4.5
170 reviews
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

(Leagan Gaeilge thíos)
Download up to 3 Irish language dictionaries plus grammar and sound files for Irish words with Teanglann, the companion app to www.teanglann.ie. Depending on your needs, you can download any or all of the following:-
• English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959);
• Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977, Irish-English);
• An Foclóir Beag (Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991, Irish-Irish);
• Grammar Database with 43,000 files for verbs, nouns, adjectives, prepositions, etc;
• Pronunciation Database with 66,000 sound files in the three major dialects of contemporary Irish.

You can customise usage of the above datasets according to your needs – if you need to free up space on your device you can remove datasets, and then re-download them later if you wish.

Functions and Features:
• Only download the database(s) you want or need;
• Search autocomplete to help you find words and phrases quickly;
• A ‘favourites’ feature to help you save your favourite entries;
• A ‘recent searches’ list to help you return to words you viewed recently;
• Double-tap on a word within an entry to look up a new entry.

This is a must-have reference tool for learners and speakers of all abilities.

This app is produced by Foras na Gaeilge, the statutory body responsible for the promotion of the Irish language, and the dictionaries in the app were digitised as part of the New English-Irish Dictionary project (www.focloir.ie).

***

Íoslódáil suas le 3 fhoclóir Gaeilge móide comhaid ghramadaí agus fuaime d’fhocail Ghaeilge, le Teanglann, an aip atá ceangailte le www.teanglann.ie/ga . Ag brath ar do riachtanais, is féidir ceann amháin nó gach ceann díobh seo a leanas a íoslódáil:
• English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe, 1959);
• Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977);
• An Foclóir Beag (Ó Dónaill & Ua Maoileoin, 1991, Gaeilge-Gaeilge);
• An Bunachar Gramadaí, le 43,000 comhad do bhriathra, ainmfhocail, aidiachtaí, réamhfhocail srl;
• An Bunachar Foghraíochta, le 66,000 comhad fuaime i dtrí mhórchanúint na Gaeilge comhaimseartha.

Is féidir leat úsáid na mbunachar thuas a shaincheapadh de réir do riachtanais féin – má bhíonn spás ag teastáil ar do ghléas, is féidir fáil réidh le bunachair áirithe, agus iad a ath-íoslódáil níos déanaí más mian leat.

Feidhmeanna agus Gnéithe:
• Ná híoslódáil ach na bunachair atá ag teastáil uait;
• Uathchríochnú sa chuardach chun cabhrú leat focail agus frásaí a aimsiú go tapa;
• Cuir réiltín leis na hiontrálacha is fearr leat chun iad a shábháil;
• Liosta de na cuardaigh is déanaí a rinne tú;
• Tapáil faoi dhó ar fhocal in iontráil chun é sin a chuardach.

Is uirlis ríthábhachtach é seo do gach foghlaimeoir agus cainteoir ar gach leibhéal.

Tá an aip seo á foilsiú ag Foras na Gaeilge, an foras reachtúil atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge. Rinneadh na foclóirí san aip a dhigitiú mar chuid de thionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge (www.focloir.ie/ga)
Updated on
Aug 20, 2018

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

Ratings and reviews

4.4
157 reviews
A Google user
October 16, 2018
This app avoids using data transfer, and that's good for being on the move. Instead, you download the dictionaries you want once. However, similarly spelt words do not appear in this app nor in the Android compatible teanglann website. They appear in the Windows and Linux compatible websites. This is essential for a language with as many spelling variations as Irish Gaelic.
31 people found this review helpful
Did you find this helpful?
A Google user
March 10, 2020
Fantastic reference! My only suggestions would be: 1) Enable the app to open teanglann.ie links (I frequently use Anki flashcards that have links to the site, and it would be nice to have them route to the app). Teanglann is so awesome that when studying other languages, I frequently find myself wishing for "Teanglann, but for ". Teanglann allows Irish to punch *way* out of its weight class as a minority language when it comes to reference material.
38 people found this review helpful
Did you find this helpful?
A Google user
October 11, 2018
I love the website. Use it daily while studying. The app, however, is very buggy. On three different devices now, many or most of the words that should be clickable links are not, and the audio does not play for any word in any dialect.
15 people found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

The latest in a series of continuous improvements to prevent app crashes on certain devices.

***

An nuashonrú is déanaí chun dul i ngleic le fadhbanna a bhí ag roinnt úsáideoirí agus an aip ag cliseadh ar ghléasanna áirithe.