Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

BS Pay to nie tylko prosty instrument płatniczy. Aplikacja została wzbogacona o szereg funkcjonalności, znacząco ułatwiających życie posiadaczowi kart i usług bankowych oraz zwiększających bezpieczeństwo posługiwania się tym narzędziem.

Aplikacja umożliwia:
1. Aktywacja usługi BLIK.
2. Zarządzanie usługą BLIK w zakresie powiązania usługi ze wskazanym rachunkiem bankowym, z możliwością jego zmiany, prezentacja stanu dostępnych środków na rachunku oraz limitów usługi, dostęp do historii transakcji oraz blokowanie i odblokowywanie usługi.
2. Dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie mobilnej karty płatniczej z portfela.
3. Uwierzytelnienie w portfelu GPay odbywa się w bezpieczny sposób, niezauważalny dla użytkownika.
4. Aktywację karty płatniczej – bez konieczności kontaktowania się z infolinią banku.
5. Czasowe zablokowanie karty płatniczej – funkcja przydatna w sytuacji, kiedy zauważysz, że nie masz swojej karty płatniczej ale nie jesteś przekonany, że trwale ją utraciłeś. Po odnalezieniu karty nie musisz odbierać nowego plastiku – wystarczy że ją odblokujesz za pośrednictwem BS Pay. Czasowa blokada obejmuje transakcje wykonywane kartą płatniczą jak również telefonem.
6. Zablokowanie karty płatniczej – natychmiastowa i nieodwracalna blokada płatności kartą oraz jej odpowiednikiem w postaci tokena do płatności mobilnych w sytuacji np. zgubienia lub kradzieży karty.
7. Zmianę kodu PIN karty.
8. Włączenie/Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie – funkcja zwiększając aspekt bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy nie zamierzają w najbliższym okresie korzystać z płatności zbliżeniowych kartą. W dowolnym momencie, za pośrednictwem BS Pay istnieje możliwość przywrócenia opcji płatności zbliżeniowych. Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie nie spowoduje zablokowania możliwości korzystania z płatności mobilnych.
9. Zarządzanie limitami karty – zarządzaj wartością dziennych limitów transakcyjnych bezgotówkowych, gotówkowych oraz internetowych.
10. Prezentację historii (wydatków) transakcji kartowych – debetowych oraz kredytowych do 3 miesięcy wstecz.
11. Prezentację autoryzacji kartowych.
12. Graficzną analizę transakcji kartowych (prezentowanie obciążeń na karcie z 3 miesięcy wstecz) w podziale na transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.
13. Wyszukiwanie bankomatów wraz z opcją nawigacji.
14. Potwierdzanie zamian m.in. odciskiem palca (jeśli urządzenie spełnia wymagania) oraz domyślnie wzorem lub cyfrowym kodem dostępu.
15. Prezentację stanu dostępnych środków na karcie debetowej lub kredytowej.

Proces uruchomienia aplikacji jest szybki i prosty:
1. Ściągnij i zainstaluj aplikację BS Pay na telefonie – wymagany telefon z systemem Android 4.4 lub wyższy. W celu wykonywania płatności mobilnych urządzenie musi posiadać technologię NFC.
2. Wprowadź w telefonie kod aktywacyjny wygenerowany na portalu www.kartosfera.pl
3. Utwórz własny kod dostępu i zaloguj się do aplikacji.
4. Wybierz przycisk Dodaj do GPay znajdujący się pod wizerunkiem karty, którą chcesz dodać do płatności mobilnych. Na etapie dodawania karty do płatności mobilnych zaakceptuj Regulaminu korzystania z kart Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w ramach Google Pay jak również zgody formalne i warunki korzystania z usługi przedstawione podczas dodawania karty do Google Pay.
5. W trakcie dodawania karty do płatności mobilnych aplikacja może poprosić o zmianę ustawień systemu Android dla płatności NFC, w sekcji "Dotknij i zapłać" na Google Pay.
7. Gotowe! Korzystaj i ciesz się z płatności mobilnych oraz pozostałych możliwości jakie daje Ci aplikacja BS Pay.
BS Pay is not only a simple payment instrument. The application has been enriched with a number of functionalities, significantly simplifying the life of the cardholder and banking services and increasing the security of using this tool.

The application allows:
1. Activation of the BLIK service.
2. Management of the BLIK service in the scope of linking the service to the indicated bank account, with the possibility of changing it, presenting the balance of available funds on the account and service limits, access to transaction history as well as blocking and unblocking the service.
2. Adding, modifying and removing a mobile payment card from the wallet.
3. Authentication in the GPay wallet takes place in a secure manner, imperceptible to the user.
4. Activating the payment card - without having to contact the bank's hotline.
5. Temporary blocking of a payment card - a useful feature if you notice that you do not have your payment card but you are not convinced that you have permanently lost it. Once you find the card, you don't have to collect new plastic - all you have to do is unlock it via BS Pay. The temporary blockade covers transactions made by payment card as well as by phone.
6. Blocking a payment card - immediate and irreversible blocking of card payments and their equivalent in the form of a token for mobile payments in the event of e.g. loss or theft of the card.
7. Change the card PIN.
8. Enabling / disabling contactless payments on the card - this function increases the security aspect for users who are not going to use contactless card payments in the near future. You can restore contactless payment options at any time via BS Pay. Disabling contactless payments on the card will not block the use of mobile payments.
9. Manage card limits - manage the value of daily non-cash transaction limits, cash and online.
10. Presentation of the history (expenses) of card transactions - debit and credit up to 3 months back.
11. Presentation of card authorizations.
12. Graphic analysis of card transactions (presentation of charges on the card from 3 months back) broken down into cash and non-cash transactions.
13. ATM search with navigation option.
14. Confirmation of changes, among others fingerprint (if the device meets the requirements) and by default the pattern or digital access code.
15. Presentation of the balance of funds available on a debit or credit card.

The application launch process is quick and simple:
1. Download and install the BS Pay application on your phone - a phone with Android 4.4 or higher is required. In order to make mobile payments, the device must have NFC technology.
2. Enter the activation code generated on the portal www.kartosfera.pl in your phone
3. Create your own access code and log in to the application.
4. Select the Add to GPay button under the image of the card you want to add to mobile payments. At the stage of adding the card to mobile payments, accept the Regulations for using the cards of Bank Polska Spółdzielczości S.A. as part of Google Pay as well as formal consents and terms of service presented when adding the card to Google Pay.
5. When adding the card to mobile payments, the application may ask you to change Android settings for NFC payments in the "Tap and pay" section on Google Pay.
7. Done! Use and enjoy mobile payments and other possibilities offered by the BS Pay application.
Read more
Collapse
3.5
91 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Poprawki błędów.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 20, 2020
Size
9.7M
Installs
10,000+
Current Version
0.53
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
IT CARD Centrum Technologii Płatniczych SA
Developer
ul. Jutrzenki 139 02-231 Warszawa
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.