100+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

FPT WORK là nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp tập trung được phát triển bởi tập đoàn FPT, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành trong xu thế chuyển đổi số.
Hệ thống FPT WORK tập trung phát triển các giải pháp được quy hoạch theo các nhóm nghiệp vụ như:
- Nhóm giải pháp quản lý hành chính: Cung cấp các tính năng năng quản lý văn bản, tài liệu, xử lý và phê duyệt yêu cầu, đề xuất, quản lý tài sản doanh nghiệp,...
- Nhóm giải pháp quản lý nhân sự: Cung cấp các tính năng quản lý thông tin nhân sự của tổ chức, hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo cán bộ, tính lương, chế độ phúc lợi,..
- Nhóm giải pháp Quản lý công việc, dự án: Cung cấp tính năng khởi tạo dự án, quản lý công việc, theo dõi tiến độ, hiệu suất hoàn thành công việc,…
- Nhóm giải pháp Quản lý khách hàng: Cung cấp các tính năng quản lý thông tin khách hàng, phân nhóm khách hàng, hỗ trợ kinh doanh.
- Nhóm giải pháp phân quyền, quản trị tập trung: quản lý định danh - truy cập và phân quyền người dùng, hỗ trợ quản lý tập trung toàn tổ chức.
Các ứng dụng của FPT WORK được phát triển đồng nhất trên nền tảng Web và Mobile, hỗ trợ làm việc và theo dõi công việc từ xa, đáp ứng được mọi đặc thù công việc, phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động.
Lần cập nhật gần đây nhất
16 thg 7, 2021

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin

Tính năng mới

Cập nhật tính năng mới và sửa lỗi.