Kết nối cung cầu nông sản an t

1 N+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

nông sản an toàn, mua bán nông sản, kết nối cung cầu nông sản, sàn nông sản, nông sản sạch
Lần cập nhật gần đây nhất
19 thg 7, 2020

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin

Tính năng mới

Tách tỉnh/ huyện / xã trong thông tin người dùng