LifePage Career Talks

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

With 1,200+ Career Talks – LifePage is the largest knowledge repository of Careers in the whole world.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it, if you have never been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in it.

Watching any Career Talk on the App is free and Self Assessment on any Career Talk is just ₹ 100.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

LifePage is an amazing tool for self introspection with over 1,40,000 users around the world.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer a 14 hour personalized guidance program called the Career Plan. A dedicated Career Advisor will work with you to document:
1) Which Career is best for you
2) What is the Eligibility for your chosen Career
3) How will you excel at your chosen Career

More details on: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Vaša kariéra je najdôležitejším rozhodnutím vášho života a ak si nie ste stopercentne istí, že vaša kariéra sleduje, potom ste našli tú správnu aplikáciu.

-----------------------

LifePage je najrozvinutejšia platforma na zvyšovanie povedomia o kariére na svete. Pomocou služby LifePage môžete dospieť k rozhodnutiu o zamestnaní v troch krokoch:

[Krok 1] Naučte sa: Skutoční profesionáli. Čestné stanoviská

Konvenčné kariérové ​​poradenstvo funguje na modeli poradenstva. Poradca alebo panel poskytuje informácie o rôznych zamestnaniach. Keďže sú informácie druhoradé, tento model je v dnešnom svete spoločnosti Google zastaralý.

Pomocou aplikácie LifePage sa dozviete o zákone od skutočného právnika. Toto sú primárne informácie pochádzajúce z konských úst. Môže niekto opísať políciu lepšie ako skutočný policajný dôstojník? Čo je viac? Na LifePage nemáme jedného, ​​ale nie viacerých politikov.

S viac ako 1200 kariérnymi rozhovormi je LifePage najväčším úložiskom poznatkov o kariére na svete.

[Krok 2] Hodnotenie: Sebahodnotenia založené na povedomí

Poradcovia a psychometrické testy sa na vás pozerajú, aby našli svoje záujmy. Ako to však môžu objaviť, ak ste nikdy neboli vystavení tomu, čo bude pre vás najlepšie?

Pomocou služby LifePage nám poviete, koľko sa vám páči, čo ste pochopili o kariére. Náš algoritmus vypočítava index snov, ktorý naznačuje vašu šancu na úspech v ňom.

Sledovanie akejkoľvek kariérnej diskusie v aplikácii je bezplatné a sebahodnotenie v akejkoľvek kariérovej diskusii je len 100 GBP.

[Krok 3] Vyhodnoťte: Môj život ... Moja kariéra ... Moje rozhodnutie

Ľudia vo vašom okolí vám prajú veľa šťastia a ak nechcete prevziať kontrolu nad svojím vlastným životom, nakoniec pre vás rozhodnú o zamestnaní.

Pomocou LifePage môžete prevziať kontrolu. Stačí sa dobre pozrieť na správu Dream Index Report a vy sami budete vedieť, čo je pre vás dobré.

LifePage je úžasný nástroj na sebapozorovanie s viac ako 1 40 000 používateľmi na celom svete.

-----------------------

Ak chcete začať používať LifePage

1) Stiahnite si aplikáciu

2) Zaregistrujte svoj účet LifePage pomocou (meno, označenie, organizácia, e-mail, číslo mobilného telefónu a PIN)

3) Aktivujte si svoj účet LifePage (kliknutím na odkaz, ktorý vám bol zaslaný e-mailom po kroku 2)

4) Prihláste sa pomocou svojho mobilného čísla a PIN

Poznámka: Ak používate WhatsApp so svojím registrovaným číslom, pošleme vám uvítaciu správu. Ak potrebujete pomoc, môžete nás tu požiadať.

-----------------------

Okrem aplikácie LifePage Career Talks vám ponúkame aj 14-hodinový personalizovaný poradenský program s názvom Kariérny plán. S vami bude pracovať špecializovaný kariérový poradca, ktorý zdokumentuje:
1) Ktorá kariéra je pre vás najlepšia
2) Aká je spôsobilosť pre vami zvolenú kariéru
3) Ako budete vynikať vo vami zvolenej kariére

Viac informácií nájdete na: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

Tešíme sa, že vám pomôžeme s najdôležitejším rozhodnutím vášho života.

Pamätajte: Môj život ... Moja kariéra ... Moje rozhodnutie

Všetko najlepšie,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Ďalšie informácie
Zbaliť

Novinky

1) Added functionality for Favourite Talks

2) Added Seek Career Advice Option

3) Fixed Bugs
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
9. júla 2020
Veľkosť
13M
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
4.0006
Vyžaduje Android
4.2 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov
Od predajcu
LifePage
©2022 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriGoogle Play|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.