LifePage Career Talks

Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

With 1,200+ Career Talks – LifePage is the largest knowledge repository of Careers in the whole world.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it, if you have never been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in it.

Watching any Career Talk on the App is free and Self Assessment on any Career Talk is just ₹ 100.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

LifePage is an amazing tool for self introspection with over 1,40,000 users around the world.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer a 14 hour personalized guidance program called the Career Plan. A dedicated Career Advisor will work with you to document:
1) Which Career is best for you
2) What is the Eligibility for your chosen Career
3) How will you excel at your chosen Career

More details on: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
La vostra Carrera és la decisió més important de la vostra vida i, si no esteu 100% segur de les vostres tasques de carrera, haureu trobat l'aplicació adequada.

-----------------------

LifePage és la plataforma més evolucionada de sensibilització professional. Utilitzant LifePage, podeu arribar a una decisió de carrera en tres passos:

[Pas 1] Aprendre: professionals reals. Opinions honestes

L’orientació de la carrera convencional funciona en un model d’assessorament. En aquest cas, un conseller o un panell proporciona informació sobre diverses carreres. Com que la informació és secundària, aquest model és obsolet al món actual de Google.

Amb LifePage, apreneu sobre el dret d'un advocat real. Aquesta és la informació principal que surt de la boca del cavall. Algú pot descriure la policia millor que un agent de policia real? Què hi ha de més? No tenim ni un, sinó diversos policies a LifePage.

Amb més de 1.200 xerrades professionals - LifePage és el dipòsit de coneixement més gran de tot el món.

[Pas 2] Avaluació: Autoavaluació basada en consciència

Els assessors i les proves psicomètriques es troben en tu per trobar els seus interessos. Però, com poden descobrir-lo si mai no us heu exposat a què us resultarà millor?

Mitjançant LifePage, ens expliqueu quant li agrada el que heu entès sobre una carrera professional. El nostre algorisme calcula un índex de somnis que indica la vostra possibilitat d’èxit en ell.

El fet de veure qualsevol xerrada de carrera a l’aplicació és gratuït i l’autoavaluació a qualsevol xerrada de carrera és de només 100 €.

[Pas 3] Avaluar: La meva vida ... La meva carrera professional ... La meva decisió

Les persones que t’envolten, et desitgen bé i si no es pren el control de la teva pròpia vida, acabaran prenent decisions de Carrera per a tu.

Mitjançant LifePage, podeu prendre el control. Feu una bona ullada al vostre informe sobre l’índex de somnis i ja sabreu què us convé.

LifePage és una increïble eina per a la autointrospecció amb més de 1.40.000 usuaris de tot el món.

-----------------------

Per començar a utilitzar LifePage

1) Baixeu l'aplicació

2) Registre el vostre compte LifePage amb (nom, designació, organització, correu electrònic, número de mòbil i PIN)

3) Activeu el vostre compte de LifePage (fent clic a l’enllaç que us ha enviat un correu després del pas 2)

4) Inicieu la sessió amb el vostre número de mòbil i PIN

Nota: Si esteu a WhatsApp amb el vostre número registrat, us enviarem un missatge de benvinguda. Si necessiteu ajuda podeu demanar-nos-hi.

-----------------------

A més de l'aplicació LifePage Career Talks, oferim un programa d'orientació personalitzat de 14 hores anomenat Pla de carrera. Un assessor professional dedicat a la feina col·laborarà amb vosaltres per documentar:
1) Quina carrera és la que més us convé
2) Quina és la elegibilitat per a la vostra carrera professional
3) Com destacarà la vostra carrera escollida

Més detalls a: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

Esperem ajudar-vos amb la decisió més important de la vostra vida.

Recordeu: La meva vida ... La meva carrera professional ... La meva decisió

Els millors desitjos,

Team LifePage
equip@lifepage.in
+919999980500
Més informació
Replega
S'està carregant…

Novetats

1) Added functionality for Favourite Talks

2) Added Seek Career Advice Option

3) Fixed Bugs
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
9 de juliol de 2020
Mida
13M
Instal·lacions
100.000+
Versió actual
4.0006
Requereix Android
4.2 i versions posteriors
Classificació del contingut
Adolescents
Elements interactius
Els usuaris interaccionen
Oferta per
LifePage
©2022 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsSobre Google Play|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.