Side Effects Guide

10 tys.+
Pobrane
Ocena treści
Dla wszystkich
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu

Informacje o aplikacji

Ten przewodnik po efektach ubocznych może być użyty do sprawdzenia zgodności pestycydów (czynników) z najważniejszymi pożytecznymi organizmami, które są używane w rolnictwie i ogrodnictwie, do biologicznej ochrony upraw i naturalnego zapylania.

Korzystne organizmy, takie jak owady, drapieżne roztocza, pasożyty. Trzmiele wykorzystywane do zapylania gazów cieplarnianych i na zewnątrz.


Najważniejsze korzyści to:
Adalia bipunctata
Amblydromalus limonicus
Amblyseius californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Anagyrus pseudococci
Aphelinus abdominalis
Aphidius colemani
Aphidius ervi
Aphidius matricariae
Aphidoletes aphidimyza
Chrysoperla carnea
Cryptolaemus montrouzieri
Delphastus catalinae
Diglyphus isaea
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Feltiella acarisuga
Gaeolaelaps aculeifer
Heterorhabditis bacteriophora
Hypoaspis aculeifer
Hypoaspis mil
Lecanicillium lecanii
Lecanicillium muscarium
Macrocheles robustulus
Macrolophus pygmeus
Raptor Muscidifurax
Neoseiulus californicus
Neoseiulus cucumeris
Nesidiocorus tenuis
Ophyra aenescens
Orius insidiosus
Orius laevigatus
Orius strigicollis
Phytoseiulus persimilis
Sitobion avenae
Steinernema carpocapsae
Steinernema feltiae
Stratiolaelaps scimitus
Trichoderma harzianum T-22
Typhlodromalus limonicus
Ostatnia aktualizacja
16 sie 2023

Bezpieczeństwo danych

Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Sposoby zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od użycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.
Ta aplikacja może udostępniać innym firmom te rodzaje danych
Aktywność w aplikacjach
Ta aplikacja może zbierać te rodzaje danych
Aktywność w aplikacjach
Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania

Co nowego

- Resolve version iteration issues
- Update touch icon