Indian Express - Latest & Breaking News + ePaper

Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Get on-the-go access to breaking news, India news, live coverage, photos, videos and more. The Indian Express is your one-stop solution for news on the go.

Stay updated with Entertainment news, Tech news, Gadgets news, India news, Politics news, Sports news, Cricket news and Bollywood news.

Enjoy beautiful visual stories with Express Stream, a first of its kind in News Apps.
Get live news coverage on major events including sports, reviews, cricket and more.

Get News for you local cities that include Delhi News, Mumbai News, Kolkata News, Pune, Chandigarh News, Bangalore News, Chennai News, Hyderabad News, Ahemdabad News, Lucknow News, Ludhiana News, Srinagar News, Jammu News, Shimla News, Guwahati News, Bhubaneswar News, Goa News, Bhopal News and Patna News.


Our revamped home feed gives you instant access to the latest news with an aggregated news experience across your most loved topics. This leads to better content discovery and performance, and also enhances the overall user experience on the Indian Express app through a clean, seamless and ad-free interface.

The key features of the Indian Express App are -


Express Stream - Experience beautiful and appealing visual stories from across the world

Customise you home screen - Set your home screen to show the categories that matter to you the most

City news - Select you city and get stay updated with the local news from your city

Collated news experience - The new home screen gives you the best news across your favourite sections i.e Latest news, Opinions, Audio, Videos, Technology, Entertainment and Sports in India and across the globe

Dedicated Audio/Video and Photos section - Experience the best podcasts, videos and photos from our rich library

ePaper - Get instant access to our e-newspapers and magazines

Text-to-Speech - Listen to your favourite stories on the go using this feature

Offline Reading - Bookmark stories and read news in offline mode even without internet

Night Mode and Fonts - Toggle to the dark theme for reading articles to reduce the strain your eyes. Also, choose a font size that best suits you while reading

Swipe for Next - Swiping left & right from the article page gives you instant access to other stories for a seamlessly reading experience

Share - Share stories with your friends using Facebook, Twitter, WhatsApp, Email & more!


Indian Express is one of the largest english newspaper website in India, with an expanding repertoire and rapidly expanding presence.
Write to us & share your feedback & suggestions at appsupport@indianexpress.com
Obteniu accés directe a notícies d'última hora, notícies de l'Índia, cobertura en directe, fotos, vídeos i molt més. The Indian Express és la solució única per a les novetats en qualsevol moment.

Manténgase actualitzat amb notícies d'entreteniment, notícies de tecnologia, novetats de gadgets, notícies de l'Índia, notícies de política, notícies esportives, notícies de Cricket i notícies de Bollywood.

Gaudeix de belles històries visuals amb Express Stream, una de les primeres de les Apps de notícies.
Obteniu informació de notícies en directe sobre esdeveniments importants, inclosos esports, comentaris, cricket i més.

Obtenir notícies per a vostè ciutats locals que inclouen Delhi News, Notícies de Bombai, Notícies de Kolkata, Pune, Notícies de Chandigarh, Notícies de Bangalore, Notícies de Chennai, Notícies de Hyderabad, Notícies de Ahemdabad, Notícies de Lucknow, Notícies de Ludhiana, Notícies de Srinagar, Notícies de Jammu, Notícies de Shimla, Guwahati Notícies, Notícies de Bhubaneswar, Notícies de Goa, Notícies de Bhopal i Notícies de Patna.


El nostre feed home renovat us proporciona accés instantani a les últimes notícies amb una experiència d'actualització agregada en els vostres temes més estimats. Això condueix a un millor descobriment i rendiment del contingut, i també millora l'experiència general de l'usuari a l'aplicació Indian Express a través d'una interfície lliure, transparent i sense ad.

Les funcions clau de l'aplicació Indian Express són -


Stream Express : visiteu històries visuals belles i atractives de tot el món

Personalitzeu-vos la pantalla d'inici : estableixi la vostra pantalla d'inici per mostrar les categories que més us importen

Notícies de la ciutat : seleccioneu la vostra ciutat i mantingueu-vos actualitzada amb les notícies locals de la vostra ciutat

Experiència de notícies combinada : la nova pantalla d'inici us ofereix les millors novetats a les vostres seccions preferides. Les últimes notícies, opinions, àudio, vídeos, tecnologia, espectacles i esports a l'Índia i arreu del món

Secció d'àudio / vídeo i fotos dedicada : visiti els millors podcasts, vídeos i fotos de la nostra biblioteca rica

ePaper : obteniu accés instantani als nostres diaris electrònics i revistes

Text a veu : escolteu les vostres històries preferides mentre feu servir aquesta funció

Lectura fora de línia : marqueu històries i llegeixi notícies en mode fora de línia, fins i tot sense Internet

Mode i fonts nocturnes : canvia al tema fosc per llegir articles per reduir la tensió dels ulls. A més, seleccioneu una mida de lletra que millor s'adapti al llegir

Fes lliscar el dit per a la següent : passar de la pàgina de l'article a l'esquerra i a la dreta et dóna accés instantani a altres històries per a una experiència de lectura sense problemes

Comparteix : compartiu històries amb els vostres amics usant Facebook, Twitter, WhatsApp, correu electrònic i més!


Indian Express és un dels llocs web més grans del diari anglès a l'Índia, amb un repertori en expansió i una presència en expansió ràpida.
Escriviu-nos i compartiu els vostres comentaris i suggeriments a appsupport@indianexpress.com
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,2
15.211 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Critical Bug Fixes
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
18 d’octubre de 2018
Mida
22M
Instal·lacions
500.000+
Versió actual
21
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Oferta per
The Indian Express Online
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.