Package for your company.
The following functions are available in the mobile application:
- ACCESS TO THE LIST OF COMPANIES
This applies only to Users of the Accounting Panel. After choosing, Companies can use the other functions of the application.
- ADDING DOCUMENTS IN PDF
Adding documents has never been so fast - just take a picture and add them via the mobile application installed on your phone. The document will be immediately visible in your SaldeoSMART account for both you and your accountant. When adding a document, you can also enter a comment that will be visible in the program
- READING DOCUMENTS
The added documents can also be automatically read using OCR in SaldeoSMART. In this way, the invoice, after adding to the archives of documents, will be immediately described (number, dates, amounts or name of the contractor).
- SEARCHING AND SENDING DOCUMENTS
You need to check something in a document that you gave to accounting and you don't have a computer on hand. Now you can search for documents in the mobile application. The search engine allows you to search documents by various parameters. Once you find the document you need, you will preview the scan and be able to send it by email.
- ISSUING INVOICES
You can issue a new sales invoice in the application - invoicing works the same as in the program. The databases of contractors and goods are downloaded automatically, just enter the beginning of the name in the appropriate field and select the correct one from the list. In the mobile application you can also add a new contractor or new item. The invoice issued this way will be sent immediately to your contractor.
- INVOICE SEARCH
You have issued an invoice, but you must check it. You no longer need to log in to the program on your computer, you can search for issued invoices in the mobile application. Thanks to the invoice search engine you will quickly find the invoice you need and see its view.
- VIEWING ACCOUNTING
The summary of the Company's accounting settlement includes information on income, costs, profit / loss incrementally. The user can also see the settlement details from the last completed month, i.e. the types of taxes / ZUS to pay and information whether they have already been paid.
Additionally, in the SaldeoSMART mobile application, the User also has access to:
- the sum of unpaid cost documents of the Company,
- the sum of unpaid sales invoices of the Company,
- list of unpaid sales invoices and documents.
We care about security and access to information in accordance with the permissions granted - the visibility of individual elements and access to functionality depends on the permissions assigned to the user. Users' rights can be changed by the Account Administrator.
Sales invoices and related functions are available only in the SaldeoSMART Customer Communication Package.
100,000 companies all over Poland already use SaldeoSMART. Nearly 2,000,000 document pages are processed monthly and over 100,000 sales invoices are issued. Now you have access to the cost documents and invoices of your (company) or your clients (Accountant) from the level of the mobile application installed on your phone.
Read more
Collapse
3.4
45 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Część dotyczącą fakturowania rozwinęliśmy o możliwość dodawania zapłaty za fakturę, także częściowej. Na widoku detali faktury można również sprawdzić, czy i jakie wpłaty za fakturę były wcześniej odnotowane oraz jest możliwość ich edycji.
W kwestii technicznych wykonaliśmy pewne kroki ku zapewnieniu większego bezpieczeństwa danych naszych użytkowników.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 15, 2020
Size
34M
Installs
1,000+
Current Version
1.7.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
BrainSHARE IT sp.z o.o.
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.