שלחן ערוך המקוצר

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

הספרים כוללים הלכות פסוקות בעניינים הנחוצים בזמנינו לכל אדם הלכה ולמעשה ומנהגי כל קהילות קודש תימן יע"א, בלדי ושאמי, שמונה כרכים.

יש ספרים ויש ספרים. יש ספרים המיועדים להוגים ולמעיינים בהיכלי הישיבות, שיהודי מן השורה אינו מסוגל לרדת לעומקם. יש ספרים המיועדים מראש לקהל הרחב, ובני התורה אינם מעיינים בהם. אך יש ספרים ייחודיים שזכו והפכו לנחלת הכלל, כאלו הם ספרי "שלחן ערוך המקוצר".

> ספר אור ההלכה

אצטט כאן מדברי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בשבח ספר אור ההלכה שיצ"ל במהדורא חדשה בשיעורו השבועי מוצש"ק ראה ה'תשע"ב:
יש לנו כאן את הספר אור ההלכה מהדורא שניה, שיצא לאור ברוך ה' ע"י הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א, ואכן יש בזה כפליים תושיה. דהיינו, הוא הוסיף כהנה וכהנה על מה שהיה במהדורא הקודמת, גם מבחינת העניינים של חיזוק מנהגינו בארצינו, דברים המחזקים את מנהג קהילות תימן בארץ ישראל והקשור בכך, גם את כל המנהגים לפי סדר משנה ברורה, וגם טוב מראה עיניים, דהיינו יש בסוף הספר תמונות על כל הפרטים שבשו"ע אורח חיים. חלק יורה דעה זהו החלק השני, אבל פה בחלק זה הוא הוסיף ממש הרבה דברים.

תדעו לכם, הוא השקיע פה ממש המון. כי עברו על זה רבים, גם אני בעצמי עברתי על הספר, ולא ויתרתי לו אפילו על קוצו של יו"ד. הוא השקיע והפסיד פה הרבה כסף, אמרתי לו שאלו דברים שמנציחים לדורות, וכל דבר קטן חייב להיות מדוייק. והוא שינה עוד פעם ועוד פעם, החליף תמונה ושוב תמונה, פעם ועוד פעם, עד שברוך ה' יצא דבר מתוקן. הוא ממש לא חס על כספו, בכדי שיצא דבר שאכן יהיה ניתן ללמוד ממנו, גם מבחינת הדברים הכתובים וגם מבחינת הציורים. הדיוק פה הוא בכל דבר ודבר, והספר ממש מנופה בשלש עשרה נפה.

ספר אור ההלכה הוא חשוב מאד, זהו ספר שיכול להועיל ממש. בפרט בדור הזה, שאין לו כ"כ את המסורת, דור זה לא כ"כ ראה את הדור שעבר, אבל לפחות נתן לנו הקב"ה תמורת זאת את התמונות, וזהו דבר שיכול לבוא במקום, מתוך הספר יראו וכן יעשו. ע"כ.

> מכשירים של־ימינו
בשנים האחרונות רבו סוגי המכשירים הממוחשבים, הנמצאים בכל מקום, מה שגרם שפותחו הרבה סוגי אפליקציות עבור שומר תורה ומצוות, ואף ספרי הלכות ישנם לרוב. האפליקציות הם בעיקר לבני שאר ק"ק לספרדים ואשכנזים, וכאן באה דרישה מהציבור ק"ק תימני לפתח אפליקציה לספר שולחן ערוך המקוצר, אשר השימוש בו נחוץ מאוד להם מידי יום יום.

> מטרת פיתוח האפליקציה
לאלו שכבר ישנם בידם את המכשירים הסלולריים וזקוקים לעיין מתוכו. ואין בזה בכדי לתת גושפנקא לסוגי מכשירים אלו, אשר גדולי עולם יצאו נגד החזקתם, פרט לאלו שקבלו היתר מיוחד מרבותיהם. על כן קיבלנו את רשותם האדיבה של־מכון "פעולת צדיק" על מנת לזכות את הרבים, וברוכים יהיו.

> מעלות האפליקציה
- כולל את כל שמונת הכרכים שיצאו עד כה שנת ה'תשע"ג, כולל אפשרות חיפוש.
- ההלכות מופיעות לפי סדר החלקים הכרכים והסימנים.
- הספר ערוך בעימוד מיוחד הזהה לספר המודפס בכתב גדול וקריא, וכמו־כן מותאם למכשירים הסלולריים השונים, עם אפשרות להגדלה והקטנה.
- אותיות המופיעות בקטן, הינם הפנייה לציונים וההערות "עיני יצחק" אשר מופיעים בספר המודפס.
- ניתן לדילוג מהיר לסימן הבא או הקודם.
- בעמוד הראשי מופיע כפתור "תפילה" הכולל את נוסח התפילה לפני הלימוד ואחריו.
- הספר מוצג במכשיר ללא חיבור לרשת המקוונת.

שים לב! נתק את המכשיר משיחות וצלצולים באמצע הלימוד והתפילה, וכן בזמן השהות בבית הכנסת

זכור! עיון בספר המודפס תועלתו גדולה מאוד וממולצת ביותר! ובמיוחד שהערות וציונים הנקראים בשם "עיני יצחק", לא הובאו כאן באפליקציה, על כן עיון בגוף הספר יביא הרבה תועלת.

שפע ברכות! יחולו על העוזרים והתומכים בפעולותינו להפצת מסורת חכמי תימן.

לומד יקר! באם תמצא טעות נא שלח אלינו. נשמח לשמוע הערות בונות.

בברכה
העורך והמו"ל הצב"י מאיר ליאור לוי (שעתאל) יצ"ו
© כל הזכיות האפליקציה שמורות לארגון "אור ההלכה" להפצת מסורת חכמי תימן
ניתן לרכוש אצלינו ספר "אור ההלכה".
טלפון: 02-6420535 דוא"ל: meirliorlevi@gmail.com
Updated on
Feb 13, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- תיקונים קטנים באודות
- תפילה לפני הלימוד ואחריו