PlanRadar - Punch list app

Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Increase the efficiency of your construction projects by up to 70% with digital construction management. Construction documents, defects and tasks can be recorded via any mobile device, pinned directly to your construction plans and communicated to project members in real-time.

Whether it’s legally compliant handover documentation with a detailed snag list, a digital site diary or ongoing inspections and reporting: you can benefit from seamless construction documentation that creates transparency for all stakeholders.


YOUR BENEFITS:

* Instant overview of construction site activity:
With our construction site app, new tasks and construction defects can be located on digital plans or BIM models in the form of tickets. These can be placed with millimetre precision by all authorised project participants and can be supplemented by photos, text, voice messages and additional documents. It’s easy to communicate clearly and avoid mistakes and misunderstandings.

* Real-time synchronisation:
Ongoing synchronisation between computer, mobile phone and tablet keeps you and your team informed about all changes on the construction site in real-time, helping you keep on top of the status of different tasks and defects.

* Keep up-to-date plans on your smartphone
Newly uploaded blueprints can immediately be viewed by all project participants in the app. That way, you and your colleagues are always working with the latest set of drawings.

* No extra paperwork in the office:
Create detailed and completely customisable PDF or Excel reports and export your construction site diary, detailed snag list or an entire handover document in just a few clicks. Efficient reporting saves you from duplicating work in the office after completing your site inspections.

* Instantly usable:
Unlike other construction apps, the intuitive user interface of PlanRadar allows for a quick and easy introduction to the software without expensive training. You can create your first project and start adding tickets within minutes.

* Simple, flexible and tailored to your project:
Customisable ticket forms give you the ability to adapt your tickets to your project and collect exactly the data you need. Build whatever forms you need to your in-house standards and ensure that you’re gathering data consistently.


WHAT OUR CUSTOMERS SAY ABOUT US:

"Outstanding buildings require efficient construction documentation. PlanRadar provides simple, rapid defect management for our architects and engineers, on site and in the office."
Univ.-Prof. Architect Christoph M. Achammer, CEO ATP architects engineers


"At CBRE, we are always on the lookout for new digital tools that we can use to offer our customers added value and make life easier for our employees. Since discovering PlanRadar, we have a product that achieves both of these things, as well as support from a team who know the market, listen, and are continuously improving the product."
Dr Thomas Herr, EMEA Head of Digital Innovation, CBRE


EXCELLENT QUALITY FOR YOUR CONSTRUCTION PROJECT:

Our digital solution for construction management and construction documentation has received several awards for innovation in the construction and real estate sectors:

July 2019: EG Tech Award – Winner Construction Award
December 2018: Real Estate Tech Awards (RETAS)
September 2018: Real Estate Innovation Prize 2018
June 2018: PropTech Pitch 2018
March 2018: MIPIM Award
March 2018: Australian Construction Awards 2018
January 2018: Immobilienmanager Award


QUESTIONS OR FEEDBACK?
Contact us via our website using chat, email or our contact form.
Povećajte učinkovitost svojih građevinskih projekata do 70% pomoću digitalnog upravljanja gradnjom. Građevinski dokumenti, nedostaci i zadaci mogu se evidentirati putem bilo kojeg mobilnog uređaja, prikvačiti izravno na vaše planove gradnje i priopćiti članovima projekta u stvarnom vremenu.

Bilo da se radi o zakonski usklađenoj dokumentaciji o primopredaji s detaljnim popisom kvarova, digitalnim dnevnikom web mjesta ili stalnim inspekcijama i izvješćivanjem: možete imati koristi od besprijekorne građevinske dokumentacije koja stvara transparentnost za sve dionike.


VAŠE PREDNOSTI:

* Trenutni pregled aktivnosti na gradilištu:
Pomoću naše aplikacije na gradilištu novi zadaci i građevinski nedostaci mogu se pronaći na digitalnim planovima ili BIM modelima u obliku ulaznica. Svi ih mogu s milimetarskom preciznošću postaviti svi ovlašteni sudionici projekta, a mogu ih nadopuniti fotografijama, tekstualnim, glasovnim porukama i dodatnim dokumentima. Lako je jasno komunicirati i izbjeći pogreške i nesporazume.

* Sinkronizacija u stvarnom vremenu:
Stalna sinkronizacija između računala, mobitela i tableta informira vas i vaš tim o svim promjenama na gradilištu u stvarnom vremenu, pomažući vam da budete u toku sa statusom različitih zadataka i nedostataka.

* Ažurirajte svoje planove na pametnom telefonu
Novo učitani nacrti svi sudionici projekta mogu odmah pogledati u aplikaciji. Na taj način vi i vaše kolege uvijek radite na najnovijim crtežima.

* Nema dodatnih papira u uredu:
Stvorite detaljna i potpuno prilagodljiva PDF ili Excel izvješća i izvezite dnevnik gradilišta, detaljan popis kvaka ili cijeli dokument o primopredaji u samo nekoliko klikova. Učinkovito izvješćivanje štedi vas od dupliciranja posla u uredu nakon završetka pregleda web mjesta.

* Odmah upotrebljivo:
Za razliku od ostalih građevinskih aplikacija, intuitivno korisničko sučelje PlanRadara omogućuje brzo i jednostavno upoznavanje softvera bez skupe obuke. Možete stvoriti svoj prvi projekt i početi dodavati karte za nekoliko minuta.

* Jednostavno, fleksibilno i prilagođeno vašem projektu:
Prilagodljivi obrasci ulaznica daju vam mogućnost prilagodbe ulaznica vašem projektu i prikupljanja točno podataka koji su vam potrebni. Izradite sve obrasce koji su vam potrebni prema vlastitim standardima i osigurajte dosljedno prikupljanje podataka.


ŠTO NAŠI KUPCI KAŽU O NAMA:

"Izuzetne zgrade zahtijevaju učinkovitu građevinsku dokumentaciju. PlanRadar pruža jednostavno, brzo upravljanje nedostacima za naše arhitekte i inženjere, na mjestu i u uredu."
Sveuč.-Prof. Arhitekt Christoph M. Achammer, izvršni direktor ATP arhitekti inženjeri


"U CBRE-u smo uvijek u potrazi za novim digitalnim alatima koje možemo koristiti kako bismo našim kupcima ponudili dodanu vrijednost i olakšali život našim zaposlenicima. Otkako smo otkrili PlanRadar, imamo proizvod koji postiže obje ove stvari, kao i podrška tima koji poznaje tržište, sluša i kontinuirano poboljšava proizvod. "
Dr. Thomas Herr, voditelj odjela za digitalne inovacije, CBRE


IZVRSNA KVALITETA ZA VAŠ GRAĐEVINSKI PROJEKT:

Naše digitalno rješenje za upravljanje građevinarstvom i građevinsku dokumentaciju primilo je nekoliko nagrada za inovacije u sektoru građevine i nekretnina:

Srpanj 2019: EG Tech Award - pobjednička građevinska nagrada
Prosinac 2018: Nagrade za nekretnine za nekretnine (RETAS)
Rujan 2018: Nagrada za inovacije u prometu nekretninama 2018
Lipanj 2018: PropTech Pitch 2018
Ožujak 2018: MIPIM nagrada
Ožujak 2018: Australian Construction Awards 2018
Siječanj 2018: nagrada Immobilienmanager


PITANJA ILI POVRATNE INFORMACIJE?
Obratite nam se putem naše web stranice pomoću chata, e-pošte ili našeg kontakt obrasca.
Pročitajte više
Sažmi
4,2
Ukupno 533
5
4
3
2
1
Učitavanje…

Što je novo

Manage your construction and real estate projects even more efficiently:

- Introducing Project Reports
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
1. ožujka 2021.
Veličina
95M
Instalacije
100.000+
Trenutačna verzija
6.4
Zahtijeva Android
5.0 i novije verzije
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Interakcija korisnika/igrača
Ponuditelj
PlanRadar GmbH
Razvojni programer
©2021 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.