LifePage Career Talks

1 008
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it if you have not even been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in the Career.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer three personalized Career Advisory services:

Career Discussion on phone with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Career Meeting with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/meet.php

Career Plan – a 7 day personalized program in which a LifePage Career Advisor will work with you for 2 days everyday on phone to document which Career is best for you, how will you get in and how will you excel in it: http://lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
Vaše kariéra je nejdůležitějším rozhodnutím vašeho života a pokud si nejste 100% jistý vašimi kariérami, pak jste našli správnou aplikaci.

-----------------------

LifePage je nejvyspělejší platformou pro zvyšování povědomí o kariéře. Pomocí LifePage můžete dospět k rozhodnutí o kariéře ve třech krocích:

[Krok 1] Naučte se: skuteční odborníci. Čestné názory

Konvenční kariérové ​​poradenství pracuje na modelu poradenství. Poradce nebo panel poskytuje informace o různých kariérách. Vzhledem k tomu, že informace jsou druhotné, tento model je zastaralý v dnešním světě řízené společností Google.

Pomocí LifePage se dozvíte o právu od skutečného právníka. Jedná se o primární informace pocházející z ústech koně. Může někdo popsat Policing lépe než skutečný policista? Co víc? Na stránku LifePage nemáme nikoho, ale několik policistů.

[Krok 2] Posoudit sebehodnocení na základě povědomí

Poradci a psychometrické testy ve vás hledají, abyste našli své zájmy. Ale jak to mohou zjistit, pokud jste ani nebyli vystaveni tomu, co bude pro vás nejvhodnější?

S využitím služby LifePage nám říkáte, jak moc se vám líbí to, co jste pochopili o kariéře. Náš algoritmus vypočítá Dream Index, který naznačuje vaši šanci na úspěch v Kariéře.

[Krok 3] Vyhodnotit: Můj život ... Moje kariéra ... Moje rozhodnutí

Lidé kolem vás, přeji vám dobře a pokud nechcete převzít kontrolu nad svým vlastním životem, pak skončí s rozhodováním o kariéře.

Pomocí aplikace LifePage můžete převzít kontrolu. Podívejte se pouze na svůj Dream Index Report a vy sami budete vědět, co je pro vás dobré.

-----------------------

Chcete-li začít používat aplikaci LifePage

1) Stáhněte aplikaci

2) Zaregistrujte svůj účet LifePage u (název, označení, organizace, e-mail, mobilní číslo a PIN)

3) Aktivujte svůj účet LifePage (kliknutím na odkaz odeslaný po kroku 2)

4) Přihlaste se pomocí mobilního čísla a PIN

Poznámka: Pokud jste na adrese WhatsApp s vaším zaregistrovaným číslem, zašleme vám uvítací zprávu. Pokud potřebujete nějakou pomoc, můžete nás tam požádat.

-----------------------

Kromě Aplikace LifePage Career Talks nabízíme tři personalizované služby Kariérního poradenství:

Kariéra Diskuse na telefonu se službou LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Kariérové ​​setkání s poradcem pro službu LifePage Career: http://lifepage.in/meet.php

Kariérový plán - 7-denní personalizovaný program, ve kterém bude pracovat s vámi po dobu 2 dnů každý den na telefonu, aby dokázal, která kariéra je pro vás nejlepší, jak se dostanete a jak budete v ní vynikat: http: // lifepage.in/plan.php

-----------------------

Těšíme se, že vám pomůžeme s nejdůležitějším rozhodnutím svého života.

Pamatujte si: Můj život ... Moje kariéra ... Moje rozhodnutí

Všechno nejlepší,

Team LifePage
team@lifepage.in
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 1 008
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

1. Bug fixes.
2. Smoother registration process.
3. Removed need for contacts permission.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
19. února 2019
Velikost
12M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
3.0002
Vyžaduje Android
4.2 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
LifePage
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.