hearme - Quản trị trải nghiệm khách hàng

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

hearme là giải pháp gửi ý kiến phản hồi, đo lường sự hài lòng của khách hàng; được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: chuỗi cửa hàng, dịch vụ hành chính công, nhà máy, dịch vụ y tế, khách sạn… Đây là công giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững, tăng doanh thu và giảm chi phí bán hàng thông qua việc tập trung làm khách hàng hài lòng hơn; khách hàng trung thành với doanh nghiệp và trở thành đội ngũ marketing khổng lồ cho chính doanh nghiệp.

Lợi ích: Sử dụng hearme có thể giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu 118% lần, giảm chi phí bán hàng ở mức thấp nhất.

Đối với khách hàng
- Có thêm kênh để phán ánh chất lượng dịch vụ, sản phẩm
- Tiếng nói của khách hàng được lắng nghe
- Khách hàng được tôn trọng

Đối với doanh nghiệp
- Đảm bảo 100% khả năng thấu hiểu suy nghĩ của khách hàng ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
- Thấu hiểu thị trường từ các phân tích dữ liệu phản hồi
- Kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Mang lại cơ hội thành công trên thị trường

Quan hệ khách hàng – doanh nghiệp
- Tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng hơn thế
- Sớm thấu hiểu và giải quyết sự cố một cách dễ dàng

Hoạt động thế nào:
- Khác hàng gửi phản hồi: Thông qua thiết bị đầu cuối, khách hàng dễ dàng gửi tin phản hồi vào hệ thống
Hệ thống hearme thu nhận lưu trữ tin phản hồi, và phân tích dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt ý nghĩa thông tin
- Thông qua hệ thống quản trị, doanh nghiệp sẽ nhận báo cáo kịp thời và chính xác đến đúng người chịu trách nhiệm, mọi lúc, mọi nơi

Tính năng:
- Linh hoạt tạo mọi dạng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
- Hiển thị câu hỏi dạng ảnh hoặc văn bản
- Thể hiện nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trên màn hình khảo sát
- Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết, có khả năng áp dụng cho doanh nghiệp có qui mô lớn
- Cập nhật trạng thái và ghi chú cho phản hồi
- Cá biệt hóa lời cám ơn
- Khả năng phân tích, tạo báo cáo với các công cụ lọc dữ liệu linh hoạt
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng:
o CSAT: đại diện cho mức độ hài lòng của khách hàng
o NPS: đại diện cho mức độ lan tỏa của sản phẩm, thương hiệu
o CES: đại diện cho chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
o FLX: cho phép cấu hình linh hoạt số mức đánh giá

- Đưa ra các chương trình thưởng điểm cho khách hàng hoàn thành việc gửi phản hồi – mục đích để khuyến khích khách hàng gửi phản hồi về doanh nghiệp
- Cài đặt logo riêng biệt của doanh nghiệp trên thiết bị đầu cuối
- Thiết lập không giới hạn câu hỏi phụ cho câu hỏi đánh giá chính
- Cập nhật thông tin quản trị cho các phản hồi
- Quản lý việc thưởng điểm cho khách hàng.
- Các phân tích dữ liệu đa dạng
- Hiển thị barcode để thiết bị đăng nhập
- Quản lý module phản hồi, bộ sưu tập
- Quản lý bộ sưu tập hình ảnh
- Điều khiển thiết bị gửi phản hồi hearme: đăng xuất, đóng ứng dụng, kiểm tra trạng thái kết nối
- Xác thực email, phục hồi mật khẩu
- Hiển thị tên và thông tin liên lạc của người gửi phản hồi
Updated on
Dec 25, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

- Nâng cấp hệ thống báo cáo
- Ngôn ngữ mặc định theo vị trí thiết bị
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Cấu hình tắt màn hình giới thiệu trên kênh khảo sát online
- Đăng nhập bằng mã QRCode
- Tạo loại khảo sát File đính kèm
- Cấu hình màu chính thiết bị
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu
- Cho phép đảo thứ tự đánh giá FLX
- Thuộc tính khảo sát: không bắt buộc trả lời
- Cấu hình theme cho khảo sát
- Cấu hình trang tin công khai cho doanh nghiệp