iNút - IoT Platform - Hệ sinh

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

iNút - IoT Platform - Hệ sinh thái nền tảng IoT
Chức năng:
* Bật / tắt thiệt bị qua wifi
* Quản lý nhiều thiết bị
* Lưu thông tin thiết bị trên cloud
* Chia sẻ thiết bị giữa các thành viên gia đình với mã QRCode
* Đổi âm thanh
Một sản phẩm từ mysmarthome.com.vn
Bạn có thể đặt mua một hoặc nhiều thiết bị từ mysmarthome.com.vn
Updated on
Jan 27, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Hỗ trợ cài đặt tự động, cài nhanh