Bàn phím chữ Chăm VN

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

BỘ GÕ CHỮ CHĂM VIỆT NAM TRÊN ANDROID

Copyright (c) 2016 by Phan Anh Dũng, Huế - VN

I. Giới thiệu sơ lược:
- Phát triển từ bộ gõ của google.
- Lấy kiểu chữ Chăm Akhar Thrah làm căn bản.
- Tuân thủ mã chuẩn Unicode quốc tế.
- Hỗ trợ chức năng gõ phiên âm Chăm thành chữ Chăm.
- Có kiểm soát chính tả theo từ điển âm vận tiếng Chăm và tiếng Việt.
- Phần mềm bộ gõ có sẵn font chữ Chăm đi kèm bên trong nên không cần root máy để cài font.
- Do không root máy nên bộ gõ này cần đi kèm với bộ soạn thảo "Chữ Chăm Notepad" để có thể hiển thị các chữ Chăm gõ ra (Có thể tải phần mềm "Chữ Chăm Notepad" từ Google Play.)
- Nguyên tắc gõ chữ cái Chăm rất đơn giản: phiên âm bắt đầu bằng chữ cái nào
thì đặt chữ Chăm vào phím đó, như vậy một phím sẽ ứng với nhiều chữ, bộ gõ sẽ hiển thị ra cho người dùng chọn.
Ví dụ gõ "a" sẽ hiển thị cả "a", "ai", "au" ... gõ "n" sẽ hiển thị cả "na", "nư", "nha", "như" và chữ "-n" cuối vần.
- Người dùng có 2 cách nhập chữ Chăm, cách thông thường là nhấn chọn từng chữ cái Chăm đã hiện ra trên thanh nhắc.
Cách thứ 2 là cứ gõ liên tục theo phiên âm đến khi hiện ra từ hợp lệ trong ô đoán từ ở bên phải thì nhấn chọn nó.

II. Quy ước phiên âm và chính tả:
- Dùng quy ước phiên âm trong Từ điển Chăm-Việt 1995, có cải tiến một chút.
- Các dấu đặc biệt:
+ Ký hiệu nguyên âm dài là dấu nháy đơn \'\ gõ ngay sau nguyêm âm đó.
+ Các chữ phiêm âm ư, ơ, ǐ có phím riêng của mình trên bàn phím.
* ǐ nằm ở vị trí phím "z" tiếng Anh (đúng tự dạng trong từ điển thì dấu mũ nằm ở dưới chữ i, nhưng để tiện hiển thị nên bộ gõ đã đặt ngược lên trên). Khi cần gõ chữ z tiếng Anh thì gõ đúp 2 lần
* ư, ơ đặt ở bên phải phím "m".
* "ai" ngoài đặt ở "a" còn đặt ở chữ "x" (tận dụng phím này vì phiên âm chữ Chăm không dùng tới x).
+ Còn lại là các ký tự Latin đúng như trong từ điển.
+ Các Spiral (dấu tách câu tiếng Chăm) đi sau dấu chấm câu "."

III. Lưu ý:
Bộ gõ cho phép gõ hỗn hợp cả tiếng Anh, Việt, Chăm.
Bình thường sẽ nhìn thấy phím "Ch" khi đó hiển thị là bàn phím phiên âm tiếng Chăm, nhưng vẫn gõ tiếng Anh, và tiếng Việt kiểu telex được (trừ phím z phải gõ đúp).
Khi nhấn vào "Ch" nó sẽ chuyển thành phím "E,V" (và ngược lại), khi nhìn thấy "E,V" thì hiển thị là bàn phím tiếng Anh QWERTY... nhưng vẫn gõ được tiếng Việt và các chữ cái Chăm lẻ và nhiều từ Chăm (trừ các từ phiên âm có ư, ơ, ǐ).
*********

Phiên bản cải tiến 5/2017:
----------------------------------
- Gộp bộ soạn thảo vào bộ gõ
- Thêm nút chọn bàn phím trong bộ gõ và bộ soạn thảo
- Tạo Icon bàn phím luôn nổi trên màn hình chính để hỗ trợ người dùng thay đổi bàn phím trong các ứng dụng.

*********
Liên hệ: fanzung@gmail.com.
*********
CARE OF VIETNAM typing on Android
    
    Copyright (c) 2016 by Phan Anh Dung, Hue - VN
    
I. Introduction:
    - Development of percussion from google.
    - Take Care Akhar Thrah typeface as its basis.
    - Compliance with international Unicode encoding standard.
    - Support functions typed transcriptions of Cham Cham.
    - Having control spell rhyming dictionary Cham and Vietnamese.
    - Software available percussion Care font embedded in the machine should not need root to install fonts.
    - Do not rooting up the percussion should come with the editor "Notepad Text Care" to be able to show the Cham knock out (You can download the software "Notepad Text Care" from Google Play.)
    - typing letters Care Principle is simple: transcription start with letter yet
    Care is located in the key word, so a key will with many letters, percussion will be displayed for the user to choose.
    For example, type "a" will show both "a", "one", "au" ... type "n" will show both "na", "woman", "dentist", "like" and " -n "end rhyme.
    - Users 2 entering Cham, the usual way is click each letter appeared on the radio Taking prompt.
    2nd way is kept constant phonetic typing until appear valid in the area from the right, then click it.
   
II. Conventional phonetic and spelling:
    - Use conventional transliteration in Cham-Vietnamese dictionary in 1995, has improved slightly.
    - The special marks:
       + Long vowel symbols are single quotes \ '\ typing as soon nguyem that sound.
       + The letters crooning nonsense, eh, ǐ have their own key on the keyboard.
         * Ǐ located down the "z" in English (the correct word form in the dictionary, under the word circumflex located at i, but for convenience of showing up the percussion was put back up). When you need to type the English letters z, then double tap 2 times
         * U, err in the right place the key "m".
         * "Someone" outside the book with "a" was placed in the "x" (This key advantage because transcription Cham unused x).
       + Left is just as Latin characters in the dictionary.
       + The Spiral (separator sentences Cham) away after the punctuation "."
    
III. Note:
   Percussion allows typing a combination of English, Vietnamese, Cham.
   Normal will see key "W" when it appears that the keyboard transcriptions Cham, but typing in English, and Vietnamese style telex are (except z keys to type double).
   When clicking the "Ch" it will turn into the key "E, V" (and vice versa), when he saw "E, V" is displayed as the English QWERTY keyboard ... but still type in Vietnamese language and retail and many letters from Cham Cham (except from transcriptions with u, Matt, ǐ).
    *********

Improved version 5/2017:
----------------------------------
- Merge the editor on percussion
- Add button in percussion and keyboard editor
- Create Icon keyboard is above the main screen to assist the user to change the keyboard in applications.
    
    *********
    Contact: fanzung@gmail.com.
    *********
Read more
Collapse
4.6
46 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Thêm nút ESC để trả về tiếng Anh khi ở chế độ gõ cả tiếng Việt và Anh
- Bổ sung 10 ký tự số (0,1,2...9) của văn tự Chăm vào bàn phím số.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 14, 2016
Size
2.2M
Installs
1,000+
Current Version
1.0
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
FanZung Hán Nôm
Developer
Phan Anh Dũng 337 Huỳnh Thúc Kháng, Huế. Vietnam
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.