Sổ tay Quản lý Môi trường

50+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Sổ tay hướng dẫn công tác Quản lý môi trường:
- Đối tượng mục tiêu dành cho tất cả các đối tượng quản lý kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng; Quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng và trước khi đi vào hoạt động; Quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động. Tất cả mọi người có thể tải ứng dụng và sử dụng.- Hiển thị dung sổ tay Quản lý môi trường
- Ứng dụng này dành cho các công ty có hoạt động ảnh hưởng đến môi trường.
- Ứng dụng này sẽ được phân phối chủ yếu tại Việt Nam.
Updated on
Sep 15, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Bỏ bước nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu.