Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Great Books Plus is a new Android app that supports student learning and engagement with Junior Great Books while offering classroom management tools and analytics. Enjoy all the features and benefits of Great Books programs, plus so much more!

Great Books Plus is also a great app for an individual to read all of the digital Great Books titles published by the Great Books Foundation. Book Discussion groups can use the collaboration features of Great Books Plus to share notes and discuss books inside the app.

Works with Your Android Technology
- Integrates with your school’s LTI-compliant LMS (optional)
- Read and work offline (work syncs when user goes back online)

Manage Your Classroom
- Create and manage class rosters
- Make and share assignments

View Student Analytics
- Track reading progress
- Note number of minutes spent reading
- View number of notes made and shared

Customize Your Lessons
- Upload related videos
- Show images, maps, and informational graphics
- Add additional texts or instructional support

Respond to Student Work
- View and grade student work
- Respond to questions and comments
- Give individual or whole-class feedback

Interactive Student Support
- Listen to professional audio recordings
- Access glossary of unfamiliar words
- Submit work for review or feedback
- Share questions and annotations with individuals or group
- Respond to classmates’ questions and teacher feedback

Student Annotation Tools
- Highlight text with contrasting colors
- Write or draw with a pen tool
- Type comments and questions
Stor Books Plus er en ny Android-app som støtter elevenes læring og engasjement med Junior gode bøker samtidig tilby klasserommet verktøy og analyser. Nyt alle funksjonene og fordelene av gode bøker programmer, pluss mye mer!

Stor Books Plus er også en flott app for en privatperson å lese alle de digitale gode bøker titler utgitt av gode bøker Foundation. Book Diskusjonsgrupper kan bruke samarbeidsfunksjonene gode bøker Plus til å dele notater og diskutere bøker inne i appen.

Fungerer med Android Technology
    - Integreres med skolens LTI-kompatible LMS (valgfritt)
    - Les og arbeid offline (arbeid synkroniserer når brukeren går tilbake på nettet)

Administrer klasserommet
    - Opprett og administrer klasselistene
    - Lag og del oppgaver

Vis Student Analytics
    - Spor lesing fremgang
    - Note antall minutter brukt til å lese
    - Vis antall notater gjort og delt

Tilpass Lessons
    - Last opp relaterte videoer
    - Vis bilder, kart og informasjonsgrafikk
    - Legg til flere tekster eller instruksjons støtte

Svar på Elevarbeid
    - Vis og klasse student arbeid
    - Svar på spørsmål og kommentarer
    - Gi individuell eller hel-klassen tilbakemeldinger

Interaktiv Student Support
    - Lytt til profesjonelle lydopptak
    - Tilgang ordliste over ukjente ord
    - Send inn arbeid for gjennomgang eller tilbakemeldinger
    - Del spørsmål og kommentarer med enkeltpersoner eller grupper
    - Svar på klassekameratenes spørsmål og læreren tilbakemeldinger

Student annotasjonsverktøy
    - Uthev tekst med kontrastfarger
    - Skrive eller tegne med en penn verktøy
    - Type kommentarer og spørsmål
Finn ut mer

Anmeldelser

Laster inn...

Dette er nytt

-Bookshelf level performance improvement
-Pen/Drawing Tool: Thinner Line
-Pen/Drawing Tool: Default to Thinnest Line or Use Last Saved Line
-Pen/Drawing Tool: Additional Color Options
-Pen/Drawing Tool: Undo Button
-Bug Fixes
Finn ut mer

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
5. oktober 2017
Størrelse
25M
Installeringer
50+
Gjeldende versjon
1.1.0
Krever Android
4.4 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler
Tillatelser
Levert av
The Great Books Foundation
©2018 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.