Oxford 3000 Core English Words

Contains adsIn-app purchases
500+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng 3000 từ cần thiết là một từ điển nhỏ đa ngôn ngữ. Với 2.500 đến 3.500 từ, bạn có thể hiểu 90% các cuộc hội thoại tiếng Anh hàng ngày, các bài báo và tạp chí tiếng Anh cũng như tiếng Anh được sử dụng tại nơi làm việc. 10% còn lại bạn sẽ có thể học từ ngữ cảnh hoặc đặt câu hỏi về. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải học các từ vựng tiếng Anh phù hợp, vì vậy bạn không lãng phí thời gian cố gắng ghi nhớ một bộ sưu tập khổng lồ với rất ít lợi ích.
Updated on
Sep 9, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

First release