Camera FV-5 Lite

Pre všetkých
131 765
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Camera FV-5 is a professional camera application for mobile devices, that puts DSLR-like manual controls in your fingertips. Tailored to enthusiast and professional photographers, with this camera application you can capture the best raw photographs so that you can post-process them later and get stunning results. The only limit is your imagination and creativity!


Major features:

● All photographic parameters are adjustable and always at hand: exposure compensation, ISO, light metering mode, focus mode, white balance and program mode.
● DSLR-like viewfinder display: see exposure time, aperture and stops display with EV and bracketing settings, in real-time!
● Full fledged exposure bracketing: from 3 to 7 frames, unlimited stops spacing, plus custom EV shifting.
● Built-in intervalometer: make stunning timelapses (even bracketed/HDR timelapses) and time-controlled picture series.
● Program and Speed-priority modes.
● Long exposure support: take beautiful night photos and light trails with long exposure times up to 30 seconds**.
● JPEG, true 16-bit RAW in DNG format*, and lossless PNG photo capturing formats, perfect for post-processing.
● Manual shutter speed: from 1/80000 to 2", or the range available on your device*.
● All camera functions assignable to volume keys. You can adjust EV, ISO, color temperature and more using volume keys. Devices with hardware camera shutter key are also supported.
● EXIF and XMP sidecar metadata support.
● Autofocus, macro, touch-to-focus, true manual focus* and infinity focus modes. Autofocus lock feature (AF-L).
● Autoexposure (AE-L) and auto white balance (AWB-L) locks in Android 4.0+.
● In background photo and RAW developing and processing allows a smooth, uninterrupted camera operation.
● Digital zoom using multitouch pinch gesture. Also shows 35mm equivalent focal length!
● The most advanced electronic viewfinder: live RGB histogram, 10 composition grid overlays and 9 crop guides available.
● Powerful organization options: different storage locations and fully customizable file names (even with variables).
● The user interface is available in more than 30 languages.


This camera application completely avoids scene modes, instead you get full manual control over all photographic parameters, just like you do with a reflex camera, so you can ultimately control every aspect of the picture, and leave the post-processing to the computer. So after your DSLR, you will never miss a photo opportunity again, being able to capture it with the closer sensation to your DSLR as possible.


The Lite version is a fully functional version of Camera FV-5, with limited picture resolution support. Please buy Pro version to unlock all your device's resolutions and enable RAW capture (if it is supported on your device).


IMPORTANT: If you find a bug using the application, PLEASE, visit the web page http://www.camerafv5.com/ or write to support@camerafv5.com with your phone model name and the description of the problem, before writing a negative comment. Customer satisfaction is our priority, and we will do our best to fix the issues as soon as possible!


Connect with Camera FV-5 and stay always up to the latest information about current and future development. Visit the official website http://www.camerafv5.com, be a fan of http://www.facebook.com/CameraFV5, subscribe to http://www.twitter.com/CameraFV5 or watch tutorials at http://www.youtube.com/user/camerafv5.


* Requires Android 5.0+ and a fully compliant Camera2 implementation. Currently only LG Nexus 5 and Motorola Nexus 6.
** Requires Android 5.0+. Compatible as well on the Samsung Galaxy Camera (1 and 2), Galaxy S4 Zoom and HTC One (M8). On Android 4.4 or older, long exposures lowers picture resolution to 2 or 1 MP, depending models. The reason is explained here: http://www.camerafv5.com/faq.php#long-exposure-resolution
Camera FV-5 je profesionálna aplikácia kamera pre mobilné zariadenia, ktorá kladie DSLR-like ručné ovládanie na dosah ruky. Šité na mieru nadšenec a profesionálni fotografi, s touto aplikáciou fotoaparátom môžete zachytiť najlepšie snímky RAW, takže môžete písať-process je neskôr a získať ohromujúce výsledky. Jediným obmedzením je vaša predstavivosť a tvorivosť!


Hlavné vlastnosti:

● Všetky fotografické parametre sú nastaviteľné a vždy po ruke: kompenzácia expozície, ISO, režim merania expozície, režim ostrenia, vyváženie bielej a programovací režim.
● DSLR-like display v hľadáčiku: pozri expozičný čas, clonu a zastaví displej s nastavením EV a bracketingu, v reálnom čase!
● plnohodnotného posúvanie expozície: 3-7 snímok, neobmedzený zastaví riadkovanie, a navyše vlastné EV radenia.
● Vstavaný Intervalometer: ako ohromujúci timelapses (dokonca v zátvorkách / HDR timelapses) a časovo riadené obrazu série.
● Program a Speed ​​prioritné režimy.
● Dlhé podpora expozície: mať krásne nočné fotografie a ľahké chodníky s dlhými expozičnými časmi až 30 sekúnd **.
● JPEG, pravda, 16-bit RAW v DNG formátu *, a bezstratové PNG fotografie zachytávajúce formáty, ideálny pre následné spracovanie.
● Manuálne rýchlosť uzávierky: od 1/80000 až 2 ", alebo rozsah k dispozícii na vašom zariadení *.
● Všetky funkcie fotoaparátu priraditeľné k klávesy pre ovládanie hlasitosti. Môžete upraviť EV, ISO, teplotu farieb a viac pomocou tlačidla pre ovládanie hlasitosti. Podporované sú aj prístroje s hardware Tlačidlo fotoaparátu uzávierky.
● EXIF ​​a XMP podpora sidecar metadáta.
● Autofocus, makro, dotyk-to-focus, pravdivé manuálne ostrenie * a nekonečno režimy ostrenia. Autofocus lock funkcia (AF-L).
● Expozičný (AE-L) a automatické vyváženie bielej farby (AWB-L), zámky v Android 4.0+.
● V pozadí fotografie a RAW rozvojových a spracovanie umožňuje hladký, nepretržitú prevádzku fotoaparátu.
● Digitálny zoom pomocou multitouch štipka gesto. Tiež ukazuje, ekvivalent 35mm ohniskovú vzdialenosť!
● Najviac zaručený elektronický hľadáčik: živá histogram RGB, 10 zloženie mriežky presahmi a 9 vodítka k dispozícii plodín.
● výkonné možnosti organizácie: rôzne umiestnenia úložiska a plne prispôsobiteľné názvy súborov (aj s premennými).
● Užívateľské rozhranie je k dispozícii vo viac ako 30 jazykoch.


Táto aplikácia fotoaparát úplne vyhýba motívových programov, namiesto toho získate plnú manuálnu kontrolu nad všetkými fotografických parametrov, rovnako ako je tomu u zrkadlovky, takže môžete nakoniec kontrolovať každý aspekt obrazu, a opustiť post-spracovanie na počítači. Takže po vašej digitálnej zrkadlovky, budete nikdy nezmeškáte príležitosť zaobstarať snímku, budú môcť zachytiť sa na bližšiu pocit do vášho DSLR ako je to možné.


Lite verzia je plne funkčnú verziu Camera FV-5, s obmedzenou podporou rozlíšenia obrazu. Prosím, kúpiť verziu Pro odomknúť všetky rozlíšenia vášho zariadenia a umožniť RAW zachytenie (ak je na vašom zariadení podporovaná).


Upozornenie: Ak nájdete chybu používanie aplikácie, prosím, navštívte webovú stránku http://www.camerafv5.com/ alebo píšte na support@camerafv5.com s názvom telefónu modelu a popisu problému, než písať negatívne komentáre. Spokojnosť zákazníka je našou prioritou, a my sa budeme snažiť opraviť problémy čo najskôr!


Spojte sa s kamerou FV-5 a zostať vždy na najnovšie informácie o aktuálnom a budúcom vývoji. Navštívte oficiálne stránky http://www.camerafv5.com byť fanúšik http://www.facebook.com/CameraFV5, prihláste sa http://www.twitter.com/CameraFV5 alebo sledovať výukové programy na http: / /www.youtube.com/user/camerafv5.


* Vyžaduje Android 5.0+ a plne kompatibilný implementáciu KAMERA2. V súčasnej dobe iba LG Nexus 5 a Motorola Nexus 6.
** Vyžaduje Android 5.0+. Kompatibilné rovnako ako na Samsung Galaxy Camera (1 a 2), Galaxy S4 zoom a HTC One (M8). Na Android 4.4 alebo staršej, dlhé expozície znižuje rozlíšenie obrazu na 2 alebo 1 MP, podľa modelov. Dôvodom je vysvetlené tu: http://www.camerafv5.com/faq.php#long-exposure-resolution
Ďalšie informácie
4,0
Celkove 131 765
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

- Fixed: issues when rotating the device while in settings on some devices.
- Fixed many issues across the entire app.
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
10. novembra 2017
Veľkosť
5,6M
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
3.31.4
Vyžaduje Android
4.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
FGAE
Vývojár
Flavio Gonzalez App-Entwicklung Postfach 500905 70339 Stuttgart Germany
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.