LifePage Career Talks

1 008
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it if you have not even been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in the Career.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer three personalized Career Advisory services:

Career Discussion on phone with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Career Meeting with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/meet.php

Career Plan – a 7 day personalized program in which a LifePage Career Advisor will work with you for 2 days everyday on phone to document which Career is best for you, how will you get in and how will you excel in it: http://lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
Vaša kariéra je najdôležitejším rozhodnutím vášho života a ak si nie ste istý 100% istotou vo vašom záujme o kariéru, potom ste našli správnu aplikáciu.

-----------------------

LifePage je najrozvinutejšia platforma na zvyšovanie povedomia o kariére. Pomocou služby LifePage môžete dospieť k rozhodnutiu o kariére v troch krokoch:

[Krok 1] Naučte sa: skutoční odborníci. Úprimné názory

Konvenčné kariérové ​​poradenstvo pracuje na modeli poradenstva. Poradca alebo panel poskytuje informácie o rôznych kariérach. Keďže informácie sú druhoradé, tento model je zastaraný v dnešnom svete, ktorý je založený na Googli.

Pomocou stránky LifePage sa dozviete o práve od skutočného právnika. Toto je primárna informácia prichádzajúca z úst koňa. Môže niekto opisovať Policing lepšie ako skutočný policajt? Čo je viac? Na stránke LifePage nemáme jedného, ​​ale niekoľkých policajtov.

[Krok 2] Posúdiť: Samohodnotenie na základe povedomia

Poradcovia a psychometrické testy vo vás hľadajú, aby našli vaše záujmy. Ale ako to môžu objaviť, ak ste neboli vystavení tomu, čo bude pre vás najlepšie?

Pomocou služby LifePage nám poviete, ako veľmi sa vám páči to, čo ste pochopili o kariére. Náš algoritmus počíta Dream Index, ktorý naznačuje vašu šancu na úspech v kariére.

[Krok 3] Vyhodnoťte: Môj život ... Moja kariéra ... Moje rozhodnutie

Ľudia okolo vás, želám vám dobre a ak nechcete prevziať kontrolu nad svojim vlastným životom, potom skončia s rozhodovaním o kariére pre vás.

Pomocou služby LifePage môžete prevziať kontrolu. Stačí sa pozrieť na svoj Dream Index Report a vy sami zistíte, čo je pre vás dobré.

-----------------------

Ak chcete začať používať službu LifePage

1) Stiahnite aplikáciu

2) Zaregistrujte svoj LifePage účet s (meno, označenie, organizácia, e-mail, mobilné číslo a PIN)

3) Aktivujte svoj účet LifePage (kliknutím na odkaz odošlený po kroku 2)

4) Prihláste sa pomocou mobilného čísla a PIN kódu

Poznámka: Ak ste na stránke WhatsApp s vaším zaregistrovaným číslom, pošleme vám uvítaciu správu. Ak potrebujete nejakú pomoc, môžete nás tam požiadať.

-----------------------

Okrem služby LifePage Career Talks ponúkame tri personalizované služby v oblasti kariérneho poradenstva:

Kariéra Diskusia o telefóne so službou LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Kariérne stretnutie so službou LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/meet.php

Kariérny plán - 7-dňový personalizovaný program, v rámci ktorého bude služba LifePage Career Advisor s vami pracovať po dobu 2 dní každý deň na telefóne s cieľom dokumentovať, ktorá kariéra je pre vás najvýhodnejšia, ako sa dostanete a ako budete v ňom vyniknúť: http: // lifepage.in/plan.php

-----------------------

Tešíme sa, že vám pomôžeme s najdôležitejším rozhodnutím vášho života.

Nezabudnite: Môj život ... Moja kariéra ... Moje rozhodnutie

Všetko najlepšie,

Team LifePage
team@lifepage.in
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,8
Celkove 1 008
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

1. Bug fixes.
2. Smoother registration process.
3. Removed need for contacts permission.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
19. februára 2019
Veľkosť
12M
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
3.0002
Vyžaduje Android
4.2 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov
Od predajcu
LifePage
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.