CTA Rit Registratie FULL

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Intermediair.nl:

"... De kracht van CTA Rit Registratie is dat de app je veel werk uit handen neemt. Je vult een aantal locaties in op basis van de GPS, en diezelfde GPS vult tijdens het rijden vanzelf de ritinformatie in. Maar het allerfijnste: je kunt de gegeven gewoon exporteren naar Excel, en dat betekent dat je dus geen abonnement hoeft af te sluiten om een rapportagefunctie te krijgen. En dat terwijl de app zelf absoluut niet de duurste in z’n soort is ..."

Androidworld.nl:

"... CTA Rit Registratie is een uitstekende aanvulling voor leaserijders, die verplicht worden een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Deze app is ook goed bruikbaar voor zakelijke rijders, die hun rittenadministratie voor hun opdrachtgevers moeten bijhouden. Daarnaast zien de Excel-overzichten er goed uit en kunnen direct in je Dropbox geplaatst worden...."


Kilometer registratie met uw mobiele telefoon of tablet. Met de CTA Rit Registratie app kunt u uw ritten zowel realtime als achteraf invoeren. In de realtime modus kunnen bijna alle ritgegevens automatisch door de app bepaald worden met behulp van de GPS module in uw toestel.

Alle opgeslagen ritten zijn eenvoudig terug te kijken en te exporteren naar een Excel bestand. Ook kunt u alle data uit de app exporteren en wederom importeren voor backup doeleinden.

Mocht u problemen met de app ondervinden, neem dan contact met ons op via de 'Info en Feedback' knop in het 'Instellingen' menu.

- Kilometer registratie of ritregistratie
- Voor zowel leaserijders als algemene ritregistratie
- Ondersteunt meerdere auto's
- Achtergrondmodus
- Huidige snelheid en afstand op het scherm
- Automatische adres herkenning
- Eenvoudig ritten bekijken
- Routes kunnen omgezet worden naar Google Earth bestandsformaat voor de PC
- Automatisch starten van nieuwe rit bij bluetooth koppeling
- Pauzeren van ritten
- GEEN online account nodig zoals bij veel andere apps waarbij een maandelijks abonnement vereist is
- Geen internet verbinding vereist voor vastleggen van een rit
- Automatische routeafstand schatting
- Importeren van adressen uit telefoonboek
- Ritten exporteren naar Excel(**)
- Automatisch exporteren naar Dropbox(*)
- Backup/restore mogelijkheden(*)
- DropBox integratie(*)
- Eenvoudig aanleveren aan de belastingdienst(*)
- NIEUW: Inzicht via PC/laptop via Web toegang (*)

* = alleen mogelijk met de FULL versie
** = Excel export max 10 ritten met FREE versie (geen beperking in FULL versie)

*** BELANGRIJK: Controleer of de optie bij je Android instellingen 'Ontwikkelaarsopties->Activiteiten niet bewaren' uit staat. ***


Uitleg voor de benodigde permissies:

ACCESS_FINE_LOCATION: bij het bepalen van start/eind adres wordt de exacte GPS positie bepaald.
ACCESS_COARSE_LOCATION: bij het bepalen van start/eind adres wordt de globale GPS positie bepaald.
ACCESS_WIFI_STATE: de app wil graag kunnen controleren of je met WiFi verbonden bent ivm met de automatische export functie.
INTERNET: internetverbinding is gewenst voor automatische adresbepaling, adressen ophalen, maps bekijken, de Dropbox ondersteuning en de automatische export.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE: om backups naar SD kaart te kunnen schrijven.
ACCESS_NETWORK_STATE: de app wil graag kunnen controleren of je met GPRS verbonden bent ivm met de automatische export functie.
BLUETOOTH: voor de automatische start functie wanneer je met de carkit koppelt
RECEIVE_BOOT_COMPLETED: achtergrond service die benodigd is voor de bluetooth koppeling
READ_CONTACTS: benodigd om adressen uit de contacten lijst te kunnen importeren in de app. Omdat deze permissie gebruikt wordt moet de app ook de permissie READ_CALL_LOG inschakelen, deze wordt verder niet gebruikt in de app.

Website: https://www.facebook.com/CtaSoftware
Intermediair.nl:

"... The power of CTA Ride Registration is the app you take a lot of work You fill in a number of locations using the GPS, and the same GPS while driving automatically fills in the journey information but the finest:.. You can the data simply export to Excel, which means you will need a subscription to finish to get a reporting function. and while the app itself is absolutely not the most expensive of its kind is ... "

Androidworld.nl:

"... CTA Ride Registration is an excellent addition for car drivers, who are obliged to keep a comprehensive kilometer administration. This app is also useful for corporate drivers, who have to keep their logbook for their clients. In addition, the Excel charts look good and can be placed directly in your Dropbox .... "


Mileage registration with your mobile phone or tablet. The CTA Ride Registration app lets you enter both real-time as your rides afterwards. In the real-time mode, almost all trip data are automatically determined by the app using the GPS module to your device.

All saved rides are easy to look back and to export to an Excel file. Also, you can export all data from the app and import again for backup purposes.

If you encounter problems with the app, please contact us via the Info and Feedback button in the Settings menu.

- Mileage registration or recording of mileage
- For both car drivers as general journey registration
- Supports multiple cars
- Background mode
- Current speed and distance on the screen
- Automatic address recognition
- Easy viewing trips
- Routes can be converted to Google Earth file format for the PC
- Automatic start of the new mission in bluetooth link
- Pausing rides
- NO online account required as with many other apps that require a monthly subscription
- No internet connection required for capturing a ride
- Automatic route distance estimation
- Import addresses from phone book
- Rides Export to Excel (**)
- Automatic export to Dropbox (*)
- Backup / restore options (*)
- DropBox integration (*)
- Easily provide to the tax authorities (*)
- NEW: Insight via PC / laptop via Web access (*)

* = Only with the FULL version
** = Excel export up to 10 drives with FREE version (no limitation in FULL version)

*** IMPORTANT: Make sure the option in your Android Settings Ontwikkelaarsopties-> not keep activities "off. ***


Explanation of the required permissions:

ACCESS_FINE_LOCATION: in the determination of start / end address is determined, the exact GPS position.
ACCESS_COARSE_LOCATION: in the determination of start / end address is determined, the global GPS position.
ACCESS_WIFI_STATE: the app would like to check whether you are connected to WiFi due to the automatic export function.
INTERNET: Internet connection is required for automatic address determination, collect addresses, view maps, Dropbox support and automatic export.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE: to write backups to SD card.
ACCESS_NETWORK_STATE: the app would like to check whether you are connected to GPRS connection with the automatic export function.
BLUETOOTH: for the automatic start function when you connect to the car kit
RECEIVE_BOOT_COMPLETED background service that is required for the Bluetooth link
READ_CONTACTS: required to import addresses from the contacts list in the app. Because this permission is used the app must also enable the permission READ_CALL_LOG, this is not further used in the app.

Website: https://www.facebook.com/CtaSoftware
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
May 15, 2022
Size
35M
Installs
10,000+
Current Version
2.99d
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$1.49 - $1.99 per item
Permissions
Offered By
CTA Software
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.