Min Jegerdokumentasjon

50K+
Downloads
Content rating
Mature 17+
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Denne appen benyttes til å dokumentere gyldig jegeravgiftskort, avlagt storviltprøve og personlig lisens for lisensjegere under jakt, felling og fangst. Disse opplysningene lastes ned fra jegerens Min jegerside hos Jegerregisteret gjennom sikker pålogging via ID-porten.

I tillegg skal appen brukes på skytebanen ved gjennomføring av årlig skyteprøve for storviltjegere for å innhente kvittering på gjennomførte obligatoriske skudd og avlagt prøve. Kvittering vil også lastes opp til jegerens Min jegerside hos Jegerregisteret når appen har dekning.
Updated on
Mar 14, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- Tydeligere varsel om når sesjon er utgått.
- Bedre synlighet for registreringer som ikke er sendt til jegerregisteret.
- Forbedret skanning av qr-koder.
- Diverse oppdateringer og feilrettinger.