បណ្ណាល័យធម៌

Contains ads
4.6
200 reviews
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Khmer Dhamma Library has collected over 6000 books. all books are resource of 5000-years.org
Updated on
Nov 9, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Version ថ្មីនេះទើបបានកែសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗ ។ កម្មវិធី "បណ្ណាល័យធម៌" របស់៥០០០ឆ្នាំ មានប្រជុំសៀវភៅជាច្រើនពាន់ក្បាល សម្រាប់លោកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ។ លោកអ្នកអាចចុចបញ្វូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងពេលឥឡូវនេះ ។