LifePage Career Talks

1.008
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it if you have not even been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in the Career.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer three personalized Career Advisory services:

Career Discussion on phone with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Career Meeting with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/meet.php

Career Plan – a 7 day personalized program in which a LifePage Career Advisor will work with you for 2 days everyday on phone to document which Career is best for you, how will you get in and how will you excel in it: http://lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
La vostra professió és la decisió més important de la vostra vida i, si no esteu al 100% segur de les vostres activitats professionals, heu trobat l'aplicació correcta.

-----------------------

LifePage és la plataforma de conscienciació professional més evolucionada del món. Usant, LifePage, podeu arribar a una decisió professional en tres passos:

[Pas 1] Coneix: Professionals reals. Opinions honestes

La guia professional de la convenció funciona en un model d'assessorament. En aquest cas, un conseller o un panell proporciona informació sobre diverses carreres professionals. Atès que la informació és secundària, aquest model està obsolet en el món actualment dirigit per Google.

Amb LifePage, vostè aprèn sobre la llei d'un veritable advocat. Aquesta és la informació principal que prové de la boca del cavall. Pot algú descriure Policing millor que un veritable oficial de policia? Què hi ha més? No tenim més que diversos policies a LifePage.

[Pas 2] Avaluar: Autoavaluacions basades en la consciència

Els consellers i les proves psicomètriques busquen dins de tu per trobar els vostres interessos. Però, com poden descobrir-lo si no heu estat fins i tot exposats al que us serà millor?

Usant LifePage, ens dius quant t'agrada el que has entès sobre una carrera professional. El nostre algorisme calcula un índex de somnis que indica les possibilitats d'èxit a la carrera professional.

[Pas 3] Avaluar: La meva vida ... La meva carrera professional ... La meva decisió

La gent que t'envolta, et desitgeu bé i si no prengues el control de la teva pròpia vida, acabaran prenent decisions de Carrera per a tu.

Amb LifePage, podeu prendre el control. Feu una ullada al vostre índex d'índex de somnis i sabreu el que us convé.

-----------------------

Per començar a usar LifePage

1) Baixeu l'aplicació

2) Registre el vostre compte de LifePage amb (nom, designació, organització, correu electrònic, número de telèfon mòbil i PIN)

3) Activeu el vostre compte de LifePage (fent clic a l'enllaç que se us ha enviat després del Pas 2)

4) Inicieu sessió amb el número de telèfon mòbil i el PIN

Nota: Si esteu a WhatsApp amb el vostre número registrat, us enviarem un missatge de benvinguda. Si necessiteu ajuda, podeu preguntar-nos aquí.

-----------------------

A més de la LifePage Career Talks App, oferim tres serveis personalitzats de consultoria professional:

Discurs professional sobre el telèfon amb un assessor de carrera de LifePage: http://lifepage.in/discuss.php

Reunió de professions amb un assessor de carrera de LifePage: http://lifepage.in/meet.php

Pla de carrera professional: un programa personalitzat de 7 dies en el qual un Assessor de carrera de LifePage treballarà amb vostè durant 2 dies cada dia per telèfon per documentar quina és la millor carrera professional per a vostè, com s'adjuntarà i com es destacarà en ell: http: // lifepage.in/plan.php

-----------------------

Esperem ajudar-vos amb la decisió més important de la vostra vida.

Recordeu: La meva vida ... La meva carrera professional ... La meva decisió

Els millors desitjos,

Team LifePage
team@lifepage.in
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,8
1.008 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

1. Bug fixes.
2. Smoother registration process.
3. Removed need for contacts permission.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
19 de febrer de 2019
Mida
12M
Instal·lacions
100.000+
Versió actual
3.0002
Requereix Android
4.2 i versions posteriors
Classificació del contingut
Adolescents
Elements interactius
Els usuaris interaccionen
Oferta per
LifePage
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.