FamilyPlan® - Familiekalender

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

FamilyPlan® holder perfekt styr på familiens aftaler og aktiviteter og synkroniserer aftaler fra Google kalender.

FamilyPlan® er Familiekalender, Skoleskemaer, Madplan, Indkøbsliste, To-dos i én app.
Det meste du har brug for i en travl hverdag - gjort simpelt.

FamilyPlan® app er uden 3.parts reklamer og ekstrem nem at bruge. Alle er opdaterede hele tiden bla. med Notifikationer og Reminders.

FAMILIEKALENDER
* Viser op til 7 familiemedlemmer
* + ekstra kolonne til "ALLE" (hele familien)
* + ekstra kolonne til "Madplan"
* + ekstra kolonne til "Mærkedage/Fødselsdage"
* Alle har deres egen kolonne ved siden af hinanden, og din står først
* Flyt rundt på rækkefølge af personer og kolonner i kalenderen
* Vis/skjul kolonner i kalenderen individuelt på hver device
* Aftaler vises med flotte, tydelige ikoner og/eller tilhørende tekst
* Avanceret funktion til gentagelse af aftaler med mulighed for undtagelser
* Månedsoversigt med smart, overskuelig farve-markering af alle familiens aftaler
* Dagsoversigt viser alle dagens aftaler for valgt familiemedlem
* Viser ugenumre, helligdage og mærkedage
* Indtast familiens fødselsdage direkte i Mærkedagskolonnen og få vist flag, navn og alder
* Hente/Bringe funktion med særskilt Reminder sørger for, at du kommer afsted og henter dit barn til tiden
* Tildel "Roller" til familiemedlemmer, og bestem hvem der kan se kalenderen – praktisk til dele-familier og de mindre børn
* Sikkerhedsprocedure når "glemt password" funktionen aktiveres
* Notifikationer når aftaler oprettes, ændres eller slettes
* Reminders med farvekoder, så du straks ser, om du skal hente/bringe dit barn, eller det er en alm. aftale

SYNKRONISERER AFTALER FRA
* Google kalender

SKEMAER
* Viser alle børnenes skoleskemaer - se dem enkeltvis eller scroll og se alle i rækkefølge
* Viser arbejdstider og vagter
* Viser de huslige pligter fordelt på personer og dage

MADPLAN
* Separat kolonne til familiens madplan - kan vises/skjules og flyttes rundt i kalenderen efter behov
* Opret jeres egne "Livretter" med ingredienser og foto og indsæt retterne direkte i madplanen i kalenderen
* Synkroniser madplan med "Indkøbslisten", så indkøbene klares samtidig med oprettelse af madplanen

INDKØBSLISTE
* Viser dine indkøb i smart oversigt. Ekstremt let at tilføje og fjerne varer
* Alle har adgang til listen
* Indkøbslisten kan synkronisere med Madplanen i kalenderen
* Live opdaterer, så flere kan handle ind samtidigt også i forskellige butikker (kræver internetforbindelse)

TO-DO LISTER
* Let at oprette overskuelige to-do lister fx til ”Rejsen”, ”Bilen”, ”Festen”, "Haven"
* Let at tilføje og fjerne opgaver

ABONNEMENT
* Efter udløb af "Prøveperioden" koster et "Abonnement" 29 kr. pr. md. pr. familie op til 7 personer
* * For at købe et "Abonnement" skal der være tilknyttet et gyldigt kreditkort til dit Google-ID
* "Abonnementet" fornyes automatisk hver måned, med mindre du de-aktiverer "automatisk fornyelse" i Play Store senest 24 timer før, abonnementsperioden udløber
* Vælger du at købe et "Abonnement" inden udløbet af en gratis "Prøveperiode", gennemføres betalingen, når du accepterer købet. Dit "Abonnement" træder dermed i kraft med det samme, og en evt. resterende/ubrugt gratis "Prøveperiode" bortfalder og godtgøres ikke
* Ingen binding udover den måned, man betaler for
* Der er ingen 3. parts reklamer i appen – heller ikke i "Prøveperioden"
* Læs mere om ”Abonnementsvilkår og Personoplysninger” her: https://familyplan-app.com/abonnementsvilkar/

GRATIS PRØVEPERIODE PÅ 30 DAGE
* "Abonnementet" er gratis i op til 30 dage fra den dato, du downloadede appen.


FamilyPlan® er det originale skole- og familiekalender koncept, som i papirudgave er brugt af ca. 1 mio. danske familier siden år 2000.
FamilyPlan® perfectly manages family appointments and activities and synchronizes appointments from Google Calendar.

FamilyPlan® is Family Calendar, School Schedules, Food Plan, Shopping List, Two-Dose in One App.
Mostly you need in a busy day - made simple.

FamilyPlan® app is without 3rd party advertising and extremely easy to use. Everyone is updated all the time blah. with Notifications and Reminders.

FAMILY CALENDAR
* Displays up to 7 family members
* + extra column for "ALL" (the whole family)
* + extra column for "Food plan"
* + extra column for "anniversaries / birthdays"
* Everyone has their own column next to each other, and your stand first
* Move around in order of people and columns in the calendar
* Show / hide columns in the calendar individually on each device
* Agreements are displayed with nice, clear icons and / or associated text
* Advanced feature for repeat agreements with the possibility of exceptions
* Monthly overview with smart, clear color marking of all family appointments
* Day view shows all today's appointments for selected family member
* Shows week numbers, holidays and anniversaries
* Enter the family's birthdays directly into the anniversary column and display flags, names and ages
* Retrieve / Bring function with separate Reminder ensures that you get off and pick up your child on time
* Assign "Roles" to family members and decide who can see the calendar - handy for sharing families and the smaller children
* Security procedure when the "forgotten password" function is activated
* Notifications when appointments are created, modified or deleted
* Reminders with color codes, so you immediately see if you need to download / bring your child, or it is an ordinary. appointment

SYNCHRONIZING AGREEMENTS FROM
* Google Calendar

SCHEDULES
* Shows all children's school schedules - see them individually or scroll and see all in order
* Shows working hours and guards
* Shows the household duties by persons and days

Meal plans
* Separate column for family meal plan - can be displayed / hidden and moved around the calendar as needed
* Create your own "food dishes" with ingredients and photo and paste the dishes directly into the food plan in the calendar
* Synchronize the food plan with the "Purchase list", so that the purchases are completed simultaneously with the creation of the food plan

SHOPPING LIST
* Shows your purchases in smart overview. Extremely easy to add and remove items
* Everyone has access to the list
* The shopping list can synchronize with the Food Plan in the calendar
* Live updates so more people can shop at the same time also in different stores (requires internet connection)

TO-DO LIST
* Easy to create clear to-do lists eg for "The Journey", "The Car", "The Party", "The Haven"
* Easy to add and remove tasks

SUBSCRIPTION
* After the expiry of the "Trial period", a "Subscription" costs DKK 29 per. md. per. family up to 7 people
* * To purchase a "Subscription", a valid credit card must be attached to your Google ID
* The "subscription" is automatically renewed each month unless you deactivate "automatic renewal" in the Play Store at least 24 hours before the subscription period expires
* If you choose to purchase a "Subscription" before the expiration of a free "Trial", payment will be made when you accept the purchase. Your "Subscription" thus enters into force immediately, and a possibly. remaining / unused free "Trial period" lapses and is not reimbursed
* No binding beyond the month you pay for
* There are no 3rd party advertisements in the app - even in the "Trial period"
* Read more about "Subscription terms and personal information" here: https://familyplan-app.com/abonnementsvilkar/

FREE 30-DAY TEST PERIOD
* "Subscription" is free for up to 30 days from the date you downloaded the app.


FamilyPlan® is the original school and family calendar concept, which in paper version is used by approx. DKK 1 million Danish families since 2000.
Read more
Collapse
3.2
134 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Rettet fejl i popup-meddelelse
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 22, 2019
Size
14M
Installs
10,000+
Current Version
1.37
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
FamilyPlan ApS
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.