IMM Group

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng riêng của IMM Group hỗ trợ trao đổi thông tin bảo mật giữa IMM Group và khách hàng.
- Cập nhật thông tin về hồ sơ khách.
- Cập nhật quá trình IMM Group cung cấp dịch vụ cho khách:
+ Đầu tư định cư Úc, Mỹ, Canada, Châu Âu.
+ Thường trú và quốc tịch. Bất động sản nước ngoài.
+ Đầu tư bảo toàn vốn an sinh lâu bền cho tương lai.
+ Dịch vụ du học du lịch và các tour khảo sát đặc biệt.
Updated on
May 8, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Ứng dụng riêng của IMM Group hỗ trợ trao đổi thông tin bảo mật giữa IMM Group và khách hàng (Phiên bản 3.00)