LifePage Career Talks

Dla młodzieży
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

With 1,200+ Career Talks – LifePage is the largest knowledge repository of Careers in the whole world.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it, if you have never been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in it.

Watching any Career Talk on the App is free and Self Assessment on any Career Talk is just ₹ 100.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

LifePage is an amazing tool for self introspection with over 1,40,000 users around the world.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer a 14 hour personalized guidance program called the Career Plan. A dedicated Career Advisor will work with you to document:
1) Which Career is best for you
2) What is the Eligibility for your chosen Career
3) How will you excel at your chosen Career

More details on: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Twoja kariera jest najważniejszą decyzją w twoim życiu, a jeśli nie jesteś w 100% pewien swoich karier, to znalazłeś odpowiednią aplikację.

-----------------------

LifePage to najbardziej rozwinięta na świecie platforma do podnoszenia świadomości zawodowej. Korzystając z LifePage, możesz podjąć decyzję o karierze w trzech krokach:

[Krok 1] Dowiedz się: prawdziwi profesjonaliści. Uczciwe opinie

Konwencjonalne poradnictwo zawodowe działa w oparciu o model poradnictwa. W tym przypadku doradca lub panel udziela informacji o różnych karierach. Ponieważ informacje są wtórne, ten model jest przestarzały w dzisiejszym świecie napędzanym przez Google.

Korzystając z LifePage, uczysz się prawa od prawdziwego prawnika. To podstawowa informacja pochodząca z pyska konia. Czy ktoś może opisać Policing lepiej niż prawdziwy policjant? Co więcej? Na LifePage nie mamy jednego, ale kilku policjantów.

Z ponad 1200 rozmowami o karierze - LifePage jest największym repozytorium wiedzy o karierach na całym świecie.

[Krok 2] Ocena: samooceny oparte na świadomości

Doradcy i testy psychometryczne szukają w tobie zainteresowań. Ale jak mogą to odkryć, jeśli nigdy nie byłeś narażony na to, co będzie dla ciebie najlepsze?

Korzystając z LifePage, mówisz nam, jak bardzo podoba ci się to, co wiesz o Karierze. Nasz algorytm oblicza Indeks snów, który wskazuje Twoją szansę na sukces.

Oglądanie dowolnej rozmowy o karierze w aplikacji jest bezpłatne, a samoocena każdej rozmowy o karierze to tylko ₹ 100.

[Krok 3] Oceń: Moje życie… Moja kariera… Moja decyzja

Ludzie wokół ciebie życzą ci dobrze, a jeśli nie przejmiesz kontroli nad swoim życiem, podejmą za ciebie decyzje dotyczące kariery.

Korzystając z LifePage, możesz przejąć kontrolę. Wystarczy rzucić okiem na raport Dream Index, a sam będziesz wiedział, co jest dla ciebie dobre.

LifePage to niesamowite narzędzie do introspekcji z ponad 1 40 000 użytkowników na całym świecie.

-----------------------

Aby rozpocząć korzystanie z LifePage

1) Pobierz aplikację

2) Zarejestruj swoje konto LifePage w (nazwa, oznaczenie, organizacja, e-mail, numer telefonu komórkowego i PIN)

3) Aktywuj swoje konto LifePage (klikając link przesłany e-mailem po kroku 2)

4) Zaloguj się przy użyciu numeru telefonu komórkowego i kodu PIN

Uwaga: jeśli korzystasz z WhatsApp z zarejestrowanym numerem, wyślemy ci wiadomość powitalną. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz nas tam poprosić.

-----------------------

Oprócz aplikacji LifePage Career Talks oferujemy 14-godzinny spersonalizowany program poradnictwa o nazwie Plan kariery. Dedykowany doradca zawodowy będzie współpracować z Tobą w celu udokumentowania:
1) Która kariera jest dla Ciebie najlepsza
2) Jaka jest kwalifikowalność dla wybranej kariery
3) Jak osiągniesz sukces w wybranej Karierze

Więcej informacji na: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

Czekamy na pomoc w podjęciu najważniejszej decyzji w życiu.

Pamiętaj: Moje życie… Moja kariera… Moja decyzja

Wszystkiego najlepszego,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Więcej informacji
Zwiń

Nowości

1) Added functionality for Favourite Talks

2) Added Seek Career Advice Option

3) Fixed Bugs
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
9 lipca 2020
Rozmiar
13M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
4.0006
Wymaga Androida
4.2 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
LifePage
©2022 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściInformacje o Google Play|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.