LifePage Career Talks

За тийнейджъри
1 008
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it if you have not even been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in the Career.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer three personalized Career Advisory services:

Career Discussion on phone with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Career Meeting with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/meet.php

Career Plan – a 7 day personalized program in which a LifePage Career Advisor will work with you for 2 days everyday on phone to document which Career is best for you, how will you get in and how will you excel in it: http://lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
Вашата кариера е най-важното решение на вашия живот и ако не сте 100% сигурни за вашата кариера след това сте намерили правилното приложение.

-----------------------

LifePage е най-развитата платформа за информиране на кариерата в света. С помощта на LifePage можете да вземете решение за кариера в три стъпки:

[Стъпка 1] Научете: Реални специалисти. Честни мнения

Конвенционалното кариерно ориентиране работи върху модел за консултиране. Когато съветникът или панелът предоставя информация за различни кариери. Тъй като информацията е второстепенна, този модел е остарял в днешния свят, управляван от Google.

С помощта на LifePage научавате за закон от истински адвокат. Това е основна информация, идваща от устата на коня. Може ли някой да опише полицията по-добре от истински полицай? Какво още? Нямаме един, а няколко полицаи на LifePage.

[Стъпка 2] Оценка: Самооценки, основаващи се на осведоменост

Съветници и психометрични тестове изглеждат във вас, за да намерят вашите интереси. Но как могат да го открият, ако изобщо не сте били изложени на най-доброто за вас?

Използвайки LifePage, кажете ни колко ви харесва това, което сте разбрали за кариера. Нашият алгоритъм изчислява Индекс на мечтите, който показва вашия шанс за успех в кариерата.

[Стъпка 3] Оценявайте: Моят живот ... Моята кариера ... Моето решение

Хората наоколо ви пожелават добре и ако не поемете контрол над собствения си живот, те в крайна сметка ще вземат решения за кариера за вас.

С помощта на LifePage можете да поемете контрол. Просто погледнете добре Вашия индекс на мечтите и вие сами ще знаете какво е добро за вас.

-----------------------

За да започнете да използвате LifePage

1) Изтеглете приложението

2) Регистрирайте акаунта си LifePage с (име, наименование, организация, имейл, мобилен номер и ПИН)

3) Активирайте акаунта си в LifePage (като кликнете върху връзката, изпратена до вас след стъпка 2)

4) Влезте с мобилния си номер и PIN

Забележка: Ако сте на WhatsApp с вашия регистриран номер, ще ви изпратим послание за добре дошли. Ако имате нужда от помощ, можете да ни попитате там.

-----------------------

В допълнение към приложението LifePage Career Talks App предлагаме три персонализирани услуги за кариерно консултиране:

Кариерна дискусия по телефона със съветник по кариера на LifePage: http://lifepage.in/discuss.php

Среща на кариера със съветник по кариера на LifePage: http://lifepage.in/meet.php

План за кариера - 7-дневна персонализирана програма, в която LifePage Career Advisor ще работи с вас за 2 дни всеки ден по телефона, за да документира каква Кариера е най-подходяща за Вас, как ще получите и как ще превъзхождате в нея: http: // lifepage.in/plan.php

-----------------------

Очакваме с нетърпение да Ви помогнем с най-важното решение на вашия живот.

Запомни: Моят живот ... Моята кариера ... Моето решение

Най-добри пожелания,

Екип на LifePage
team@lifepage.in
Прочетете повече
Свиване
4,8
Общо 1 008
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

1. Bug fixes.
2. Smoother registration process.
3. Removed need for contacts permission.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
19 февруари 2019 г.
Размер
12M
Инсталирания
100 000+
Текуща версия
3.0002
Изисква Android
4.2 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За тийнейджъри
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители
Предлага се от
LifePage
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.