Side Effects Guide

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

This Side Effects Guide can be used to check the compatibility of pesticides (agents) on the most important beneficial organisms that are used in agriculture and horticulture, for biological crop protection and natural pollination.

Beneficial organisms like insects, predatory mites, parasites. Bumblebees that are used for greenhouse and outdoor pollination.


The most important beneficials are:
Adalia bipunctata
Amblydromalus limonicus
Amblyseius californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Anagyrus pseudococci
Aphelinus abdominalis
Aphidius colemani
Aphidius ervi
Aphidius matricariae
Aphidoletes aphidimyza
Chrysoperla carnea
Cryptolaemus montrouzieri
Delphastus catalinae
Diglyphus isaea
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Feltiella acarisuga
Gaeolaelaps aculeifer
Heterorhabditis bacteriophora
Hypoaspis aculeifer
Hypoaspis miles
Lecanicillium lecanii
Lecanicillium muscarium
Macrocheles robustulus
Macrolophus pygmeus
Muscidifurax raptor
Neoseiulus californicus
Neoseiulus cucumeris
Nesidiocorus tenuis
Ophyra aenescens
Orius insidiosus
Orius laevigatus
Orius strigicollis
Phytoseiulus persimilis
Sitobion avenae
Steinernema carpocapsae
Steinernema feltiae
Stratiolaelaps scimitus
Trichoderma harzianum T-22
Typhlodromalus limonicus
Ten przewodnik po efektach ubocznych może być użyty do sprawdzenia zgodności pestycydów (czynników) z najważniejszymi pożytecznymi organizmami, które są używane w rolnictwie i ogrodnictwie, do biologicznej ochrony upraw i naturalnego zapylania.

Korzystne organizmy, takie jak owady, drapieżne roztocza, pasożyty. Trzmiele wykorzystywane do zapylania gazów cieplarnianych i na zewnątrz.


Najważniejsze korzyści to:
Adalia bipunctata
Amblydromalus limonicus
Amblyseius californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Anagyrus pseudococci
Aphelinus abdominalis
Aphidius colemani
Aphidius ervi
Aphidius matricariae
Aphidoletes aphidimyza
Chrysoperla carnea
Cryptolaemus montrouzieri
Delphastus catalinae
Diglyphus isaea
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Feltiella acarisuga
Gaeolaelaps aculeifer
Heterorhabditis bacteriophora
Hypoaspis aculeifer
Hypoaspis mil
Lecanicillium lecanii
Lecanicillium muscarium
Macrocheles robustulus
Macrolophus pygmeus
Raptor Muscidifurax
Neoseiulus californicus
Neoseiulus cucumeris
Nesidiocorus tenuis
Ophyra aenescens
Orius insidiosus
Orius laevigatus
Orius strigicollis
Phytoseiulus persimilis
Sitobion avenae
Steinernema carpocapsae
Steinernema feltiae
Stratiolaelaps scimitus
Trichoderma harzianum T-22
Typhlodromalus limonicus
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 49
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

Update app for android 7
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
13 listopada 2017
Rozmiar
3,0M
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
1.0.10
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Koppert Biological Systems
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.