LifePage Career Talks

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

With 1,200+ Career Talks – LifePage is the largest knowledge repository of Careers in the whole world.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it, if you have never been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in it.

Watching any Career Talk on the App is free and Self Assessment on any Career Talk is just ₹ 100.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

LifePage is an amazing tool for self introspection with over 1,40,000 users around the world.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer a 14 hour personalized guidance program called the Career Plan. A dedicated Career Advisor will work with you to document:
1) Which Career is best for you
2) What is the Eligibility for your chosen Career
3) How will you excel at your chosen Career

More details on: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Vaše kariéra je nejdůležitějším rozhodnutím vašeho života, a pokud si nejste stoprocentně jistí, že vaše kariéra sleduje, našli jste tu správnou aplikaci.

-----------------------

LifePage je nejrozvinutější platformou pro zvyšování povědomí o kariéře na světě. Pomocí LifePage se můžete rozhodnout pro kariéru ve třech krocích:

[Krok 1] Naučte se: Opravdoví profesionálové. Čestná stanoviska

Konvenční kariérové ​​poradenství funguje na modelu poradenství. Poradce nebo panel poskytuje informace o různých profesích. Protože informace jsou sekundární, je tento model v dnešním světě řízeném společností Google zastaralý.

Pomocí LifePage se dozvíte o zákoně od skutečného právníka. Toto jsou primární informace přicházející z úst koně. Může někdo popsat Policing lépe než skutečný policista? Co víc? Na LifePage nemáme jednoho, ale několik policistů.

Díky 1 200+ kariérním rozhovorům je LifePage největším úložištěm znalostí kariéry na celém světě.

[Krok 2] Hodnocení: Sebehodnocení založené na uvědomění

Poradci a psychometrické testy se na vás dívají, aby našli své zájmy. Jak to však mohou objevit, pokud jste nikdy nebyli vystaveni tomu, co bude pro vás nejlepší?

Pomocí LifePage nám řeknete, jak se vám líbí to, co jste pochopili o kariéře. Náš algoritmus vypočítá index snů, který naznačuje vaši šanci na úspěch v něm.

Sledování jakékoli kariérní diskuse v aplikaci je zdarma a sebehodnocení v jakékoli kariérní diskusi je pouhých 100 GBP.

[Krok 3] Vyhodnoťte: Můj život ... Moje kariéra ... Moje rozhodnutí

Lidé kolem vás, přeji vám dobře a pokud nepřevezmete kontrolu nad svým vlastním životem, nakonec za vás přijmou rozhodnutí o kariéře.

Pomocí LifePage můžete převzít kontrolu. Stačí se dobře podívat na zprávu Dream Index Report a vy sami budete vědět, co je pro vás dobré.

LifePage je úžasný nástroj pro sebepozorování s více než 1 400 000 uživateli po celém světě.

-----------------------

Chcete-li začít používat LifePage

1) Stáhněte si aplikaci

2) Zaregistrujte svůj účet LifePage pomocí (jméno, označení, organizace, e-mail, číslo mobilního telefonu a PIN)

3) Aktivujte svůj účet LifePage (kliknutím na odkaz, který vám byl zaslán po kroku 2)

4) Přihlaste se pomocí svého mobilního čísla a PIN

Poznámka: Pokud používáte WhatsApp se svým registrovaným číslem, pošleme vám uvítací zprávu. Pokud potřebujete pomoc, můžete se na nás zeptat.

-----------------------

Kromě aplikace LifePage Career Talks vám nabízíme 14 hodinový osobní program poradenství nazvaný Plán kariéry. S vámi bude spolupracovat specializovaný poradce pro kariéru, který bude dokumentovat:
1) Která kariéra je pro vás nejlepší
2) Jaká je způsobilost pro Vámi vybranou kariéru
3) Jak budete vynikat ve vybrané kariéře

Více informací na: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

Těšíme se, že vám pomůžeme s nejdůležitějším rozhodnutím vašeho života.

Pamatujte: Můj život ... Moje kariéra ... Moje rozhodnutí

Všechno nejlepší,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Další informace
Sbalit

Novinky

1) Added functionality for Favourite Talks

2) Added Seek Career Advice Option

3) Fixed Bugs
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
9. července 2020
Velikost
13M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
4.0006
Vyžaduje Android
4.2 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let (T)
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
LifePage
©2022 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiGoogle Play|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.