HCV Therapy Selector

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Why use HCV Therapy Selector?
HCV Therapy Selector is an uniquely handy and complete source of information for the physician and his patient with hepatitis C to select the best fitting treatment. Guideline recommendations indicate which therapies according to experts are eligible for a particular patient profile.
HCV Therapy Selector provides patient profile specific information about the likelihood of cure of hepatitis C infection for all published treatment regimens of FDA and EMA approved drugs, and treatment-specific information about side effects, costs and reimbursement. The cure rates are based on data from phase 2, phase 3 and prospective real-life clinical studies and statistical processing.

HCV Therapy Selector is developed by the completely independent LiverDoc organisation, in collaboration with Erasmus Medical Center Rotterdam, the Netherlands Association for the Study of the Liver (NASL), and ExpertDoc.
LiverDoc and ExpertDoc make clinical decision support products to bring unbiased academic knowledge to the busy physician and informed choice to the patient.
Funding of the HCV Therapy Selector has come from LiverDoc’s own resources without contributions of the pharmaceutical industry.

How is HCV Therapy Selector constructed?
HCV Therapy Selector connects patient profiles, published treatment combinations and clinical study results.

Patient profiles for chronic HCV infection are based on characteristics crucial for treatment decision making: HCV genotype 1-6, stage of cirrhosis (no/Child A/Child B-C), previous treatment (no/(peg)interferon/sofosbuvir), thereby creating 54 patient profiles. Special comorbidity like HIV co-infection, HBV co-infection, liver transplant, renal failure increases the number of patient profiles further.

Published treatment combinations concern all published treatment combinations based on drugs approved by the FDA and European Medicines Agency.

Study results (cure of infection: HCV RNA not detectable 12-24 weeks after stopping antiviral therapy=SVR) were obtained from published preregistration clinical trials as well as prospective real-life postregistration studies with at least 8 patients with a specific treatment regimen. From each publication, data (total number of patients treated and SVR evaluable, and number of patients with SVR) were extracted per patient profile. Regularly supplementary data had to be obtained from the first author or study sponsor. After an internal and external check the data were entered into a certified SQL database.

The cure rate (% SVR) was calculated by a computer program, which aggregated the data from various studies for each patient profile - treatment regimen combination, and then divided the number of persons with a cure x 100 by the number of evaluable persons. In addition, all data of more than 30000 patients were used in a meta-analysis (M.A.) to estimate the SVR percentages and its 95% predictive interval for each specific combination of patient profile – therapy regimen.

Quality of evidence was graded according to a simple system: ‘high’ (at least 80 patients, data from two or more studies), ‘moderate’ (at least 40 patients or 80 patient data from one study) and ‘low’
(less than 40 patients).

Adverse effects are shown if such effects are clinically relevant by its severity or by a higher frequency than in placebo-controlled trials.

Costs and reimbursement information are derived from robust sources like www.hepatitisc.uw.edu (USA), www.journal-officiel.gouv.fr (FR), www.riziv.fgov.be (BE), www.g-ba.de (DE), www.agenziafarmaco.gov.it, and www.medicijnkosten.nl (NL).
Waarom HCV-therapie Selector gebruiken?
HCV-therapie Selector is een uniek handig en complete bron van informatie voor de arts en zijn patiënt met hepatitis C naar de best passende behandeling te selecteren. Aanbevelingen van de richtlijn aan te geven welke volgens deskundigen therapieën in aanmerking voor een bepaalde patiënt profiel.
HCV-therapie Selector biedt profiel van de patiënt specifieke informatie over de kans op genezing van hepatitis C-infectie voor alle gepubliceerde behandelingsregimes van de FDA en EMA goedgekeurde medicijnen en behandeling-specifieke informatie over de bijwerkingen, de kosten en de vergoeding. De genezing tarieven zijn gebaseerd op de data van fase 2, fase 3 en toekomstige real-life klinische studies en statistische verwerking.

HCV-therapie Selector is ontwikkeld door het volledig onafhankelijk LiverDoc organisatie, in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Nederland Vereniging voor de Studie van de Lever (NASL) en ExpertDoc.
LiverDoc en ExpertDoc maken ondersteuning van klinische besluitvorming producten aan onpartijdige academische kennis naar de drukke arts en weloverwogen keuze voor de patiënt te brengen.
Financiering van de HCV-therapie Selector is gekomen uit de eigen middelen LiverDoc zonder bijdragen van de farmaceutische industrie.

Hoe wordt de HCV-therapie Selector gebouwd?
HCV-therapie Selector verbindt patiënt profielen, gepubliceerd behandeling combinaties en klinische studieresultaten.

Patiëntprofielen voor chronische HCV infectie op basis van kenmerken essentieel voor de behandeling besluitvorming: HCV genotype 6/1, stadium van cirrose (nee / kind A / kind BC), eerdere behandeling (nee / (PEG) interferon / sofosbuvir), waardoor het creëren 54 patiëntprofielen. Speciale comorbiditeit zoals HIV co-infectie, HBV-infectie, levertransplantatie, nierfalen verhoogt het aantal patiëntprofielen verder.

Gepubliceerd behandeling combinaties betreffen alle gepubliceerde behandeling combinaties op basis van drugs door de FDA en de European Medicines Agency goedgekeurd.

Studieresultaten (genezing van infecties: HCV RNA niet aantoonbaar 12-24 weken na het stoppen van antivirale therapie = SVR) werden verkregen uit gepubliceerde preregistratie klinische studies evenals prospectieve real-life postregistration studies met minstens 8 patiënten met een specifieke behandeling regime. Na elke publicatie, data (totaal aantal behandelde patiënten en SVR evalueerbare en aantal patiënten met SVR) werden per patiëntenprofiel geëxtraheerd. Regelmatig aanvullende gegevens moesten worden verkregen uit de eerste auteur of studie sponsor. Na een interne en externe controle werden de gegevens in een gecertificeerde SQL database.

De genezing (% SVR) werden berekend met een computerprogramma dat gegevens uit verschillende studies per patiënt profiel geaggregeerd - behandelingsregime combinatie en gedeeld het aantal personen met een kuur x 100 het aantal evalueerbare personen. Bovendien werden alle gegevens van meer dan 30.000 patiënten die in een meta-analyse (M.A.) de SVR percentages en 95% voorspellende interval voor elke specifieke combinatie van patiëntenprofiel schatten - therapieregime.

Kwaliteit van het bewijs werd gegradeerd volgens een eenvoudig systeem: ‘hoog’ (ten minste 80 patiënten, gegevens van twee of meer studies), ‘matig’ (minimaal 40 patiënten of 80 patiëntgegevens van een studie) en ‘laag’
(Minder dan 40 patiënten).

Nadelige effecten worden weergegeven als dergelijke effecten klinisch relevant door de ernst of door een hogere frequentie dan in placebogecontroleerde onderzoeken.

Kosten en vergoeding gegevens zijn afkomstig van robuuste bronnen zoals www.hepatitisc.uw.edu (USA), www.journal-officiel.gouv.fr (FR), www.riziv.fgov.be (BE), www.g-ba .de (DE), www.agenziafarmaco.gov.it en www.medicijnkosten.nl (NL).
Meer informatie

Recensies

Reviewbeleid
4,8
5 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

What is new in 3.7.5
Guideline update: EASL april 2018
Data update: 35000 patients from 158 publications
SVR outcome calculation: confidence interval replaces meta-analysis
Update cost & reimbursement
Meer informatie

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
7 juni 2018
Grootte
19M
Installaties
100+
Huidige versie
3.7.5
Android vereist
8.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
ExpertDoc B.V.
Distributieovereenkomst
Veerkade 8D 3016 DE Rotterdam
©2018 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.