500K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

เรื่องเงินจบไว ไว้ใจแคชจอย (Kashjoy)
Kashjoy Mobile Application ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยแอปพลิเคชั่นแคชจอย ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการ เพื่อตรวจสอบวงเงินคงเหลือ, ยอดที่ต้องชำระ, ข่าวสารและโปรโมชั่นสำหรับผู้สนใจสมัครสินเชื่อแคชจอย โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และสามารถเข้าใช้งานด้วยรหัส PIN 6 หลักเพื่อใช้งานครั้งต่อไปได้ทันทีแอปพลิเคชั่นนี้ถูกพัฒนาโดย บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
คุณสมบัติ
- สมัครสินเชื่อออนไลน์ กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัคร รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- ตรวจสอบยอดคงค้าง, ยอดที่ต้องชำระ และวันครบกำหนดชำระเงิน
- ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ/วงเงินคงเหลือ
- ตรวจสอบประวัติการรับชำระย้อนหลัง 6 เดือน
- การชำระเงินผ่าน QR Code
- ข่าวสารแคชจอย/โปรโมชั่น
วงเงินกู้ อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

เงื่อนไขสินเชื่อ
สินเชื่อหนุมเวียนแคชจอย (Revolving loan)
1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (เทียบเท่า 2.08% ต่อเดือน)
2. ระยะเวลาผ่อนชำระต่ำสุด 3 เดือน – สุงสุด 60 เดือน
3. ชำระขั้นต่ำรายเดือน 2.5% ของยอดเงินต้นคงค้าง หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
4. อากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05% จากวงเงินอนุมัติแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเช็คเครดิตบูโร ไม่เกิน 12 บาท (เรียกเก็บตามจริง)
6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามกรณีชำระล้าช้า ไม่เกิน 100 บาทต่อรอบบัญชี
สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย (Personal loan)
1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (เทียบเท่า 2.08% ต่อเดือน)
2. ระยะเวลาผ่อนชำระต่ำสุด 3 เดือน – สุงสุด 60 เดือน
3. ผ่อนเป็นงวดรายเดือน
4. อากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05% จากวงเงินอนุมัติแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเช็คเครดิตบูโร ไม่เกิน 12 บาท (เรียกเก็บตามจริง)
6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามกรณีชำระล้าช้า ไม่เกิน 100 บาทต่อรอบบัญชี
7. ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย
หากได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อและทำสัญญาในวันที่ 1 ก.พ. 65
- วงเงินอนุมัติ = 10,000 บาท
- จำนวนเงินที่ได้รับ 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
- ระยะเวลาผ่อนชำระ = 12 เดือน
- อากรแสตมป์ = 5 บาท (10,000*0.05%) เรียกเก็บพร้อมงวดแรก
- ค่าธรรมเนียมเช็คเครดิตบูโร = 12 บาท เรียกเก็บพร้อมงวดแรก
- ชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน
ดังนั้น
- 1/3/2022 ยอดชำระ 1,928 (ค่าอากรแสตมป์ = 5 บาท, ค่าเช็คเครดิตบูโร = 12 บาท เงินต้น = 1,722.51 บาท ,ดอกเบี้ยสะสม 10 วัน=10,000.00*25%*10/365 = 68.49 บาท) เงินต้นคงค้าง= 8,277.49 บาท
- 1/4/2022 ยอดชำระ 1,791 (เงินต้น = 1,632.26 บาท ,ดอกเบี้ยสะสม 28 วัน=8,277.49*25%*28/365 = 158.74 บาท) เงินต้นคงค้าง= 6,645.23 บาท
- 1/5/2022 ยอดชำระ 1,791 (เงินต้น = 1,649.91 บาท ,ดอกเบี้ยสะสม 31 วัน= 6,645.23*25%*31/365 = 141.09 บาท) เงินต้นคงค้าง= 4,995.32 บาท
- 1/6/2022 ยอดชำระ 1,791 (เงินต้น = 1,688.36 บาท ,ดอกเบี้ยสะสม 30 วัน= 4,995.32*25%*30/365 = 102.64 บาท) เงินต้นคงค้าง= 3,306.96 บาท
- 1/7/2022 ยอดชำระ 1,791 (เงินต้น = 1,720.79 บาท ,ดอกเบี้ยสะสม 31 วัน=3,306.96 *25%*31/365 = 70.21 บาท) เงินต้นคงค้าง= 1,586.17 บาท
- 1/8/2022 ยอดชำระ 1,618.76 (เงินต้น = 1,586.17 บาท ,ดอกเบี้ยสะสม 30 วัน=5,964.72*25%*30/365= 32.59 บาท) เงินต้นคงค้าง= 0 บาท

*ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด 10,573.76 บาท เป็นดอกเบี้ย 573.76 บาท จากเงินต้น 10,000 บาท ด้วยอัดราดอกเบี้ย (APR) 25% ต่อปี
**มาตรฐานสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อให้แอปพลิเคชั่นแคชจอย มีประสิทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้น คุณสามารถแนะนำบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ ได้ที่ Call Center 1258 หรือ Line id: @kashjoyofficial

ติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่
Website: http://www.kbjcapital.co.th
ที่อยู่: บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จํากัด
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

KB J Capital Co., Ltd. (Formerly J Fintech Co., Ltd.)
อัปเดตเมื่อ
22 เม.ย. 2567

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการแชร์ข้อมูล
แอปนี้อาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ เหล่านี้
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อีก 2 ประเภท
ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง
คุณขอให้ลบข้อมูลได้