Indian Express - Latest & Breaking News + ePaper

Contains Ads
Queres traducir a descrición ao galego (España) co Tradutor de Google?Volver traducir descrición ao inglés (Os Estados Unidos)

Get on-the-go access to breaking news, India news, live coverage, photos, videos and more. The Indian Express is your one-stop solution for news on the go.

Stay updated with Entertainment news, Tech news, Gadgets news, India news, Politics news, Sports news, Cricket news and Bollywood news.

Enjoy beautiful visual stories with Express Stream, a first of its kind in News Apps.
Get live news coverage on major events including sports, reviews, cricket and more.

Get News for you local cities that include Delhi News, Mumbai News, Kolkata News, Pune, Chandigarh News, Bangalore News, Chennai News, Hyderabad News, Ahemdabad News, Lucknow News, Ludhiana News, Srinagar News, Jammu News, Shimla News, Guwahati News, Bhubaneswar News, Goa News, Bhopal News and Patna News.


Our revamped home feed gives you instant access to the latest news with an aggregated news experience across your most loved topics. This leads to better content discovery and performance, and also enhances the overall user experience on the Indian Express app through a clean, seamless and ad-free interface.

The key features of the Indian Express App are -


Express Stream - Experience beautiful and appealing visual stories from across the world

Customise you home screen - Set your home screen to show the categories that matter to you the most

City news - Select you city and get stay updated with the local news from your city

Collated news experience - The new home screen gives you the best news across your favourite sections i.e Latest news, Opinions, Audio, Videos, Technology, Entertainment and Sports in India and across the globe

Dedicated Audio/Video and Photos section - Experience the best podcasts, videos and photos from our rich library

ePaper - Get instant access to our e-newspapers and magazines

Text-to-Speech - Listen to your favourite stories on the go using this feature

Offline Reading - Bookmark stories and read news in offline mode even without internet

Night Mode and Fonts - Toggle to the dark theme for reading articles to reduce the strain your eyes. Also, choose a font size that best suits you while reading

Swipe for Next - Swiping left & right from the article page gives you instant access to other stories for a seamlessly reading experience

Share - Share stories with your friends using Facebook, Twitter, WhatsApp, Email & more!


Indian Express is one of the largest english newspaper website in India, with an expanding repertoire and rapidly expanding presence.
Write to us & share your feedback & suggestions at appsupport@indianexpress.com
Obter acceso a novas noticias, noticias de India, cobertura en directo, fotos, videos e moito máis. O Indian Express é a túa única solución para noticias en calquera momento.

Mantéñase actualizado con noticias de entretemento, noticias de tecnoloxía, noticias de Gadgets, noticias de India, noticias de Política, noticias deportivas, noticias de Cricket e Bollywood.

Goza de fermosas historias visuales con Express Stream, unha das súas mellores novidades en News Apps.
Obter cobertura de noticias en vivo sobre eventos importantes, incluíndo deportes, comentarios, cricket e moito máis.

Recibe noticias para ti cidades locais que inclúen noticias de Delhi, noticias de Mumbai, noticias de Kolkata, Pune, noticias de Chandigarh, noticias de Bangalore, noticias de Chennai, noticias de Hyderabad, noticias de Ahemdabad, noticias de Lucknow, noticias de Ludhiana, noticias de Srinagar, noticias de Jammu, noticias de Shimla, guwahati. Noticias, noticias de Bhubaneswar, noticias de Goa, noticias de Bhopal e novas de Patna.


O noso feed home renovado dálle acceso instantáneo ás últimas novidades cunha experiencia de actualización agregada nos seus temas máis amados. Isto leva a un mellor descubrimento e rendemento de contido e tamén mellora a experiencia global do usuario na aplicación Indian Express a través dunha interface limpa, sen costura e libre de anuncios.

As funcións clave da aplicación Indian Express son -


Stream Express : experimenta historias visuais bonitas e atractivas de todo o mundo

Personaliza a túa pantalla de inicio : axusta a túa pantalla de inicio para mostrar as categorías que che importan máis

Noticias da cidade : selecciona a túa cidade e estás actualizada coas noticias locais da túa cidade

Experiencia de noticias combinadas : a nova pantalla de inicio ofrécelle as mellores novidades nas túas seccións favoritas. Últimas noticias, opinións, audio, vídeos, tecnoloxía, entretemento e deportes en India e en todo o mundo

Sección dedicada de audio / vídeo e fotos : experimenta os mellores podcasts, vídeos e fotos da nosa biblioteca rica

ePaper : obtén acceso instantáneo aos nosos xornais e revistas

Text-to-Speech : escoita as súas historias favoritas en calquera lugar usando esta función

Lectura sen conexión : marca historias e le as noticias en modo sen conexión incluso sen internet

Modo nocturno e fontes : cambia ao tema escuro para ler artigos para reducir a tensión dos ollos. Ademais, escolla o tamaño dunha fonte que mellor lle axuste ao ler

Desprazar cara a Seguinte - Pasar á esquerda e á dereita desde a páxina do artigo dálle acceso instantáneo a outras historias para unha experiencia de lectura perfecta

Comparte : comparte historias cos teus amigos usando Facebook, Twitter, WhatsApp, correo electrónico e máis!


Indian Express é un dos maiores sitios web de xornais en inglés na India, cun repertorio en expansión e unha presenza en expansión.
Escríbenos e comparte os teus comentarios e suxestións en appsupport@indianexpress.com
Máis información
4,2
15.352 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Novidades

Critical Bug Fixes
Máis información

Información adicional

Data de actualización
18 de outubro de 2018
Tamaño
22M
Instalacións
500,000+
Versión actual
21
Require Android
4.4 e versións posteriores
Valoración de contido
Permisos
Ofrecida por
The Indian Express Online
©2018 GoogleCondicións de servizo do sitioPrivacidadeProgramadoresArtistasAcerca de Google|Localización: Os Estados UnidosIdioma: galego
Ao comprar este artigo, realizas unha transacción con Google Payments e aceptas as Condicións de servizo e o Aviso de privacidade de Google Payments.