Modern Combat 5: eSports FPS

Pre dospelých od 17 rokov
3 215 794
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

> “It plays as good as it looks.” – IGN
> “Amps everything up to the next level.” – 148Apps
> “Sharp controls, impressive graphics.” – Pocket Gamer

War has evolved, and so has the best online FPS on mobile!

Step onto the battlefield and answer the call with the title that raised the bar for first person shooter games with its great graphics, high-powered guns and intense online multiplayer action. Create a squad from 9 classes, add your friends for team play and test your skills in dynamic warfare against online rivals from around the world!

Prefer to work alone? Then feel free to step into the thrilling solo play campaign as you shoot your way through one dire situation after another to save the world as you launch an attack against a lunatic’s apocalyptic plans.

You won’t find more first person shooter fun in a free game anywhere!

9 CLASSES WITH UNIQUE SKILLS
> Customize and level up any of the 9 classes across solo play and team play modes.
> Find the playstyle that suits you: Assault, Heavy, Recon, Sniper, Support, Bounty Hunter, Sapper, X1-Morph, or Kommander.
> Activate class-specific skills by earning and spending Skill Points.

HIGH-POWERED ONLINE MULTIPLAYER
> Watch players engaged in live online FPS battles and eSports competitions with all the great graphics you expect in the new Spectator mode.
> Epic guns-a-blazing team play in Squad vs. Squad matches.
> Talk to other players to plan your online multiplayer strategies and coordinate an attack in the Global and Squad Chats.
> Top the individual and Squads leaderboards as you master your eSports skills.
> Win free rewards and cool prizes in limited-time events.

UNIFIED GAME PROGRESSION
> Accumulate XP and level up by playing both solo play missions and team play matches.
> Unlock higher-tier guns and other weapons by mastering lower-tier guns.
> Customize the perfect weapon using a host of attachments and jump straight into the free game action.

INTENSE SOLO PLAY CAMPAIGN
> Engage in fast-paced story missions where the call will take you from Tokyo to Venice for a variety of first person shooter challenges.
> Play the new Spec Ops missions for a real online FPS adrenaline rush.
> Great graphics, music and voice performances perfectly adapted for a first person shooter game.

HIGHLY CUSTOMIZABLE CONTROLS
> Intuitive, highly customizable controls so you can play the game just the way you want.
> Modern Combat 5 supports HID game controllers. MOGA Pro is also supported, in mode B (HID Mode).

Modern Combat 5 requires an Internet connection.

So if you’re ready for the online FPS of your dreams, dive into this unparalleled free game that takes online multiplayer to new heights. Perfect for anyone hungry for solo play first person shooter fun, or team play eSports competition.


_____________________________________________

Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN
Check out the new blog at http://gmlft.co/central

Don't forget to follow us on social media:
Facebook: http://gmlft.co/FBMCGP
Twitter: http://gmlft.co/twmcgp
Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG
YouTube: http://gmlft.co/ytmcgp
Forum: http://gmlft.co/MC5FR

This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site.

Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula
> "Hrá tak dobré, ako to vyzerá." - IGN
> "Amps všetko až do ďalšej úrovne." - 148Apps
> "Ostré ovládanie, pôsobivé grafické." - Pocket Gamer

Vojna sa vyvinula, a má tak najlepší online FPS na mobil!

Vstúpiť na bojisko a prijať hovor s titulom, ktorý zdvihol latku pre prvú FPS hier s jeho skvelú grafikou, vysoko výkonné zbrane a intenzívnu online multiplayer akciu. Vytvoriť tím z 9 tried, pridať svojich priateľov na tímovej hry a vyskúšať svoje zručnosti v dynamickej boja proti on-line súpermi z celého sveta!

Preferujú pracovať samostatne? Potom neváhajte vstúpiť do vzrušujúcej sólovej hre kampane, ako budete strieľať si cestu cez jeden zúfalej situácii po druhom zachrániť svet, ako si spustiť útok proti apokalyptickej plánov šialenec je.

Nenájdete viac First Person Shooter zábavu vo voľnom hre kdekoľvek!

9 triedach s jedinečné schopnosti
> Prispôsobiť a úroveň vyššie niektorý z 9 tried cez sólovú hru a tím herných režimoch.
> Nájsť Playstyle, ktorý vám vyhovuje: Assault, Heavy, Recon, Sniper, Support, Bounty Hunter, Ženijné, X1-Morph alebo Kommander.
> Aktivácia zručnosti class-specific zarábať a výdavkov Skill Points.

Vysoko výkonný online multiplayer
> Watch hráči zaoberajú živej on-line FPS bitky a eSports súťaží so všetkými skvelou grafikou, ktoré očakávate v novom režime Spectator.
> Epic zbrane-a-horiace tím hrať v Squad vs. Squad stretnutia.
> Talk s ostatnými hráčmi plánovať svoje online stratégie pre viac hráčov a koordinovať útok v celkovej a Squad chaty.
> Top jednotlivca a čaty rebríčkov, ako zvládnuť svoje eSports zručnosti.
> Vyhrajte voľné odmien a zaujímavé ceny, v obmedzenom čase udalosti.

UNIFIED GAME PROGRESSION
> Nenahromadia XP a úroveň vyššie tým, že hrá oboch sólových skladieb misie a tím hrať zápasy.
> Odomknúť vyššieho stupňa zbrane a iné zbrane zvládnutie nižšia-tier zbrane.
> Prispôsobte si dokonalú zbraň používať celý rad príloh a skočiť rovno do voľného hernú akciu.

INTENSE SOLO PLAY KAMPAŇ
> Zapojiť sa do rýchlo sa meniacom príbehové misie, kde bude hovor by vás z Tokia do Benátok pre celý rad prvá osoba strelec výzvy.
> Prehrať nové Spec Ops misie pre skutočnú on-line FPS adrenalínu.
> Skvelú grafiku, hudbu a hlasové vystúpenia dokonale prispôsobené pre prvá osoba strelec hra.

Vysoko prispôsobiteľné KONTROLY
> Intuitívne, vysoko prispôsobiteľné ovládacie prvky, takže môžete hrať hru presne tak, ako chcete.
> Modern Combat 5 podporuje HID herné ovládače. Moga Pro je tiež podporovaná v režime B (HID Mode).

Modern Combat 5 vyžaduje pripojenie k Internetu.

Takže ak ste pripravení pre online FPS svojich snov, ponoriť sa do tejto jedinečnej hry zadarmo, ktorý berie v online multiplayer do nových výšin. Ideálne pre každého, kto hladujú pre sólovú hru First Person Shooter legrace, alebo tímovej hry eSports súťaže.


_____________________________________________

Navštívte naše oficiálne stránky na adrese http://gmlft.co/website_EN
Pozrite sa na nový blog na http://gmlft.co/central

Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach:
Facebook: http://gmlft.co/FBMCGP
Twitter: http://gmlft.co/twmcgp
Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG
YouTube: http://gmlft.co/ytmcgp
Forum: http://gmlft.co/MC5FR

Táto aplikácia umožňuje nákup virtuálnych položiek do aplikácie a môžu obsahovať reklamy tretích strán, ktoré môžu slúžiť na presmerovanie na stránky tretej strany.

Podmienky použitia: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use
Ochrana osobných údajov: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice
Licenčná zmluva koncového používateľa: http://www.gameloft.com/en/eula
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 3 215 794
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

For a complete list of changes, check out our Modern Combat 5 Facebook page.
• VOICE CHAT: Talk to your teammates; strategizing is the key to victory!
• NEW ARMOR – THE PLAGUE DOCTOR: An omen on the battlefield. Good or bad only depends on what one decides to do about it.
• IMPROVED NEWSFEED: Find all the latest news and info on Events, eSports or MC5 Creators.
• SPECTATOR MODE FOR BATTLE ROYALE: Only available through custom matches.

Talk to you on the battlefield!
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
7. októbra 2019
Veľkosť
33M
Inštalácie
100 000 000+
Aktuálna verzia
4.0.2a
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre dospelých od 17 rokov
Intenzívne násilie, Krviprelievanie, Hrubé výrazy
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Nákupy v hre
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 99,99 USD za položku
Od predajcu
Gameloft SE
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.