Aspen Bualuang Trade

หากต้องการแปลคำอธิบายเป็น ไทย โดยใช้ Google แปลภาษาแปลคำอธิบายกลับไปเป็น อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

Aspen Bualuang Trade คือ เครื่องมือวิเคราะห์หุ้นที่มีเทคโนโลยีและฟังก์ชันอันทันสมัย ผสมผสานด้วยการใช้งานของ Aspen Mobile กับนวัตกรรมการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ หรือ Algorithmic Order ของ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) "Bualuang iAlgo" ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาด ข้อมูลราคา กราฟเทคนิค และข่าวสารสำคัญ โดยทั้งหมดนี้ได้รับการจัดรูปแบบให้ง่ายต่อการอ่านและใช้งานบน Tablet พร้อมทั้งการทำรายการซื้อขาย...แบบเติมเต็มทุกกลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย

- Real-time ติดตามข้อมูลดัชนีตลาดหุ้นสำคัญรอบโลกและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหุ้นรายตัว พร้อมข้อมูลฟิวเจอร์ส อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดทั้งวัน
- News ครบถ้วนด้วยข้อมูลข่าวสาร จากสำนักข่าวชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบทวิเคราะห์ชั้นนำ
- Charting Tools หรือกราฟทางเทคนิคที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์แบบหลากหลายประเภท และการลากเส้นแนวโน้มที่ใช้งานได้จริงด้วยปลายนิ้ว
- Normal Order ส่งคำสั่งซื้อขายตามปกติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว
- Trailing Stop Order คำสั่งซื้อขายแบบยกระดับราคาอัตโนมัติ ตามภาวะตลาดแบบ Real-time
- Condition Stop Order ส่งคำสั่งซื้อขายต่อเมื่อภาวะตลาดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
- Bracket Order กำหนดราคาที่ต้องได้ได้ทั้งกรอบบนและกรอบล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
BLS Customer Service Tel: 0-2618-1111
Website: http://www.bualuang.co.th
Facebook: http://www.facebook.com/bualuangsec
Twitter: http://twitter.com/bualuangsec
YouTube: http://www.youtube.com/BualuangiChannel

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่างๆ หรือรายละเอียดอื่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Aspen Bualuang Trade is the “state-of-the-art” stock analysis tool "Aspen Mobile" and Trading Technology "Bualuang iAlgo" from Bualuang Securities Public Company Limited. You can access comprehensive news and information for your trading decision. Market Information, Quotes, Charts and News are presented in an easy-to-read and intuitive user interface formatted for your Tablet.

Features & Functions
- Real-time information update to provide you up-to-the-minute updates of Indices, prices for stocks, future contracts, warrants, derivative warrants, and stock indices from SET and TFEX.
- News and stock researches reported from over 30 news sources including domestic and international news agencies and several brokerage firms.
- Charting function with various ready-to-use technical studies and easy-to-operate, fingertips-controlled trend lines drawing tool.
- Normal Order, easily access to Buy or Sell stock with real time price. Place order more quickly
- Trailing Stop Order, helps users limit loss and lock profits with dynamic of real time price percentage or price spread.
- Condition Stop Order, pre-set automated buy or sell orders with trigger price conditionals.
- Bracket Order, pre-set set buy or sell with double trigger price conditionals (lower and upper price).

Should you have any inquiries, please do not hesitate to contact us.

BLS Customer Service Tel: 0-2618-1111
Website: http://www.bualuang.co.th
Facebook: http://www.facebook.com/bualuangsec
Twitter: http://twitter.com/bualuangsec
YouTube: http://www.youtube.com/BualuangiChannel
แอสเพนบัวหลวงคือการค้า เครื่องมือวิเคราะห์หุ้นที่มีเทคโนโลยีและฟังก์ชันอันทันสมัย ผสมผสานด้วยการใช้งานของแอสเพนมือถือ กับนวัตกรรมการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) "บัวหลวง iAlgo" ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาดข้อมูลราคากราฟเทคนิคและข่าวสารสำคัญ โดยทั้งหมดนี้ได้รับการจัดรูปแบบให้ง่ายต่อการอ่านและใช้งานบน แท็บเล็ต พร้อมทั้งการทำรายการซื้อขาย...แบบเติมเต็มทุกกลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย

- เรียลไทม์ ติดตามข้อมูลดัชนีตลาดหุ้นสำคัญรอบโลกและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหุ้นรายตัวพร้อมข้อมูลฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตลอดทั้งวัน
- ข่าวครบถ้วนด้วยข้อมูลข่าวสาร จากสำนักข่าวชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบทวิเคราะห์ชั้นนำ
- แผนภูมิเครื่องมือ หรือกราฟทางเทคนิคที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์แบบหลากหลายประเภท และการลากเส้นแนวโน้มที่ใช้งานได้จริงด้วยปลายนิ้ว
- สั่งซื้อปกติส่งคำสั่งซื้อขายตามปกติง่ายสะดวกรวดเร็ว
- หยุดการสั่งซื้อต่อท้าย คำสั่งซื้อขายแบบยกระดับราคาอัตโนมัติ ตามภาวะตลาดแบบเรียลไทม์
- สภาพหยุดการสั่งซื้อ ส่งคำสั่งซื้อขายต่อเมื่อภาวะตลาดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
- สั่งซื้อยึด กำหนดราคาที่ต้องได้ได้ทั้งกรอบบนและกรอบล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริการลูกค้าบัวหลวงโทร: 0-2618-1111
เว็บไซต์: http://www.bualuang.co.th
Facebook: http://www.facebook.com/bualuangsec
Twitter: http://twitter.com/bualuangsec
YouTube: http://www.youtube.com/BualuangiChannel

* บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่างๆ หรือรายละเอียดอื่นใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แอสเพนบัวหลวงค้าคือ "รัฐของศิลปะ" เครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้น "แอสเพนมือถือ" และเทคโนโลยีเทรดดิ้ง "บัวหลวง iAlgo" จาก บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด คุณสามารถเข้าถึงข่าวที่ครอบคลุมและข้อมูลสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย ข้อมูลการตลาด, คำคม, ชาร์ตและข่าวที่นำเสนอในส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ง่ายต่อการอ่านและใช้งานง่ายรูปแบบสำหรับแท็บเล็ตของคุณ

คุณสมบัติและฟังก์ชั่น
- อัพเดตข้อมูลเรียลไทม์เพื่อให้คุณ up-to-นาทีปรับปรุงดัชนีราคาหุ้น, สัญญาในอนาคตใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และดัชนีหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์
- ข่าวหุ้นและรายงานการวิจัยจากกว่า 30 แหล่งข่าวรวมทั้งสำนักข่าวในประเทศและระหว่างประเทศและ บริษัท นายหน้าหลาย
- ฟังก์ชั่นที่มีแผนภูมิพร้อมต่อการใช้งานที่แตกต่างกันการศึกษาทางด้านเทคนิคและง่ายต่อการใช้งานเพียงปลายนิ้วสัมผัสที่ควบคุมเส้นแนวโน้มเครื่องมือวาดภาพ
- สั่งซื้อปกติสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่จะซื้อหรือขายหุ้นที่มีราคาเรียลไทม์ สั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- หยุดการสั่งซื้อต่อท้ายจะช่วยให้ผู้ใช้ จำกัด การสูญเสียและผลกำไรที่มีการล็อคแบบไดนามิกของร้อยละราคาเรียลไทม์หรือราคาการแพร่กระจาย
- เงื่อนไขการสั่งซื้อหยุดชุดก่อนอัตโนมัติซื้อหรือขายคำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขราคาไก
- สั่งซื้อยึดชุดก่อนตั้งซื้อหรือขายกับราคาไกสองเงื่อนไข (ราคาบนและล่าง)

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

บริการลูกค้าบัวหลวงโทร: 0-2618-1111
เว็บไซต์: http://www.bualuang.co.th
Facebook: http://www.facebook.com/bualuangsec
Twitter: http://twitter.com/bualuangsec
YouTube: http://www.youtube.com/BualuangiChannel
อ่านเพิ่มเติม
ยุบ
4.0
146 ทั้งหมด
5
4
3
2
1
กำลังโหลด...

มีอะไรใหม่

Fixed bugs
อ่านเพิ่มเติม
ยุบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ
6 ธันวาคม 2561
ขนาด
22M
การติดตั้ง
10,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน
1.37.22.0
เวอร์ชัน Android ที่กำหนด
4.4 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา
ให้บริการโดย
ThaiQuest Limited
©2018 Googleข้อกำหนดในการให้บริการของไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ศิลปินเกี่ยวกับ Google|สถานที่: สหรัฐอเมริกาภาษา: ไทย
การซื้อรายการนี้หมายความว่าคุณกำลังทำธุรกรรมกับ Google Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments