LifePage Career Talks

Dla młodzieży
1 008
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it if you have not even been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in the Career.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer three personalized Career Advisory services:

Career Discussion on phone with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Career Meeting with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/meet.php

Career Plan – a 7 day personalized program in which a LifePage Career Advisor will work with you for 2 days everyday on phone to document which Career is best for you, how will you get in and how will you excel in it: http://lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
Twoja kariera jest najważniejszą decyzją twojego życia i jeśli nie jesteś w 100% pewna swojej kariery, to znalazłeś odpowiednią aplikację.

-----------------------

LifePage jest najbardziej rozwiniętą na świecie platformą świadomości kariery. Korzystając z LifePage, możesz uzyskać decyzję o karierze w trzech krokach:

[Krok 1] Dowiedz się: Prawdziwi profesjonaliści. Uczciwe opinie

Konwencjonalne poradnictwo zawodowe działa na modelu doradztwa. Doradca lub panel udziela informacji o różnych Karierach. Ponieważ informacje są drugorzędne, model ten jest przestarzały w dzisiejszym świecie Google.

Korzystając z LifePage, poznasz prawo od prawdziwego prawnika. Jest to podstawowa informacja pochodząca z ust konia. Czy ktokolwiek może opisać Policję lepiej niż prawdziwy oficer policji? Co więcej? Nie mamy jednego, ale kilku policjantów na LifePage.

[Krok 2] Oceń: Samooceny oparte na świadomości

Doradcy i testy psychometryczne sprawdzają twoje zainteresowania. Ale jak mogą to odkryć, jeśli nie byłeś nawet narażony na to, co będzie dla ciebie najlepsze?

Korzystając z LifePage, mówisz nam, jak bardzo lubisz to, co zrozumiałeś o Karierze. Nasz algorytm oblicza indeks snów, który wskazuje na Twoje szanse na sukces w Karierze.

[Krok 3] Oceń: Moje życie ... Moja kariera ... Moja decyzja

Ludzie wokół ciebie życzą ci dobrze, a jeśli nie przejmiesz kontroli nad swoim życiem, to ostatecznie podejmą decyzje Kariery dla ciebie.

Korzystając z LifePage, możesz przejąć kontrolę. Wystarczy przyjrzeć się swojemu indeksowi snów, a sam będziesz wiedział, co jest dla ciebie dobre.

-----------------------

Aby rozpocząć korzystanie z LifePage

1) Pobierz aplikację

2) Zarejestruj swoje konto LifePage z (nazwa, oznaczenie, organizacja, e-mail, numer telefonu komórkowego i PIN)

3) Aktywuj swoje konto LifePage (klikając na link wysłany do Ciebie po Kroku 2)

4) Zaloguj się przy użyciu numeru telefonu komórkowego i PIN

Uwaga: jeśli korzystasz z WhatsApp z zarejestrowanym numerem, wyślemy Ci wiadomość powitalną. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz nas tam poprosić.

-----------------------

Oprócz aplikacji LifePage Career Talks, oferujemy trzy spersonalizowane usługi doradztwa zawodowego:

Dyskusja na temat kariery w telefonie za pomocą LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Spotkanie z doradcą LifePage Career: http://lifepage.in/meet.php

Plan Kariery - 7-dniowy spersonalizowany program, w którym Doradca Kariery LifePage będzie z Tobą współpracował przez 2 dni codziennie, aby udokumentować, która Kariera jest dla Ciebie najlepsza, w jaki sposób dostaniesz się i jak się w niej osiągniesz: http: // lifepage.in/plan.php

-----------------------

Czekamy na pomoc w podjęciu najważniejszej decyzji w twoim życiu.

Pamiętaj: moje życie ... moja kariera ... moja decyzja

Wszystkiego najlepszego,

Team LifePage
team@lifepage.in
Więcej informacji
Zwiń
4,8
Łącznie: 1 008
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

1. Bug fixes.
2. Smoother registration process.
3. Removed need for contacts permission.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
19 lutego 2019
Rozmiar
12M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
3.0002
Wymaga Androida
4.2 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
LifePage
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.