FamilyPlan® - Familiekalender

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Mere end bare en kalender!

FamilyPlan®. Familiekalender, Skoleskemaer, Madplan, Indkøbsliste, To-dos i én app.
Det meste du har brug for i hverdagen - gjort simpelt.

FamilyPlan® app er uden 3. parts reklamer og ekstrem nem at bruge. Alle er opdaterede hele tiden bla. med Notifikationer og Reminders.


FAMILIEKALENDER
* Viser op til 7 familiemedlemmer
* + ekstra kolonne til "ALLE" (hele familien)
* + ekstra kolonne til "Madplan"
* + ekstra kolonne til "Mærkedage/Fødselsdage"
* Alle familiemedlemmer har deres egen kolonne ved siden af hinanden, og din står altid først
* Flyt rundt på rækkefølge af personer og andre kolonner i kalenderen individuelt på hver device
* Vis eller skjul kolonnerne i kalenderen individuelt på hver device
* Aftaler vises med flotte, tydelige ikoner og/eller tilhørende tekst/titel
* Meget avanceret gentagen aftale funktion med mulighed for mange undtagelser og for flere personer ad gangen
* Månedsoversigt med smart, overskuelig farve-markering af alle familiens aftaler
* Dagsoversigt viser alle dagens aftaler for valgt familiemedlem
* Kalenderen viser ugenumre, helligdage og mærkedage
* Indtast alle familiens fødselsdage direkte i Mærkedagskolonnen og få vist flag, navn og alder
* Hente/Bringe funktion med særskilt Reminder sørger for, at du kommer afsted og henter dit barn til tiden
* Tildel "Roller" til familiemedlemmer, og bestem hvem der kan se hvad i kalenderen – praktisk til dele-familier og mindre børn
* Sikkerhedsprocedure hvis "glemt password" funktionen aktiveres
* Notifikationer informerer dig, når aftaler oprettes, ændres eller slettes
* Reminders med intelligente farvekoder, så du hurtigt kan se hvilken type aftale, Reminderen påminder dig om
* Deep linking fører dig direkte til aftaleoversigten i kalendere, når du klikker på en Notifikation eller Reminder

SKEMAER
* Viser alle børnenes skoleskemaer - se dem enkeltvis eller benyt scroll og se alle i rækkefølge
* Viser (skæve) arbejdstider og vagter
* Viser de huslige pligter fordelt på personer og dage

MADPLAN
* Separat kolonne til familiens madplan - kan vises/skjules og flyttes rundt i kalenderen efter behov
* Opret jeres egne "Livretter" med ingredienser og foto og indsæt retterne direkte i madplanen i kalenderen
* Synkroniser med "Indkøbslisten", så indkøbene klares samtidig med oprettelse af madplanen

INDKØBSLISTE
* Viser dine indkøb i smart oversigt. Ekstremt let at tilføje og fjerne varer
* Alle har adgang til listen
* Indkøbslisten kan synkronisere med Madplanen i kalenderen
* Live opdaterer, så flere kan handle ind samtidigt også i forskellige butikker (kræver internetforbindelse)

TO-DO LISTER
* Let at oprette overskuelige to-do lister fx til ”Rejsen”, ”Bilen”, ”Festen”, "Haven"
* Ekstremt let at tilføje og fjerne opgaver

ABONNEMENT
* Efter udløb af "Prøveperioden" koster et "Abonnement" 29 kr. pr. md. pr. familie op til 7 personer
* * For at købe et "Abonnement" skal der være tilknyttet et gyldigt kreditkort til dit Google-ID
* "Abonnementet" fornyes automatisk hver måned, med mindre du de-aktiverer "automatisk fornyelse" i App Store senest 24 timer før, abonnementsperioden udløber
* Vælger du at købe et "Abonnement" inden udløbet af en gratis "Prøveperiode", gennemføres betalingen, når du accepterer købet. Dit "Abonnement" træder dermed i kraft med det samme, og en evt. resterende/ubrugt gratis "Prøveperiode" bortfalder og godtgøres ikke
* Ingen binding udover den måned, man betaler for
* Der er ingen 3. parts reklamer i appen – heller ikke i "Prøveperioden"
* Læs mere om ”Abonnementsvilkår og Personoplysninger” her: https://familyplan-app.com/abonnementsvilkar/

GRATIS PRØVEPERIODE PÅ 30 DAGE
* "Abonnementet" er gratis i op til 30 dage fra den dato, du downloadede appen - "Prøveperioden"


FamilyPlan® er det originale skole- og familiekalender koncept, som i papirudgave er brugt af ca. 1 mio. danske familier siden år 2000. Holder perfekt styr på familiens aftaler, aktiviteter og gøremål. Fås nu som app.
More than just a calendar!

FamilyPlan®. Family calendar, School schedule, Madplan, Shopping list, Two-dose in one app.
Most things you need in everyday life - done simple.

The FamilyPlan® app is without 3rd party advertisements and extremely easy to use. Everyone is updated constantly. with Notifications and Reminders.


FAMILY CALENDAR
* Displays up to 7 family members
* + additional column for "ALL" (whole family)
* + additional column for "Madplan"
* + Additional column for "Anniversaries / Birthdays"
* All family members have their own column next to each other and yours always first
* Move around the order of persons and other columns in the calendar individually on each device
* Show or hide the calendars in the calendar individually on each device
* Agreements are displayed with beautiful, clear icons and / or related text / title
* Very advanced repeat appointment feature with the possibility of many exceptions and for multiple people at a time
* Monthly overview with smart, clear color-marking of all family appointments
* Day summary shows all current appointments for a chosen family member
* The calendar shows weekends, holidays and anniversaries
* Enter all family birthdays directly in the Anniversary Column and view flag, name and age
* Retrieve / Bring function with a special Reminder ensures that you are coming and collecting your child on time
* Assign "Roller" to family members and decide who can see what in the calendar - convenient to share families and smaller children
* Security procedure if the "forgot password" function is activated
* Notifications inform you when appointments are created, changed or deleted
* Reminders with intelligent color codes, so you can quickly see what type of agreement the Reminder reminds you of
* Deep linking takes you directly to the appointment list in calendars when you click on a Notification or Reminder

SCHEDULES
* Displays all children's school schedules - see them individually or use scroll and see all in order
* Displays (lean) working hours and guards
* Displays the domestic duties by persons and days

Meal plans
* Separate column for family food plan - can be displayed / hidden and moved around in the calendar as needed
* Create your own "Lifeguards" with ingredients and photos and paste the dishes directly into the food plan in the calendar
* Synchronize with the "Shopping List" to make purchases at the same time as the Food Plan

SHOPPING LIST
* Shows your purchases in smart overview. Extremely easy to add and remove items
* Everybody has access to the list
* The shopping list can synchronize with the Food plan in the calendar
* Live updates so that more people can shop simultaneously at different stores (requires internet connection)

TO-DO LIST
* Easy to create manageable two-do lists eg for "Travel", "Car", "Party", "Haven"
* Extremely easy to add and remove tasks

SUBSCRIPTION
* After the end of the "Test period", a "Subscription" costs 29 kr. md. per. family up to 7 people
* * To purchase a "Subscription", a valid credit card must be attached to your Google ID
* "Subscription" is renewed automatically every month unless you deactivate "auto renewal" in the App Store within 24 hours before the subscription period expires
* If you choose to purchase a "Subscription" before the end of a free "trial period", the payment will be made when you accept the purchase. Your "Subscription" thus comes into effect immediately, and one may. remaining / unused free "trial period" lapses and is not reimbursed
* No binding beyond the month you pay for
* There are no 3rd party ads in the app - neither in the "trial period"
* Read more about "Subscription Terms and Privacy" here: https://familyplan-app.com/abonnementsvilkar/

FREE TRIAL PERIOD IN 30 DAYS
* "Subscription" is free for up to 30 days from the date you downloaded the app - "Trial Period"


FamilyPlan® is the original school and family calendar concept, which in paper edition is used by approx. 1 million Danish families since 2000. Keeping perfect control of family agreements, activities and chores. Available now as app.
Read more
Collapse
3.3
75 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Tak fordi du bruger FamilyPlan. Vi udvikler løbende og vil fortsat gerne høre fra jer med forslag til forbedringer, så vi kan gøre appen endnu bedre. Kontakt os direkte på support@familyplan-app.com.

Nyt i version 1.31:
- Mindre fejlrettelser
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 25, 2018
Size
13M
Installs
10,000+
Current Version
1.31
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Fortuna Digital Int. ApS
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.